Hôm nay thứ 5. Ngày 03/09/2015

LIST WEBSITE
  Tiểu học


  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

  THCS & THPT

LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 2538

IP : 107.21.175.43

Trình duyệt : Trình duyệt khác

TRA CỨU, TÌM KIẾM VĂN BẢN

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
495/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn duyệt chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 03/09/2015
TB_Lay so lieu nhanh Thông báo Hỏa tốc (THCS+Tieu hoc) cung cấp số liệu thay đổi so với năm học 2014-2015, Nếu số liệu có thay đổi về phòng học, phòng công vụ, phòng ở học sinh (nhắn tin thông tin lại với D/c Tâm). 31/08/2015
494/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao năm học 2015-2016 31/08/2015
492/HD-PGD&ĐT Kiện toàn hôi đồng trường 28/08/2015
493/KH-PGD&ĐT Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông 28/08/2015
109/HD-CĐPGD&ĐT Hướng dẫn kiện toạn tổ chức CDCS trường học năm học 2015-2016 28/08/2015
834/SGD&ĐT Triệu tập và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán xây dựng nội dung ôn tập lớp 9 thcs 28/08/2015
2214/QĐ-UBND Quyết định phân hạng trường và phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý 27/08/2015
487/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 27/08/2015
108/HD-CĐGD Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 27/08/2015
108/HD-CĐGD Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 27/08/2015
483 / HD-PGD&ĐT Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. 26/08/2015
484/PGD&ĐT Kế oạch tập huấn lớp ghép năm học 2015-2016 26/08/2015
109/GM-UBND Mời dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 26/08/2015
154/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn tập sự 26/08/2015
154/QĐ-PGD&ĐT Danh sách điều chỉnh quyết định xét tập sự cho giáo viên mới tuyển dụng 26/08/2015
480/HD-PGD&ĐT Triển khai nghị định số 108 của chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế 25/08/2015
481/HD-PGD&ĐT Xét hết thời gian tập sựu cho giáo viên đợt II năm học 2014-2015 25/08/2015
482/HD-PGD&ĐT Giới thiệu và triển khai tài liệu dạy học thí điểm mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS 25/08/2015
447/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 24/08/2015
476/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn cấp THCS đầu năm học 24/08/2015
475/HD-PGD&ĐT Tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS 24/08/2015
Thông báo Thông báo điểm chính trị hè năm 2015 24/08/2015
478/HD-PGD&ĐT Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 24/08/2015
479/BC-PGD&ĐT Báo cáo tổng kết nội bộ năm học 2014-2015 24/08/2015
Số: 472 /PGD&ĐT-CNTT Tổ chức tập huấn đẩy mạnh công nghệ thông tin năm học 2015-2016 21/08/2015
02/KH-BTG Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hề đợt 2 năm 2015 21/08/2015
01/KH-HCGC Thông báo xét trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 20/08/2015
Số /BC-PGD&ĐT báo cáo tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 20/08/2015
1168/QĐ-SGD&ĐT Thành lập đoàn giảng viên cốt cán cấp tỉnh tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lóp 6 THCS 20/08/2015
157/KH_TTYT-PGD&ĐT Kế hoạch hoạt động công tác y tế học đường năm học 2015-2016 20/08/2015
472/HD - PGD&ĐT Hướng dẫn cấp phát vở viết không thu tiền cho học sinh theo quyết định số 186 20/08/2015
DU THAO Dự Thảo Báo cáo tổng kết nội bộ năm 2014-2015. Yêu cầu HT các trường tải về in ra va mang theo về dự hội nghị tổng kết nội bộ. Nếu có vướng mắc liên hệ với Đ/c Bui Thị Nguyệt trước 09h sáng ngày 20/08/2015 19/08/2015
Số: /BC-CĐGD Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 va triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 19/08/2015
471/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn lập danh sách cán bộ giáo viên hướng dẫn tập sự năm học 2015-2016 19/08/2015
285/BC-UBND Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 19/08/2015
468/HD-PGD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo bộ luật hình sự 18/08/2015
469a/PGD&ĐT Báo cáo thông kê hiện trạng, đối tượng thuê nhà ở công vụ 18/08/2015
469/PGD&ĐT Hướng dẫn dạy học theo đối tượng vùng miền cấp Tiểu học 18/08/2015
105GTT_CĐGD Giấy triệu tập về dự tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015 18/08/2015
702/CV-UBND Rà soát đối tượng thực hiện chế độ phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực trong cơ quan, đơn vị nhà nước 17/08/2015
26/TTTT/HĐ Đ Hội nghị tập huấn công tác Đội và PT Thiếu nhi 14/08/2015
465/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nhập dữ liệu trên hệ thống quản lý công khai số liệu giáo dục 14/08/2015
Số: 151/PGD&ĐT Quyết định ban hành bộ phân phối chương trình môn ngữ văn cấp THCS. 14/08/2015
152/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phân công các trường thực hiện phân phối chương trình thí điểm môn Vật Lý 14/08/2015
877/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 14/08/2015
Số 426/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện công tác bán trú trong các trường PTDTBT và các trường phổ thông có học sinh ở bán trú 13/08/2015
463/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2015-2016 13/08/2015
459/GM/PGD&ĐT Mời dự Hội nghị Tổng kêt năm học 2014-2015 và triển khai nv năm học 2015-2016 12/08/2015
458/TB-PGD&ĐT Triệu tập giáo viên nhân viên và học sinh tham gia luyện tập tham dự Hội nghị tổng kết năm học 12/08/2015
Số 05/QĐ-BCDPCGD Thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2015-2016 11/08/2015
766/SGD Hướng dẫn tiếp nhận bảo quản thiết bị mầm non 11/08/2015
04/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác điều tra cập nhạt dữ liệu phổ cập tháng 9 11/08/2015
761/SGD&ĐT Mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 của SGD 11/08/2015
2097/QĐ-UBND Quyết định trưng tập công chức, viên chức, diễn viên tham gia ngày hộị văn hóa thể thao các dân tộc 10/08/2015
452/TB-PGD&ĐT Thông báo đánh giá tổ chức thi kiểm tra năng lực cm THCS năm 2015 07/08/2015
451/PGD&ĐT Rà soát thực trạng nhu cầu dầu tư cơ sở vạt chất trang thiết bị trường học 07/08/2015
447/PGD&ĐT-KT Hướng dẫn chi trả trợ cấp lần đầu cho nv 06/08/2015
2005/QĐ-UBND Quyết định thành lập các trường bán trú, giải thể trường 31/07/2015
Số 137/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban coi thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015 31/07/2015
Số 138/QĐ-PGD&ĐT Thành lập tổ giám sát coi thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015 31/07/2015
Số 139/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban chấm thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015. 31/07/2015
01 Danh sách CBQL- GV mầm non tham gia cốt cán bồi dưỡng hè 2015. 28/07/2015
Số: 493/HD-PGDĐT Hướng dẫn tựu trường năm học 2015-2016 27/07/2015
440/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nghiệp thu dữ liệu SQAP online 27/07/2015
441/HD-PGD&ĐT Tổ chức kiểm tra năng lực chuyên môn đối với gv năm 2015 27/07/2015
438/HD-PGD&ĐT Phòng chống bệnh viêm gan vius giai đoạn 2015-2019 24/07/2015
437/HD-PGD&ĐT Thông báo thời gian tập huấn dạy học theo mô hình VNEN 24/07/2015
1908/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban giáo khảo tổ trọng tài ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc 23/07/2015
881/QĐ-SGD&ĐT Quyêt định cử đoàn giáo viên tham dự tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường THCS 23/07/2015
425/HD-PGD Dự thảo phân phối chương trình môn ngữ văn 21/07/2015
523/UBND-GD&ĐT Chẩn bị các điều kiện cho năm học 2015-2016 21/07/2015
133/QĐ-PGD&ĐT Thành lập tổ cốt cán bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2015 21/07/2015
132/QĐ_PGD&ĐT Thành lập Đoàn VĐV tham dự Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT tỉnh lai châu lần thứ VII năm 2015 20/07/2015
