Hôm nay thứ 7. Ngày 18/11/2017

đồng hồ

 

kiểm điểm đảng viên

điểm du lịch thơ mộng

    điểm du lịch thơ mộngGiáo án


tin từ BGH

Nhà trường gồm 2 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính văn phòng
Tổ chuyên môn mẫu giáo lớn gồm 10 đ/c giáo viên
Tổ chuyên môn mẫu giáo nhỡ gồm 16 đ/c giáo viên
Tổ văn phòng gồm 7 đ/c: BGH - 3; Nhân viên - 4

Tin từ các đơn vị

Hội nghị thăm dò, tín nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (21 : 12 | 13/05/2017)


Thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các Bộ môn khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 24/10/2016, Tổ công tác của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các Bộ môn khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quản trị viên: Lò Thị Bích Thủy
SĐT: 01653733999

vi deo

CÔNG VĂN


Thông báo