Hôm nay thứ 6. Ngày 21/07/2017

TIN TỪ CÁC TRƯỜNG

TIN TỪ SỞ GD LAI CHÂU

TIN TỪ PGD&ĐT THAN UYÊN

LIÊN KẾT WEB PGD&ĐT THAN UYÊN

Tin mới

Thời khóa biểu+ Phân công nV ngày 26/11/2015 (2015-11-26 18:30:41)
Thời khóa biểu+ Phân công nV ngày 26/11/2015
Th[ì khóa biểu+ Phân công nhiệm vụ ngày 26/11 (2015-11-26 18:28:18)
Thời khóa biểu+ Phân công nhiệm vụ
TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2015 (2015-10-08 22:59:09)
TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SÔ 2 XÃ TA GIA CHỦ ĐỀ: “CHUNG TAY XÂY DỰNG THƯ VIỆN, THƯỜNG XUYÊN ĐỌC NHIỀU SÁCH HAY”.
CÁC QUY ĐỊNH VỀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 (2015-10-01 08:18:22)
CÁC QUY ĐỊNH VỀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN (2015-09-30 14:39:11)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN TOÁN NĂM HỌC 2015-2016 (2015-09-29 10:47:30)
KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN TOÁN NĂM HỌC 2015-2016
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN (Chi tiết) (2015-09-25 11:36:13)
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN (Chi tiết)
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2015 – 2016 (2015-09-23 15:39:17)
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2015 – 2016
THB+ PCNV+ TH cam kết (2015-09-19 07:41:20)
THB+ PCNV+ TH cam kết
Tổng hợp cam kết (2015-09-19 07:36:34)
Tổng hợp cam kết

ĐƠN VỊ BẠN  Mầm non


  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

  THCS & THPT

HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH

Thông báo