Nội quy Nội quy bồi dưỡng hè năm 2015 17/07/2015
293/TB-STC Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Tài chính kế toán các cơ quan Hành chính và hành chính sự nghiệp năm 2015 15/07/2015
292/TB-STC Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính kê toán cho Hiệu trưởng và kế toán trường học năm 2015 15/07/2015
657/SGD&ĐT Góp ý kiến dự thảo Điều lệ Trường Tiểu học 14/07/2015
651/SGD&ĐT-VP Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu 13/07/2015
833/QĐ-SGD&ĐT Cử cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình mới đối với cấp THCS tại Hà Nội, Thái Nguyên 10/07/2015
01/KH-BTG Kê hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên ngành giáo dục 10/07/2015
497/UBND-VHTT Chuẩn bi chương trình văn nghệ cahò mừng Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên 10/07/2015
635/SGD&ĐT Hướng dẫn khảo sát,đánh gí xếp lợi giáo viên cấp Tiểu học từ năm 2015-2016 08/07/2015
587 /SGDĐT-GDTX-CN V/v tham gia dự thi tiếng Anh theo Khung Châu Âu 06/07/2015
401/TB-PGD&ĐT Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng giáo viên nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015 06/07/2015
396/PGD&ĐT_GDTH Thông báo thời gian tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, CBCL hè năm 2015 03/07/2015
130/QĐ_PGD&ĐT Thành lập Ban quản lý lớp học bồi dưỡng hè năm 2015 03/07/2015
131/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập Ban biên soạn phân phối chương trình dạy học theo chủ đề đối với môn Vật lí lớp 3,7,8,9 cấp THCS 03/07/2015
396/PGD&ĐT_GDTH Thông báo thời gian tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, CBQL hè năm 2015 (Điều chỉnh danh sách thành phần tham gia tập huấn) 03/07/2015
103/CV-CĐGD Thông báo các trường chưa nộp quỹ thi đua công đoàn 02/07/2015
128/QĐ-PGD&ĐT thành lập tổ phục vụ bồi dưỡng CBCLGD và giáo viên hè năm 2015 02/07/2015
103/CV-CĐGD Xây dựng ủng họ quy thi đua năm 2015 02/07/2015
000/TB-PGD&ĐT Kết quả thi đua khen cao năm học 2014-2015 lần 2 (Do Hội đồng TĐ-KT huyện Than Uyên đã xét ngày 30/6/2015. Yêu cầu các đơn vị căn cứ kết quả hoàn thiện lại báo cáo thành tích trước ngày 02/7/2015 (liên hệ đ/c Phi Hùng) 01/07/2015
1143/QĐ-UBND Trưng tập công chức, viên chức tham gia phục vụ diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiêm cứu nạn 29/06/2015
01/GM-CCT Giấy mời chi cục thuế gủi các đơn vị trường học kiểm kê ấn chỉ 6 tháng đầu năm 2015 29/06/2015
783/QĐ-SGD&ĐT Quyết định cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN 29/06/2015
392/KH-PGD&ĐT Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên hè năm 2015 29/06/2015
Số: 390 /TB-PGD&ĐT V/v xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 25/06/2015
122/QĐ-PGD&ĐT Gửi lại quyết định thành lập đội tuyển bóng đá nam PGD&Đt tham gia giải bống đá thanh niên huyện Than Uyên 25/06/2015
114/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập ban biên soạn phân phối chương trình dạy học theo chủ đề đối với môn ngữ văn 23/06/2015
385/HD-PGD&ĐT Phòng chống dịch bệnh gây Hội chứng viên đường hô hấp cấp vùng trung Đông do dịch cúm Corona 23/06/2015
386/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các môn tại Hội thao ngành GD&DT tỉnh Lai Châu lần thứ năm 2015 23/06/2015
Số: 1094/QĐ-SGDĐT Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm phong GD&ĐT năm học 2014-2015 19/06/2015
380/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo tăng cường tiếng việ cho trẻ dan tọc thiểu số 18/06/2015
381/TB-PGD&ĐT Thông báo công tác di dời cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn trong thời gian tích nước thủy điện Huổi Quảng 18/06/2015
379/HD-PGD&ĐT Tố chức cuộc thi viết về trường học VNEN 18/06/2015
00348/TB-PGD&ĐT Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân và tập thể khen cao (các đơn vị căn cứ kết quả xét thi đua của Phòng GD&ĐT tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị CSTĐCT, BK và tập thể LĐXS, cờ thi đua, BK theo mẫu này) gửi về phihung.tu@gmail.com 17/06/2015
Biêu tông hợp Biểu tổng hợp trẻ MN được hưởng chế độ 16/06/2015
348/TB-PGD&ĐT Kết quả bình xét thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT huyện Than Uyên năm học 2014 - 2015 (lần 1) 16/06/2015
0348/TB-PGD&ĐT BIỂU KẾT QUẢ CỤ THỂ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015 16/06/2015
Số: 333 /TB-PGD&ĐT V/v điều chuyển tài liệu, sách - thiết bị hóa chất 12/06/2015
332/KH-PGD&ĐT Tăng cường công tác Dân vân 12/06/2015
Số: 525 /SGDĐT-GDTrH Góp tiêu chí đánh giá các trường THCS 11/06/2015
325/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác dân vận của cơ quan Phòng GD&Đt 11/06/2015
702/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập ban coi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 11/06/2015
702/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập Ban coi thi kỳ thi trung học PT quốc gia năm 2015 11/06/2015
324/HD-PGD&ĐT Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6/2015 10/06/2015
358/UBND _PLĐTBXH 358/UBDN-PLĐTBXH 10/06/2015
313/TB-PGD&DT Rà soát đối tượng phổ cập giáo dục 09/06/2015
88/QĐ-PGD&ĐT thành lập đoàn tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo trong công tác giáo dục năm 2015 09/06/2015
314/Tb-PGD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp 9 tHCS; 10 THPT trường Phổ thông vùng cao việt Bắc 09/06/2015
89/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh học sinh bán trú năm học 2015-2016 09/06/2015
324/KL-SGD&ĐT Kết luận thanh tra đột xuất công tác quản lý cảu Hiểu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Mường Tè năm học 2014-2015 09/06/2015
988/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú năm học 2015-2016 08/06/2015
307/CV-PGD&ĐT tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015 05/06/2015
785/NXBGDVN Giới thiệu thiết bị phục vụ dạy học Tiếng anh 04/06/2015
280/HD-PGD&ĐT Phòng chống thiên tai mưa đã gió lốc, lũ báo, khác phục CSVC để phục vụ hco năm học 2015-2016 02/06/2015
278/TB-PGD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ Trung học phổ thông DTNT Trường Đại học Lâm Nghiệp 02/06/2015
265/HD-PGD&ĐT Tăng cường thục hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 29/05/2015
01 Danh mục tài liệu mầm non năm học 2015 - 2016 29/05/2015
46/TB-VP Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Than Uyên 28/05/2015
653/QĐ-PGD&ĐT Quyết định cử Đoàn giáo viên tiếng anh phổ thông tham gia bồi dưỡng theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2020 28/05/2015
255/TB,253,254/TB-PGD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp 10 Chu Văn An-Đại học Tây Băc,Tuyển sinh lớp 10 hệ PTDTNT trường Hữu Nghị 80,Tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT trường hữu nghị T78 27/05/2015
257/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn điều chỉnh bổ sung đối tượng không tham gia kiểm tra năng lực chuyên môn 27/05/2015
258/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 bậc THCS 27/05/2015
258/HD-PGD&ĐT Triển khai tháng hành động vì trẻ em và ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em 27/05/2015
00/TĐKT Lịch duyệt thi đua nhà nước và công đoàn năm học 2014-2015 26/05/2015
646/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề thi, kỳ thi tuyển sinh năm học 2015-2016 26/05/2015
00/HD-PGD&ĐT Báo cáo thành tích thi đua 25/05/2015
252/TB-PGD&ĐT Thông báo thay đổi địa điểm tham quan học tập năm 2015 25/05/2015
125/TB-PGD&ĐT Nhập học lơp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường THCS năm 2015 25/05/2015
244/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn chuẩn bị một số hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII 22/05/2015
247/PGD&ĐT Quán triệt mội số nội dung về tình trạng đơn thư nặc danh, đơn thư vượt cấp 22/05/2015
