Hôm nay thứ 5. Ngày 17/08/2017

LIÊN KẾT WEBSITE

   TRƯỜNG TRỰC THUỘCTHỜI GIAN LÀ VÀNG

THÔNG TIN HỌC SINH

Email
Mật khẩu

Quên mật khẩu?

.

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC PHONG THỔ

.

GIAO LƯU - TRAO ĐỔI

 

CÔNG VĂN - THÔNG BÁO

59. Thông báo tuyển sinh hệ cử tuyển năm học 2016-2017.doc - (New)
DS Giáo viên hợp đồng 2016 - (New)
1022. HD thực hiện nhiệm vụ GD mầm non.doc - (New)
1018. KH thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo cụm trường và thi GVS-VCĐ bậc Tiểu học năm học 2015 - 2016.doc - (New)
1017. thông báo kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên năm học 2015 - 2016.doc - (New)
994. Phát động phong trào thi đua năm học 2015-2016.doc - (New)
991. HD đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên bậc THCS.doc - (New)
1016. báo rà soát chế độ năm 2015. - (New)
1015 QĐ về việc cử CB hướng dẫn xóa tập sự.doc - (New)
1014 QĐ giao chỉ tiêu biên chế năm học 2015-2016.doc - (New)
1013. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo.doc - (New)
1011. HD thành lập TTHTCĐ các xã, thị trấn.doc - (New)
1009. Sinh hoạt chuyên môn theo cụm Mô hình trường học mới VNEN. - (New)
1008. HD thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016.doc - (New)
1007. HD thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học.doc - (New)
1006. HD thực hiện dạy học cả ngày năm học 2015-2016 đối với các trường thuộc chương trình SEQAP.doc - (New)
1005. HD thi HSG cấp huyện.doc - (New)
1004. HD thực hiện nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2015-2016. - (New)
2104. QĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục.doc - (New)
2083. QĐ thành lập ban chỉ đạo đổi mới giáo dục.doc - (New)

CHÍNH SÁCH GD

.
 Cần - kiệm - liêm - chính

Thông báo