Hôm nay thứ 2. Ngày 20/11/2017

TIN NHANH

TIN TUC

NGUON TIN NGOAI

TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC NĂM 2016

Hướng dẫn thực hiện chính sách hõ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu


..V/v rà soát, lập nhu cầu cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ.


HƯỚNG DẪN Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cở sở giáo dục công lập

LAI CHÂU ĐẸP

    LAI CHÂU CÓ ĐẸP KHÔNG

Thông báo