241/TB-PGD&ĐT Thông báo đánh giá công tác tổ chức thi học kỳ II 21/05/2015
242 /HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào bán trú năm học 2015-2016 21/05/2015
235/HD.PGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn đăng ký sách cho các trường nhân rộng Mô hình trường thực hiện VNEN, năm học 2015-2016 20/05/2015
229/HD-PGD&ĐT Tổ chức kiểm tra năng lực chuyên môn đối với giáo viên năm 2015 19/05/2015
228/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 đối với GDTX 19/05/2015
234/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn triển khai chương trình vì em hiếu học 19/05/2015
435/SGD&ĐT-KTQLCL-CLGD Thông báo kết quả thi chọn HSG lớp 8,9 cấp tỉnh năm học 2014-2015 18/05/2015
226/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ, đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên cuối năm học 15/05/2015
228/HD-PGD&DT Hướng dẫn đăng ký con dấu nhà trường 15/05/2015
Số: 228 / HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 15/05/2015
849/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016 15/05/2015
427/SGD&ĐT Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra công nhận duy trì kết quả PCGDMNNT 14/05/2015
PC-HĐKH Phiếu chấm sáng kiến năm học 2014-2015 13/05/2015
Thông báo Lịch tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chứng CNVC-LLVT huyện Than Uyên lần thứ III 13/05/2015
219/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức thi cho học sinh lớp 5,9 12/05/2015
220/PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 bậc tiểu học 12/05/2015
72/QĐ-PGD&ĐT Quyết định điểu chỉnh thành viên Hội đồng chấm thi lớp 9 học kỳ II, năm học 2014-2015 11/05/2015
215/TB-PGD&ĐT Thông báo thành lập Đoàn đi thăm quan, học tập trao đởi kinh nghiệm về quản lý chỉ đạo trong năm học 2015 11/05/2015
214/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 11/05/2015
406/SGD&ĐT V/v Tổng duyệt chương trình Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến xuất sác ngành GD&Đt 11/05/2015
286/CV-UBND Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dan, giải quyết khiếu nại, tố cáo,kiến nghị của công dân 11/05/2015
285/CV-UBND Triển khai thực hiện thông tư số 01/2015 11/05/2015
211/HD-PGD&ĐT Sửa lại đề ktra học kỳ II Môn Toán 08/05/2015
823/QĐ-HDKT Quyết định thành lập Ban giám khảo chấm sáng kiến 08/05/2015
Số: 404/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường THCS, THPT, PTDTNT năm học 2015 - 2016 08/05/2015
210/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 08/05/2015
398/SGD&ĐT Triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc 07/05/2015
398/SGD&ĐT Bổ sung triệu tập đại biểu Dự Hội Nghị biểu dương điển hình tiến tiến xuất săc nghành GD&ĐT 07/05/2015
Số: 204 /TB-PGD&ĐT Số: 204 /TB-PGD&ĐT V/v đăng ký sách giáo khoa và ấn phẩm năm học 2015-2016 06/05/2015
Số: 207/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về giáo dục mầm non 06/05/2015
Sè: 206/PGD&§T V/v hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015 06/05/2015
208/HD-PGD&ĐT Xét học bổng khuyến học Lawrence S.Tinh 06/05/2015
780/QĐ-UBND Quyết định thành lập các Hội đồng xét tôt nghiệp THCS 06/05/2015
584/QĐ-SGD&ĐT Quyết định mở lớp bồi dưỡng cán bộ qlý bậc THCS 06/05/2015
199/HD-PGD&ĐT Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 05/05/2015
201/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác thống kê cuối năm học 05/05/2015
785/QĐ-UBND Trưng tập công chức, viên chức, diễn viên tham gia chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến 04/05/2015
197/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác xét HTCTTT đối với hoạc sinh lớp 5 và công tác tuyển sinh vào lớp 1 04/05/2015
198/TB-PGD&ĐT Thông báo về việc kiểm tra con dấu 04/05/2015
Số: 196/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nhập báo cáo trên phần mềm thống kê trực tuyến Statistics Online. 27/04/2015
367/SGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên bậc THCS và GDTX 27/04/2015
183/CV-PGD&ĐT Thông báo nộp sở sách, chứng từ kế toán nuôii dưỡng học sinh bán trú 25/04/2015
186/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đăng ký học nâng cao trình độ 25/04/2015
191/HD-PGD&DT Hướng dẫn xét công nhận tốt ghiệp THCS năm 2014-2015 25/04/2015
352/SGS&ĐT Thay đổi mẫu vở viết khối 2,3 và 3 và vở luyện viết khối lớp 4,5 25/04/2015
178/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn bảo quản và sử dụng gạo lần 4 24/04/2015
100/HD-CĐGD Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 22/04/2015
547/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập các Hội đồng coi thi kỳ thi học sinh giỏi lớp 8,9 21/04/2015
69/QĐ-PGD&ĐT, 70/QĐ-PGD&ĐT Thành lập các hội đồng chấp thi lớp 5,9 21/04/2015
70/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đoàn giám sát các tác thi lớp 5,9 21/04/2015
01/SGDĐT-GDMN Về việc tham dự hội thảo - tập huấn chủ đề “Giáo dục Thẩm mỹ trong trường mầm non - Từ lý luận đến thực tiễn” 20/04/2015
173/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức chăm tập trung đối vơi kỳ thi học kỳ II 20/04/2015
39/KH-TTYT Kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh 17/04/2015
163/PGD&ĐT Tăng cường quản lý hoạt động của tổ chức cá nhân nước ngoài trong ngoài nghành GD&ĐT 17/04/2015
164/TB_PGD&ĐT Lịch hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và quốc tế 1/5/2015 17/04/2015
166/ HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng cuối năm học 17/04/2015
535/QĐ-PGD&ĐT Quyết định đoàn cán bộ sát hạch giáo viên o Sìn Hồ 17/04/2015
..../TH Danh sách cá nhân, tập thể đăng ký khen cao 17/04/2015
07/CV-LĐLĐ Tham gia Hội diễn NTQC-CNVC-LLVT huyện Than Uyên lần thứ 3 15/04/2015
162/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tổng két năm học 2014-2015 15/04/2015
161/PGD&ĐT Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm 13/04/2015
222/UBND-TCKH Thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm với cán bộ công chức hệ số 2,34 13/04/2015
690/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thẩm định kết quả đạt chuẩn quốc gia về phổ cập GDMN cho tre 5 tuổi 13/04/2015
02/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thẩm định các đơn vị đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục mầm non cho tre 5 tuổi 13/04/2015
158/CVKT-PGD&ĐT Thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán NSNN năm 2014 13/04/2015
159/PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ý tưởng trẻ thơ dành cho HSTH 13/04/2015
305/SGD&ĐT Thông bán kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đợt 2 10/04/2015
157/HD-PGD&ĐT Đánh giá chất lượng qua khảo sát và hướng dẫn việc tiếp tục bồi dưỡng khảo sát học sinh cuối năm bậc MN 08/04/2015
59/QĐ-PGD&ĐT Quyết định điều chỉnh thành viên Hội đồng ra đề thi học kỳ II 08/04/2015
58/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban sao in đề thi học kỳ II 07/04/2015
150/PGD&ĐT Kế hoạch nghiệm thu chất lượng lớp ghép 07/04/2015
151/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2015 07/04/2015
57/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi học kỳ II 07/04/2015
153/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn một số nội dung thi học kỳ II 07/04/2015
152/HD_PGD&ĐT Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau tết và mùa lẽ hội năm 2015 07/04/2015
155/HD_PGD&ĐT Lập danh sách giáo viên tiếng anh năm 2015 tham gia bồi dưỡng theo ĐANN 07/04/2015
154/HP_PGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá chất lượng qua khảo sát và hướng dẫn ôn tập cuối năm 07/04/2015
155/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đăng ký nội dung bồi dưỡng hè năm 2015 07/04/2015
Số: 17/HD-CĐN báo cáo việc thực hiện chương trình 1 06/04/2015
