Hôm nay thứ 3. Ngày 23/12/2014

LIÊN KẾT WEBSITE

   TRƯỜNG TRỰC THUỘCTHỜI GIAN LÀ VÀNG

THÔNG TIN HỌC SINH

Email
Mật khẩu

Quên mật khẩu?

.

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC PHONG THỔ

GIAO LƯU - TRAO ĐỔI

 

CÔNG VĂN - THÔNG BÁO

1323. Tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella cho trẻ từ 01-14 tuổi.doc - (New)
1318. Huong dan thuc hien cong tac quan ly, theo doi so luong hoc sinh tu nam hoc 2014-2015.doc - (New)
1315. HD Nâng luong, phu câp thâm niên nhao giao năm 2014.doc - (New)
1304. Thông báo Kết luận của trưởng phòng GD&ĐT tại phiên họp giao ban Hiệu trưởng các trường trực thuộc tháng 9 năm 2014.doc - (New)
1252. CHI ĐAO CHONG CON BAO SO 3 - (New)
1251. HD triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Viettel - (New)
1250. HD T ke dau nam 14-15.doc - (New)
1249. HD công tác tuyển sinh hệ cử tuyển năm 2014. - (New)
527. Kế hoạch triển khai hiến pháp trong toàn ngành GD&ĐT huyện Phong Thổ.doc - (New)
513. Kế hoạch tổ chức các hoạt động hương ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014.doc - (New)
411. HD BC So ket Truong PTDTBT 2014.doc - (New)
410. Cử GV thay thế ôn luyện cho HS tham dự kỳ thi Olimpic Toán, TV lớp 5 bậc TH, thi chọn HSG lớp 8,9 bậc THCS cấp tỉnh.doc - (New)
98. Vận động ủng hộ xã Nậm Manh.doc - (New)
407. Ke hoach thuc hien CT hang dong so 60.doc - (New)
96. CBCNVC, LĐ được hỗ trợ trợ thăm hỏi đặc biệt của CĐGD huyện.doc - (New)
397. QC xét thi đua 2013-2014 - (New)
395. Thông báo tạo điều kiện cho giáo viên hợp đồng tham gia kỳ thi tuyển dụng 2014 - (New)
386. Tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cho học sinh và giáo viên bậc Tiểu học - (New)
385. HD tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014 - (New)
377. Thông báo thực hiện văn bản mới - (New)

CHÍNH SÁCH GD

.
 Cần - kiệm - liêm - chính

Thông báo