Hôm nay Chủ nhật. Ngày 30/08/2015

LIÊN KẾT WEBSITE

   TRƯỜNG TRỰC THUỘCTHỜI GIAN LÀ VÀNG

THÔNG TIN HỌC SINH

Email
Mật khẩu

Quên mật khẩu?

.

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC PHONG THỔ

.

GIAO LƯU - TRAO ĐỔI

 

CÔNG VĂN - THÔNG BÁO

37. QĐ cử cán bộ phòng kiểm tra công tác thống nhất số liệu kế hoạch phát triển giáo dục.....doc - (New)
34. cung cấp số liệu khảo sát công tác PCCC&CNCH.doc - (New)
02. rà soát CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.doc - (New)
03. Hỗ trợ các Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.doc - (New)
30. Giấy triệu tập dự Hội nghị công tác quản lý bán trú.doc - (New)
29. V.v chuẩn bị chứng từ quyết toán trẻ 3.4.5 tuổi, học sinh bán trú.doc - (New)
25. Đôn đốc nộp báo cáo thu chi NS năm 2014.doc - (New)
22. Trien khai cuoc thi tin hoc van phong.doc - (New)
21. Đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học.doc - (New)
20. HD ĐĂNG KÝ THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO 2015.doc - (New)
11. HD phòng chống tác hại thuốc lá, bia ruou.doc - (New)
09. lịch xét thi đua học kỳ I năm học 2014-2915.doc - (New)
05.triển khai cập nhật dữ liệu PMIS.doc - (New)
04.thực hiện kết luận thanh tra.doc - (New)
03. Nhập thống kê trực tuyến giữa năm học 2014-2015.doc - (New)
1608. Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014. - (New)
1127. Phổ biến Nghị định 138 ngày 22.10.2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. - (New)
1118. Hướng dẫn tổ chức thi bù học kỳ I năm học 2013-2014 - (New)
1116. Thành lập Đoàn thanh tra công tác coi, chấm thi học kỳ I ... - (New)
1114. Tăng cường bảo vệ sức khỏe cho học sinh những ngày rét đậm rét hại - (New)

CHÍNH SÁCH GD

.
 Cần - kiệm - liêm - chính

Thông báo