148/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe 06/04/2015
149/TB-PGD&ĐT Hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử quản lý PCDG-XMC 06/04/2015
329/SNV Giấy triệu tập về thực hiện quy chế dan chủ 06/04/2015
145/HD-PGD&ĐT Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo dức PNVN 03/04/2015
146/TB-PGD&ĐT Thông báo kết quả khảo sát không chính thức học sinh khối lớp 5 và đăng ký bồi dưỡng hè 03/04/2015
142/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng GDMN 02/04/2015
143/HD-PGD&ĐT Thực hiện bổ nhiệm,bộ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học năm học 2015-2016 02/04/2015
144/HD-PGD&ĐT Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học 02/04/2015
139/TB-PGD&ĐT Ủng hộ chương trình Chung tay xây dựng Nông thôn mới 02/04/2015
131 /KH-SGDĐT Khảo sát công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2014 - 2015 01/04/2015
135/TB-PGD&ĐT Triệu tập các đồng chí đại diện BGH, giáo viên làm tổng phụ trách đội tham dự nagỳ Hội công nhận Chuyên hiệu rèn luyện đội viên 01/04/2015
177/UBND-GD&ĐT Tổ chức tiếp nhận và sử dựng gạo đợt 3 năm học 2014-2015 01/04/2015
137/TB-PGD&ĐT Thông báo điều chỉnh thời gian bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8,9 01/04/2015
135/KL-SGD&ĐT Kết luận thanh tra đợt xuất công tác quản lý cảu hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc Phòng GD&DT huyện Tân Uyên 01/04/2015
132/KH-PGD&ĐT Kế hoạch khảo sát các phong trào thi đua năm học 2014-2015 31/03/2015
133/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo các đợt thi đua năm học 2014-2015 31/03/2015
134/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức chính trị, đạo đức, tác phong lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên. 31/03/2015
234 /SGDĐT-KHTC V/v đăng ký nhu cầu cấp phát thiết bị dạy học phục vụ PCMN 5 tuổi năm 2015 30/03/2015
130/TB-PGD&ĐT Tham gia chiến dịch giờ trái đất năm 2015 26/03/2015
129/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề đọt I năm 2015 25/03/2015
10/BCĐ-HPN _08/CV-HPN Ủng hộ cuộc vận động mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo năm 2015 24/03/2015
46/ĐQ-PGD&ĐT Thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự Hội thi "Liên hoan Tiếng hát giáo viên" ngành GD&ĐT 24/03/2015
47/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn tập sự năm 2014-2015 24/03/2015
476/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc thành lập Hội đoàng ra dề thi chọn học siwnh giỏi lớp 8,9 năm học 2014-2015 24/03/2015
125/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn kỷ niệm ngày nước thế giới năm 2015 23/03/2015
45/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi đồ dùng dạy học 23/03/2015
126/HD-PGD&ĐT Thực hiện trật tự an toàn giao thông 23/03/2015
460/QĐ-SGD&ĐT Thành lập Hội đồng chấm kiểm tra năng lực hỘi thi GVGD 23/03/2015
507/QĐ_UBND Quyết định chuyển dư dự toán nguồn kinh phí không tự chủ sang năm 2015 18/03/2015
121/HD-PGD&ĐT Xét chuyển vùng công tác,đi học nâng cao trình độ năm 2015 18/03/2015
DS Danh sách kết quả thi học sinh giỏi lớp 6,7 18/03/2015
DS Danh sách kết quả thi học sinh giỏi lớp 6,7 18/03/2015
41,42/QĐ-PGD&ĐT Quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọ học sinh giỏi lớp 6,7 18/03/2015
44/QĐ-PGD&ĐT Quyết định về việc bổ sung dự toán thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 18/03/2015
Quy định trong phần thi giáo viên dạy giỏi đợt 2 17/03/2015
119/HD_PGD&ĐT Chương trình bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực cho GV Tiếng anh năm 2015 17/03/2015
120/HD-PGD&ĐT Triển khai thực hiện DVCQ năm 2015 17/03/2015
21/TB-PGD&ĐT Thông báo địa điểm và thủ tục đổi giấy phép lái xe các hạng từ bìa sang giấy phép lái xe 17/03/2015
17/KH-LN Kế hoạch tổ chức Hội thi nghệ thuật quàn chúng CNVC-lực lượng vũ trang lần thứ 3 17/03/2015
117/TB-PGD&ĐT Đánh giá công tác hiến máu tình nguyện năm 2015 16/03/2015
115/KH-PGD&ĐT Kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo Phòng giáo dục và Đạo tào về việc thực hiện quy chế dân chủ 16/03/2015
441/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài các trường 16/03/2015
440/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài các trường MN số 2 Mường Than, Mường Mít 16/03/2015
39/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thay thế thành viên trong hội đồng coi thi kỳ thi lọn học sinh lớp 6,7 13/03/2015
05/LĐLĐ Tiếp tục ủng hộ chương trình Tấm lưới nghĩa tình vi ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa 12/03/2015
Số: 113/TB-PGD&ĐT Thông báo một số nội dung trong công tác sách- thiết bị 11/03/2015
so 97/CV-CĐGD Phát động phong trào ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2015 10/03/2015
38/QĐ-PGD&ĐT thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi kỳ thi chọn học sinh lớp 6,7 huyện than uyên 10/03/2015
06/KH_LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp 10/03/2015
107/TB-PGD&ĐT Triệu tập các đồng chí giáo viên làm công tác Đội 09/03/2015
108/TB-PGD&ĐT Thay đổi thời gian luyện tập và bổ sung cán bộ giáo viên tham gia luyện tập tham dự liên hoan tiếng hát giáo viên 09/03/2015
421/QĐ-SGD&ĐT Ban giám khảo Hội thị giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đợt 2 09/03/2015
119/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, ton giáo năm 2015 09/03/2015
101/HDF-PGD&ĐT Tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, bệnh ho gà và phòng chống cúm 05/03/2015
102/CV Kiểm tra thực hiện công tác PCCC&CNCH -Kế hoạch huyến luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy 05/03/2015
104/HD-PGD&ĐT Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 3/2015 05/03/2015
105/TB-PGD&ĐT Triệu tập cán bộ giáo viên tham gia luyện tập tham dự Hội thi tiếng hát giáo viên nghành GD&ĐT tỉnh Lai Châu 05/03/2015
106/HD-PGD&ĐT Báo cáo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường TH tham gia SEQAP 05/03/2015
04/KH Kế hoạch thục hiện chương trình phối hợp công tác dân vận 05/03/2015
93/HD-PGD&ĐT Tổ chức tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh loa dộng -Phòng chống cháy nổ 04/03/2015
94/TB-PGD&ĐT Tổ chức lễ trao học bổng vì học sinh hiếu học năm học 2014-2015 04/03/2015
95/TB-PGD&ĐT Thông báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trước và sau tết 04/03/2015
98/HD-PGD&ĐT Tuyền truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình tình nguyện năm 2015 04/03/2015
100/PGD&ĐT Tổ chức lấy ý kiến dân sự đối với dự thảo bộ luật Dân sự 04/03/2015
99/CV-PGD&ĐT Phân bổ hỗ trợ học bổng cho học sinh theo chương trình tiếp bước đến trường 04/03/2015
78/TB-PGD&ĐT Triệu tập Hiệu trưởng các trường học về tham dự họp 03/03/2015
152/SGDĐT-CNTT Hướng dẫn bổ sung công tác viết sáng kiến 03/03/2015
01/Tb-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác điều tra cập nhật dữ liệu phổ cập thời điểm tháng 3 03/03/2015
157/SGD&ĐT Thay đổi thời gian thi kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi đợt II 03/03/2015
81/GM Mời đại biểu Ban giám hiệu các trường về tham dự Lễ đón bằng chuẩn Trường MN Mường Mít 03/03/2015
76/HD-PGD&ĐT Triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 02/03/2015
386/QĐ-SGD&ĐT Thành lập Hội đồng ra đề thi kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh 02/03/2015
36/QĐ_PGD&ĐT Quyết định thành lập ban tổ chức lớp học bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8,9 cấp tỉnh 27/02/2015
37/QĐ-PGD&ĐT Quyết định bổ sung giám khảo xét hết thời gian tập sự, thử việc cho giáo viên 27/02/2015
02/Cv-LĐLĐ Ủng hộ mái ấm công đoàn năm 2015-Đôn đốc đặt mua báo lao động 26/02/2015
400/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non huyện Tân Uyên 26/02/2015
339/QĐ-SGD&ĐT Thành lập đoàn đánh giá ngoài 26/02/2015
01 Biểu tài chính dự án mầm non 26/02/2015

