Hôm nay Chủ nhật. Ngày 18/03/2018

TRANH


GIÓI THIỆU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH


              Trường được tách ra từ trường Tiểu học Tả Lèng từ năm 2002. Trường nằm trên địa bàn bản Háng Là - xã Tả Lèng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.

               Khi mới thành lập về CSVC trường mới chỉ có 7 phòng học, 01 phòng làm việc và 01 bếp ăn, sân chơi chưa được quy hoạch, thiết bị - đồ dùng đồ chơi chưa được cung ứng đầy đủ. Về lớp học và học sinh với tổng số102 trẻ/7 nhóm lớp. Đội ngũ CB,GV,NV có 16 đ/c, trong đó: BGH 01 đ/c, GV 12 đ/c, NV 3 đ/c. Trình độ đào tạo: 100% CB,GV đạt từ chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn 16 đ/c. Về chất lượng chuyên môn: Giáo viên dạy giỏi các cấp 0 đ/c, còn lại giáo viên xếp loại chuyên môn khá và đạt yêu cầu.

Thông báo