Kết quả học tập

Năm học 2014-2015

TIN TỨC TỪ CÁC TRƯỜNG

Tuýp: ma trận, đề, hướng dẫn chấm khảo sát đầu năm (THCS số 1 Mường Kim)( | 2015-09-01 15:06:26)
Tuýp: ma trận, đề, hướng dẫn chấm khảo sát đầu năm
DS HS CÁC LỚP + BIỂU KHẢO SÁT + NỘI QUY CHUYÊN MÔN (2015-2016)( | 2015-09-01 15:01:33)
DS HS CÁC LỚP + BIỂU KHẢO SÁT + NỘI QUY CHUYÊN MÔN (2015-2016)
Khai giảng năm học mới( | 2015-09-01 08:51:54)
ảnh khai giảng năm học mới
CHUẢN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI( | 2015-09-01 07:32:31)
Các bé mầm non chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho ngày khai giảng năm học mới
Tập huấn tại Phòng GD&ĐT Than Uyên. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong năm học 2015-2016( | 2015-08-31 23:48:28)
Tập huấn
DẠY ĐỊNH MỨC TUẦN 3( | 2015-08-31 21:17:48)
Dạy định mức tuần 3
DẠY ĐỊNH MỨC TUẦN 2( | 2015-08-31 21:16:25)
Dạy định mức tuần 2
DẠY ĐỊNH MỨC TUẦN 1( | 2015-08-31 21:10:45)
Dạy định mức tuần 1
Nhận quà ủng hộ( | 2015-08-31 16:48:26)
Quà ủng hộ cho vùng vao
Thông báo lấy số liệu nhanh( | 2015-08-31 16:37:12)
các trường lấy thông tin nhanh rồi báo cáo trước ngày 31/08/2015

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
495/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn duyệt chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 03/09/2015
TB_Lay so lieu nhanh Thông báo Hỏa tốc (THCS+Tieu hoc) cung cấp số liệu thay đổi so với năm học 2014-2015, Nếu số liệu có thay đổi về phòng học, phòng công vụ, phòng ở học sinh (nhắn tin thông tin lại với D/c Tâm). 31/08/2015
494/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao năm học 2015-2016 31/08/2015
492/HD-PGD&ĐT Kiện toàn hôi đồng trường 28/08/2015
493/KH-PGD&ĐT Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông 28/08/2015
109/HD-CĐPGD&ĐT Hướng dẫn kiện toạn tổ chức CDCS trường học năm học 2015-2016 28/08/2015
834/SGD&ĐT Triệu tập và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán xây dựng nội dung ôn tập lớp 9 thcs 28/08/2015
2214/QĐ-UBND Quyết định phân hạng trường và phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý 27/08/2015
487/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 27/08/2015
108/HD-CĐGD Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 27/08/2015
108/HD-CĐGD Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 27/08/2015
483 / HD-PGD&ĐT Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. 26/08/2015
484/PGD&ĐT Kế oạch tập huấn lớp ghép năm học 2015-2016 26/08/2015
109/GM-UBND Mời dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 26/08/2015
154/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn tập sự 26/08/2015
154/QĐ-PGD&ĐT Danh sách điều chỉnh quyết định xét tập sự cho giáo viên mới tuyển dụng 26/08/2015
480/HD-PGD&ĐT Triển khai nghị định số 108 của chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế 25/08/2015
481/HD-PGD&ĐT Xét hết thời gian tập sựu cho giáo viên đợt II năm học 2014-2015 25/08/2015
482/HD-PGD&ĐT Giới thiệu và triển khai tài liệu dạy học thí điểm mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS 25/08/2015
447/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 24/08/2015
476/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn cấp THCS đầu năm học 24/08/2015
475/HD-PGD&ĐT Tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS 24/08/2015
Thông báo Thông báo điểm chính trị hè năm 2015 24/08/2015
478/HD-PGD&ĐT Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 24/08/2015
479/BC-PGD&ĐT Báo cáo tổng kết nội bộ năm học 2014-2015 24/08/2015
Số: 472 /PGD&ĐT-CNTT Tổ chức tập huấn đẩy mạnh công nghệ thông tin năm học 2015-2016 21/08/2015
02/KH-BTG Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hề đợt 2 năm 2015 21/08/2015
01/KH-HCGC Thông báo xét trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 20/08/2015
Số /BC-PGD&ĐT báo cáo tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 20/08/2015
1168/QĐ-SGD&ĐT Thành lập đoàn giảng viên cốt cán cấp tỉnh tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lóp 6 THCS 20/08/2015
157/KH_TTYT-PGD&ĐT Kế hoạch hoạt động công tác y tế học đường năm học 2015-2016 20/08/2015
472/HD - PGD&ĐT Hướng dẫn cấp phát vở viết không thu tiền cho học sinh theo quyết định số 186 20/08/2015
DU THAO Dự Thảo Báo cáo tổng kết nội bộ năm 2014-2015. Yêu cầu HT các trường tải về in ra va mang theo về dự hội nghị tổng kết nội bộ. Nếu có vướng mắc liên hệ với Đ/c Bui Thị Nguyệt trước 09h sáng ngày 20/08/2015 19/08/2015
Số: /BC-CĐGD Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 va triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 19/08/2015
471/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn lập danh sách cán bộ giáo viên hướng dẫn tập sự năm học 2015-2016 19/08/2015
285/BC-UBND Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 19/08/2015
468/HD-PGD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo bộ luật hình sự 18/08/2015
469a/PGD&ĐT Báo cáo thông kê hiện trạng, đối tượng thuê nhà ở công vụ 18/08/2015
469/PGD&ĐT Hướng dẫn dạy học theo đối tượng vùng miền cấp Tiểu học 18/08/2015
105GTT_CĐGD Giấy triệu tập về dự tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015 18/08/2015
702/CV-UBND Rà soát đối tượng thực hiện chế độ phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực trong cơ quan, đơn vị nhà nước 17/08/2015
26/TTTT/HĐ Đ Hội nghị tập huấn công tác Đội và PT Thiếu nhi 14/08/2015
465/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nhập dữ liệu trên hệ thống quản lý công khai số liệu giáo dục 14/08/2015
Số: 151/PGD&ĐT Quyết định ban hành bộ phân phối chương trình môn ngữ văn cấp THCS. 14/08/2015
152/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phân công các trường thực hiện phân phối chương trình thí điểm môn Vật Lý 14/08/2015
877/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 14/08/2015
Số 426/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện công tác bán trú trong các trường PTDTBT và các trường phổ thông có học sinh ở bán trú 13/08/2015
463/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2015-2016 13/08/2015
459/GM/PGD&ĐT Mời dự Hội nghị Tổng kêt năm học 2014-2015 và triển khai nv năm học 2015-2016 12/08/2015
458/TB-PGD&ĐT Triệu tập giáo viên nhân viên và học sinh tham gia luyện tập tham dự Hội nghị tổng kết năm học 12/08/2015
Số 05/QĐ-BCDPCGD Thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2015-2016 11/08/2015
766/SGD Hướng dẫn tiếp nhận bảo quản thiết bị mầm non 11/08/2015
04/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác điều tra cập nhạt dữ liệu phổ cập tháng 9 11/08/2015
761/SGD&ĐT Mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 của SGD 11/08/2015
2097/QĐ-UBND Quyết định trưng tập công chức, viên chức, diễn viên tham gia ngày hộị văn hóa thể thao các dân tộc 10/08/2015
452/TB-PGD&ĐT Thông báo đánh giá tổ chức thi kiểm tra năng lực cm THCS năm 2015 07/08/2015
451/PGD&ĐT Rà soát thực trạng nhu cầu dầu tư cơ sở vạt chất trang thiết bị trường học 07/08/2015
447/PGD&ĐT-KT Hướng dẫn chi trả trợ cấp lần đầu cho nv 06/08/2015
2005/QĐ-UBND Quyết định thành lập các trường bán trú, giải thể trường 31/07/2015
Số 137/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban coi thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015 31/07/2015
Số 138/QĐ-PGD&ĐT Thành lập tổ giám sát coi thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015 31/07/2015
Số 139/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban chấm thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015. 31/07/2015
01 Danh sách CBQL- GV mầm non tham gia cốt cán bồi dưỡng hè 2015. 28/07/2015
Số: 493/HD-PGDĐT Hướng dẫn tựu trường năm học 2015-2016 27/07/2015
440/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nghiệp thu dữ liệu SQAP online 27/07/2015
441/HD-PGD&ĐT Tổ chức kiểm tra năng lực chuyên môn đối với gv năm 2015 27/07/2015
438/HD-PGD&ĐT Phòng chống bệnh viêm gan vius giai đoạn 2015-2019 24/07/2015
437/HD-PGD&ĐT Thông báo thời gian tập huấn dạy học theo mô hình VNEN 24/07/2015
1908/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban giáo khảo tổ trọng tài ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc 23/07/2015
881/QĐ-SGD&ĐT Quyêt định cử đoàn giáo viên tham dự tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường THCS 23/07/2015
425/HD-PGD Dự thảo phân phối chương trình môn ngữ văn 21/07/2015
523/UBND-GD&ĐT Chẩn bị các điều kiện cho năm học 2015-2016 21/07/2015
133/QĐ-PGD&ĐT Thành lập tổ cốt cán bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2015 21/07/2015
132/QĐ_PGD&ĐT Thành lập Đoàn VĐV tham dự Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT tỉnh lai châu lần thứ VII năm 2015 20/07/2015
Nội quy Nội quy bồi dưỡng hè năm 2015 17/07/2015
293/TB-STC Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Tài chính kế toán các cơ quan Hành chính và hành chính sự nghiệp năm 2015 15/07/2015
292/TB-STC Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính kê toán cho Hiệu trưởng và kế toán trường học năm 2015 15/07/2015
657/SGD&ĐT Góp ý kiến dự thảo Điều lệ Trường Tiểu học 14/07/2015
651/SGD&ĐT-VP Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu 13/07/2015
833/QĐ-SGD&ĐT Cử cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình mới đối với cấp THCS tại Hà Nội, Thái Nguyên 10/07/2015
01/KH-BTG Kê hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên ngành giáo dục 10/07/2015
497/UBND-VHTT Chuẩn bi chương trình văn nghệ cahò mừng Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên 10/07/2015
635/SGD&ĐT Hướng dẫn khảo sát,đánh gí xếp lợi giáo viên cấp Tiểu học từ năm 2015-2016 08/07/2015
587 /SGDĐT-GDTX-CN V/v tham gia dự thi tiếng Anh theo Khung Châu Âu 06/07/2015
401/TB-PGD&ĐT Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng giáo viên nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015 06/07/2015
396/PGD&ĐT_GDTH Thông báo thời gian tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, CBCL hè năm 2015 03/07/2015
130/QĐ_PGD&ĐT Thành lập Ban quản lý lớp học bồi dưỡng hè năm 2015 03/07/2015
131/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập Ban biên soạn phân phối chương trình dạy học theo chủ đề đối với môn Vật lí lớp 3,7,8,9 cấp THCS 03/07/2015
396/PGD&ĐT_GDTH Thông báo thời gian tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, CBQL hè năm 2015 (Điều chỉnh danh sách thành phần tham gia tập huấn) 03/07/2015
103/CV-CĐGD Thông báo các trường chưa nộp quỹ thi đua công đoàn 02/07/2015
128/QĐ-PGD&ĐT thành lập tổ phục vụ bồi dưỡng CBCLGD và giáo viên hè năm 2015 02/07/2015
103/CV-CĐGD Xây dựng ủng họ quy thi đua năm 2015 02/07/2015
000/TB-PGD&ĐT Kết quả thi đua khen cao năm học 2014-2015 lần 2 (Do Hội đồng TĐ-KT huyện Than Uyên đã xét ngày 30/6/2015. Yêu cầu các đơn vị căn cứ kết quả hoàn thiện lại báo cáo thành tích trước ngày 02/7/2015 (liên hệ đ/c Phi Hùng) 01/07/2015
1143/QĐ-UBND Trưng tập công chức, viên chức tham gia phục vụ diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiêm cứu nạn 29/06/2015
01/GM-CCT Giấy mời chi cục thuế gủi các đơn vị trường học kiểm kê ấn chỉ 6 tháng đầu năm 2015 29/06/2015
783/QĐ-SGD&ĐT Quyết định cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN 29/06/2015
392/KH-PGD&ĐT Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên hè năm 2015 29/06/2015
Số: 390 /TB-PGD&ĐT V/v xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 25/06/2015
122/QĐ-PGD&ĐT Gửi lại quyết định thành lập đội tuyển bóng đá nam PGD&Đt tham gia giải bống đá thanh niên huyện Than Uyên 25/06/2015
114/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập ban biên soạn phân phối chương trình dạy học theo chủ đề đối với môn ngữ văn 23/06/2015
385/HD-PGD&ĐT Phòng chống dịch bệnh gây Hội chứng viên đường hô hấp cấp vùng trung Đông do dịch cúm Corona 23/06/2015
386/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các môn tại Hội thao ngành GD&DT tỉnh Lai Châu lần thứ năm 2015 23/06/2015
Số: 1094/QĐ-SGDĐT Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm phong GD&ĐT năm học 2014-2015 19/06/2015
380/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo tăng cường tiếng việ cho trẻ dan tọc thiểu số 18/06/2015
381/TB-PGD&ĐT Thông báo công tác di dời cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn trong thời gian tích nước thủy điện Huổi Quảng 18/06/2015
379/HD-PGD&ĐT Tố chức cuộc thi viết về trường học VNEN 18/06/2015
00348/TB-PGD&ĐT Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân và tập thể khen cao (các đơn vị căn cứ kết quả xét thi đua của Phòng GD&ĐT tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị CSTĐCT, BK và tập thể LĐXS, cờ thi đua, BK theo mẫu này) gửi về phihung.tu@gmail.com 17/06/2015
Biêu tông hợp Biểu tổng hợp trẻ MN được hưởng chế độ 16/06/2015
348/TB-PGD&ĐT Kết quả bình xét thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT huyện Than Uyên năm học 2014 - 2015 (lần 1) 16/06/2015
0348/TB-PGD&ĐT BIỂU KẾT QUẢ CỤ THỂ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015 16/06/2015
Số: 333 /TB-PGD&ĐT V/v điều chuyển tài liệu, sách - thiết bị hóa chất 12/06/2015
332/KH-PGD&ĐT Tăng cường công tác Dân vân 12/06/2015
Số: 525 /SGDĐT-GDTrH Góp tiêu chí đánh giá các trường THCS 11/06/2015
325/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác dân vận của cơ quan Phòng GD&Đt 11/06/2015
702/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập ban coi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 11/06/2015
702/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập Ban coi thi kỳ thi trung học PT quốc gia năm 2015 11/06/2015
324/HD-PGD&ĐT Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6/2015 10/06/2015
358/UBND _PLĐTBXH 358/UBDN-PLĐTBXH 10/06/2015
313/TB-PGD&DT Rà soát đối tượng phổ cập giáo dục 09/06/2015
88/QĐ-PGD&ĐT thành lập đoàn tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo trong công tác giáo dục năm 2015 09/06/2015
314/Tb-PGD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp 9 tHCS; 10 THPT trường Phổ thông vùng cao việt Bắc 09/06/2015
89/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh học sinh bán trú năm học 2015-2016 09/06/2015
324/KL-SGD&ĐT Kết luận thanh tra đột xuất công tác quản lý cảu Hiểu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Mường Tè năm học 2014-2015 09/06/2015
988/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú năm học 2015-2016 08/06/2015
307/CV-PGD&ĐT tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015 05/06/2015
785/NXBGDVN Giới thiệu thiết bị phục vụ dạy học Tiếng anh 04/06/2015
280/HD-PGD&ĐT Phòng chống thiên tai mưa đã gió lốc, lũ báo, khác phục CSVC để phục vụ hco năm học 2015-2016 02/06/2015
278/TB-PGD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ Trung học phổ thông DTNT Trường Đại học Lâm Nghiệp 02/06/2015
265/HD-PGD&ĐT Tăng cường thục hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 29/05/2015
01 Danh mục tài liệu mầm non năm học 2015 - 2016 29/05/2015
46/TB-VP Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Than Uyên 28/05/2015
653/QĐ-PGD&ĐT Quyết định cử Đoàn giáo viên tiếng anh phổ thông tham gia bồi dưỡng theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2020 28/05/2015
255/TB,253,254/TB-PGD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp 10 Chu Văn An-Đại học Tây Băc,Tuyển sinh lớp 10 hệ PTDTNT trường Hữu Nghị 80,Tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT trường hữu nghị T78 27/05/2015
257/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn điều chỉnh bổ sung đối tượng không tham gia kiểm tra năng lực chuyên môn 27/05/2015
258/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 bậc THCS 27/05/2015
258/HD-PGD&ĐT Triển khai tháng hành động vì trẻ em và ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em 27/05/2015
00/TĐKT Lịch duyệt thi đua nhà nước và công đoàn năm học 2014-2015 26/05/2015
646/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề thi, kỳ thi tuyển sinh năm học 2015-2016 26/05/2015
00/HD-PGD&ĐT Báo cáo thành tích thi đua 25/05/2015
252/TB-PGD&ĐT Thông báo thay đổi địa điểm tham quan học tập năm 2015 25/05/2015
125/TB-PGD&ĐT Nhập học lơp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường THCS năm 2015 25/05/2015
244/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn chuẩn bị một số hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII 22/05/2015
247/PGD&ĐT Quán triệt mội số nội dung về tình trạng đơn thư nặc danh, đơn thư vượt cấp 22/05/2015
241/TB-PGD&ĐT Thông báo đánh giá công tác tổ chức thi học kỳ II 21/05/2015
242 /HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào bán trú năm học 2015-2016 21/05/2015
235/HD.PGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn đăng ký sách cho các trường nhân rộng Mô hình trường thực hiện VNEN, năm học 2015-2016 20/05/2015
229/HD-PGD&ĐT Tổ chức kiểm tra năng lực chuyên môn đối với giáo viên năm 2015 19/05/2015
228/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 đối với GDTX 19/05/2015
234/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn triển khai chương trình vì em hiếu học 19/05/2015
435/SGD&ĐT-KTQLCL-CLGD Thông báo kết quả thi chọn HSG lớp 8,9 cấp tỉnh năm học 2014-2015 18/05/2015
226/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ, đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên cuối năm học 15/05/2015
228/HD-PGD&DT Hướng dẫn đăng ký con dấu nhà trường 15/05/2015
Số: 228 / HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 15/05/2015
849/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016 15/05/2015
427/SGD&ĐT Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra công nhận duy trì kết quả PCGDMNNT 14/05/2015
PC-HĐKH Phiếu chấm sáng kiến năm học 2014-2015 13/05/2015
Thông báo Lịch tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chứng CNVC-LLVT huyện Than Uyên lần thứ III 13/05/2015
219/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức thi cho học sinh lớp 5,9 12/05/2015
220/PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 bậc tiểu học 12/05/2015
72/QĐ-PGD&ĐT Quyết định điểu chỉnh thành viên Hội đồng chấm thi lớp 9 học kỳ II, năm học 2014-2015 11/05/2015
215/TB-PGD&ĐT Thông báo thành lập Đoàn đi thăm quan, học tập trao đởi kinh nghiệm về quản lý chỉ đạo trong năm học 2015 11/05/2015
214/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 11/05/2015
406/SGD&ĐT V/v Tổng duyệt chương trình Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến xuất sác ngành GD&Đt 11/05/2015
286/CV-UBND Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dan, giải quyết khiếu nại, tố cáo,kiến nghị của công dân 11/05/2015
285/CV-UBND Triển khai thực hiện thông tư số 01/2015 11/05/2015
211/HD-PGD&ĐT Sửa lại đề ktra học kỳ II Môn Toán 08/05/2015
823/QĐ-HDKT Quyết định thành lập Ban giám khảo chấm sáng kiến 08/05/2015
Số: 404/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường THCS, THPT, PTDTNT năm học 2015 - 2016 08/05/2015
210/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 08/05/2015
398/SGD&ĐT Triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc 07/05/2015
398/SGD&ĐT Bổ sung triệu tập đại biểu Dự Hội Nghị biểu dương điển hình tiến tiến xuất săc nghành GD&ĐT 07/05/2015
Số: 204 /TB-PGD&ĐT Số: 204 /TB-PGD&ĐT V/v đăng ký sách giáo khoa và ấn phẩm năm học 2015-2016 06/05/2015
Số: 207/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về giáo dục mầm non 06/05/2015
Sè: 206/PGD&§T V/v hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015 06/05/2015
208/HD-PGD&ĐT Xét học bổng khuyến học Lawrence S.Tinh 06/05/2015
780/QĐ-UBND Quyết định thành lập các Hội đồng xét tôt nghiệp THCS 06/05/2015
584/QĐ-SGD&ĐT Quyết định mở lớp bồi dưỡng cán bộ qlý bậc THCS 06/05/2015
199/HD-PGD&ĐT Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 05/05/2015
201/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác thống kê cuối năm học 05/05/2015
785/QĐ-UBND Trưng tập công chức, viên chức, diễn viên tham gia chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến 04/05/2015
197/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác xét HTCTTT đối với hoạc sinh lớp 5 và công tác tuyển sinh vào lớp 1 04/05/2015
198/TB-PGD&ĐT Thông báo về việc kiểm tra con dấu 04/05/2015
Số: 196/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nhập báo cáo trên phần mềm thống kê trực tuyến Statistics Online. 27/04/2015
367/SGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên bậc THCS và GDTX 27/04/2015
183/CV-PGD&ĐT Thông báo nộp sở sách, chứng từ kế toán nuôii dưỡng học sinh bán trú 25/04/2015
186/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đăng ký học nâng cao trình độ 25/04/2015
191/HD-PGD&DT Hướng dẫn xét công nhận tốt ghiệp THCS năm 2014-2015 25/04/2015
352/SGS&ĐT Thay đổi mẫu vở viết khối 2,3 và 3 và vở luyện viết khối lớp 4,5 25/04/2015
178/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn bảo quản và sử dụng gạo lần 4 24/04/2015
100/HD-CĐGD Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 22/04/2015
547/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập các Hội đồng coi thi kỳ thi học sinh giỏi lớp 8,9 21/04/2015
69/QĐ-PGD&ĐT, 70/QĐ-PGD&ĐT Thành lập các hội đồng chấp thi lớp 5,9 21/04/2015
70/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đoàn giám sát các tác thi lớp 5,9 21/04/2015
01/SGDĐT-GDMN Về việc tham dự hội thảo - tập huấn chủ đề “Giáo dục Thẩm mỹ trong trường mầm non - Từ lý luận đến thực tiễn” 20/04/2015
173/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức chăm tập trung đối vơi kỳ thi học kỳ II 20/04/2015
39/KH-TTYT Kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh 17/04/2015
163/PGD&ĐT Tăng cường quản lý hoạt động của tổ chức cá nhân nước ngoài trong ngoài nghành GD&ĐT 17/04/2015
164/TB_PGD&ĐT Lịch hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và quốc tế 1/5/2015 17/04/2015
166/ HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng cuối năm học 17/04/2015
535/QĐ-PGD&ĐT Quyết định đoàn cán bộ sát hạch giáo viên o Sìn Hồ 17/04/2015
..../TH Danh sách cá nhân, tập thể đăng ký khen cao 17/04/2015
07/CV-LĐLĐ Tham gia Hội diễn NTQC-CNVC-LLVT huyện Than Uyên lần thứ 3 15/04/2015
162/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tổng két năm học 2014-2015 15/04/2015
161/PGD&ĐT Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm 13/04/2015
222/UBND-TCKH Thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm với cán bộ công chức hệ số 2,34 13/04/2015
690/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thẩm định kết quả đạt chuẩn quốc gia về phổ cập GDMN cho tre 5 tuổi 13/04/2015
02/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thẩm định các đơn vị đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục mầm non cho tre 5 tuổi 13/04/2015
158/CVKT-PGD&ĐT Thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán NSNN năm 2014 13/04/2015
159/PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ý tưởng trẻ thơ dành cho HSTH 13/04/2015
305/SGD&ĐT Thông bán kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đợt 2 10/04/2015
157/HD-PGD&ĐT Đánh giá chất lượng qua khảo sát và hướng dẫn việc tiếp tục bồi dưỡng khảo sát học sinh cuối năm bậc MN 08/04/2015
59/QĐ-PGD&ĐT Quyết định điều chỉnh thành viên Hội đồng ra đề thi học kỳ II 08/04/2015
58/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban sao in đề thi học kỳ II 07/04/2015
150/PGD&ĐT Kế hoạch nghiệm thu chất lượng lớp ghép 07/04/2015
151/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2015 07/04/2015
57/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi học kỳ II 07/04/2015
153/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn một số nội dung thi học kỳ II 07/04/2015
152/HD_PGD&ĐT Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau tết và mùa lẽ hội năm 2015 07/04/2015
155/HD_PGD&ĐT Lập danh sách giáo viên tiếng anh năm 2015 tham gia bồi dưỡng theo ĐANN 07/04/2015
154/HP_PGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá chất lượng qua khảo sát và hướng dẫn ôn tập cuối năm 07/04/2015
155/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đăng ký nội dung bồi dưỡng hè năm 2015 07/04/2015
Số: 17/HD-CĐN báo cáo việc thực hiện chương trình 1 06/04/2015
148/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe 06/04/2015
149/TB-PGD&ĐT Hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử quản lý PCDG-XMC 06/04/2015
329/SNV Giấy triệu tập về thực hiện quy chế dan chủ 06/04/2015
145/HD-PGD&ĐT Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo dức PNVN 03/04/2015
146/TB-PGD&ĐT Thông báo kết quả khảo sát không chính thức học sinh khối lớp 5 và đăng ký bồi dưỡng hè 03/04/2015
142/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng GDMN 02/04/2015
143/HD-PGD&ĐT Thực hiện bổ nhiệm,bộ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học năm học 2015-2016 02/04/2015
144/HD-PGD&ĐT Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học 02/04/2015
139/TB-PGD&ĐT Ủng hộ chương trình Chung tay xây dựng Nông thôn mới 02/04/2015
131 /KH-SGDĐT Khảo sát công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2014 - 2015 01/04/2015
135/TB-PGD&ĐT Triệu tập các đồng chí đại diện BGH, giáo viên làm tổng phụ trách đội tham dự nagỳ Hội công nhận Chuyên hiệu rèn luyện đội viên 01/04/2015
177/UBND-GD&ĐT Tổ chức tiếp nhận và sử dựng gạo đợt 3 năm học 2014-2015 01/04/2015
137/TB-PGD&ĐT Thông báo điều chỉnh thời gian bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8,9 01/04/2015
135/KL-SGD&ĐT Kết luận thanh tra đợt xuất công tác quản lý cảu hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc Phòng GD&DT huyện Tân Uyên 01/04/2015
132/KH-PGD&ĐT Kế hoạch khảo sát các phong trào thi đua năm học 2014-2015 31/03/2015
133/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo các đợt thi đua năm học 2014-2015 31/03/2015
134/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức chính trị, đạo đức, tác phong lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên. 31/03/2015
234 /SGDĐT-KHTC V/v đăng ký nhu cầu cấp phát thiết bị dạy học phục vụ PCMN 5 tuổi năm 2015 30/03/2015
130/TB-PGD&ĐT Tham gia chiến dịch giờ trái đất năm 2015 26/03/2015
129/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề đọt I năm 2015 25/03/2015
10/BCĐ-HPN _08/CV-HPN Ủng hộ cuộc vận động mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo năm 2015 24/03/2015
46/ĐQ-PGD&ĐT Thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự Hội thi "Liên hoan Tiếng hát giáo viên" ngành GD&ĐT 24/03/2015
47/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn tập sự năm 2014-2015 24/03/2015
476/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc thành lập Hội đoàng ra dề thi chọn học siwnh giỏi lớp 8,9 năm học 2014-2015 24/03/2015
125/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn kỷ niệm ngày nước thế giới năm 2015 23/03/2015
45/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi đồ dùng dạy học 23/03/2015
126/HD-PGD&ĐT Thực hiện trật tự an toàn giao thông 23/03/2015
460/QĐ-SGD&ĐT Thành lập Hội đồng chấm kiểm tra năng lực hỘi thi GVGD 23/03/2015
507/QĐ_UBND Quyết định chuyển dư dự toán nguồn kinh phí không tự chủ sang năm 2015 18/03/2015
121/HD-PGD&ĐT Xét chuyển vùng công tác,đi học nâng cao trình độ năm 2015 18/03/2015
DS Danh sách kết quả thi học sinh giỏi lớp 6,7 18/03/2015
DS Danh sách kết quả thi học sinh giỏi lớp 6,7 18/03/2015
41,42/QĐ-PGD&ĐT Quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọ học sinh giỏi lớp 6,7 18/03/2015
44/QĐ-PGD&ĐT Quyết định về việc bổ sung dự toán thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 18/03/2015
Quy định trong phần thi giáo viên dạy giỏi đợt 2 17/03/2015
119/HD_PGD&ĐT Chương trình bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực cho GV Tiếng anh năm 2015 17/03/2015
120/HD-PGD&ĐT Triển khai thực hiện DVCQ năm 2015 17/03/2015
21/TB-PGD&ĐT Thông báo địa điểm và thủ tục đổi giấy phép lái xe các hạng từ bìa sang giấy phép lái xe 17/03/2015
17/KH-LN Kế hoạch tổ chức Hội thi nghệ thuật quàn chúng CNVC-lực lượng vũ trang lần thứ 3 17/03/2015
117/TB-PGD&ĐT Đánh giá công tác hiến máu tình nguyện năm 2015 16/03/2015
115/KH-PGD&ĐT Kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo Phòng giáo dục và Đạo tào về việc thực hiện quy chế dân chủ 16/03/2015
441/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài các trường 16/03/2015
440/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài các trường MN số 2 Mường Than, Mường Mít 16/03/2015
39/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thay thế thành viên trong hội đồng coi thi kỳ thi lọn học sinh lớp 6,7 13/03/2015
05/LĐLĐ Tiếp tục ủng hộ chương trình Tấm lưới nghĩa tình vi ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa 12/03/2015
Số: 113/TB-PGD&ĐT Thông báo một số nội dung trong công tác sách- thiết bị 11/03/2015
so 97/CV-CĐGD Phát động phong trào ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2015 10/03/2015
38/QĐ-PGD&ĐT thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi kỳ thi chọn học sinh lớp 6,7 huyện than uyên 10/03/2015
06/KH_LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp 10/03/2015
107/TB-PGD&ĐT Triệu tập các đồng chí giáo viên làm công tác Đội 09/03/2015
108/TB-PGD&ĐT Thay đổi thời gian luyện tập và bổ sung cán bộ giáo viên tham gia luyện tập tham dự liên hoan tiếng hát giáo viên 09/03/2015
421/QĐ-SGD&ĐT Ban giám khảo Hội thị giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đợt 2 09/03/2015
119/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, ton giáo năm 2015 09/03/2015
101/HDF-PGD&ĐT Tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, bệnh ho gà và phòng chống cúm 05/03/2015
102/CV Kiểm tra thực hiện công tác PCCC&CNCH -Kế hoạch huyến luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy 05/03/2015
104/HD-PGD&ĐT Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 3/2015 05/03/2015
105/TB-PGD&ĐT Triệu tập cán bộ giáo viên tham gia luyện tập tham dự Hội thi tiếng hát giáo viên nghành GD&ĐT tỉnh Lai Châu 05/03/2015
106/HD-PGD&ĐT Báo cáo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường TH tham gia SEQAP 05/03/2015
04/KH Kế hoạch thục hiện chương trình phối hợp công tác dân vận 05/03/2015
93/HD-PGD&ĐT Tổ chức tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh loa dộng -Phòng chống cháy nổ 04/03/2015
94/TB-PGD&ĐT Tổ chức lễ trao học bổng vì học sinh hiếu học năm học 2014-2015 04/03/2015
95/TB-PGD&ĐT Thông báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trước và sau tết 04/03/2015
98/HD-PGD&ĐT Tuyền truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình tình nguyện năm 2015 04/03/2015
100/PGD&ĐT Tổ chức lấy ý kiến dân sự đối với dự thảo bộ luật Dân sự 04/03/2015
99/CV-PGD&ĐT Phân bổ hỗ trợ học bổng cho học sinh theo chương trình tiếp bước đến trường 04/03/2015
78/TB-PGD&ĐT Triệu tập Hiệu trưởng các trường học về tham dự họp 03/03/2015
152/SGDĐT-CNTT Hướng dẫn bổ sung công tác viết sáng kiến 03/03/2015
01/Tb-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác điều tra cập nhật dữ liệu phổ cập thời điểm tháng 3 03/03/2015
157/SGD&ĐT Thay đổi thời gian thi kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi đợt II 03/03/2015
81/GM Mời đại biểu Ban giám hiệu các trường về tham dự Lễ đón bằng chuẩn Trường MN Mường Mít 03/03/2015
76/HD-PGD&ĐT Triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 02/03/2015
386/QĐ-SGD&ĐT Thành lập Hội đồng ra đề thi kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh 02/03/2015
36/QĐ_PGD&ĐT Quyết định thành lập ban tổ chức lớp học bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8,9 cấp tỉnh 27/02/2015
37/QĐ-PGD&ĐT Quyết định bổ sung giám khảo xét hết thời gian tập sự, thử việc cho giáo viên 27/02/2015
02/Cv-LĐLĐ Ủng hộ mái ấm công đoàn năm 2015-Đôn đốc đặt mua báo lao động 26/02/2015
400/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non huyện Tân Uyên 26/02/2015
339/QĐ-SGD&ĐT Thành lập đoàn đánh giá ngoài 26/02/2015
01 Biểu tài chính dự án mầm non 26/02/2015

Máy tính Tâm Thủy


PM điều kiển từ xa

Phần mềm Stashool

Đang ONLINE

Thông báo