Hôm nay thứ 5. Ngày 24/04/2014

LIST WEBSITE
  Tiểu học


  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

  THCS & THPT

Hướng dẫn giải toán bằng MT Casio

Đang ONLINE

TIN TỨC

TIN TỨC TỪ CÁC TRƯỜNG

Thông báo kiểm tra số lượng học sinh triết xuất từ phần mềm Stashool để in sao đề thi cuối học kỳ 2. (14 : 22 | 24/04/2014)


Nếu số lượng sai so với thực tế của nhà trường cần thông báo ngay về bộ phận thống kê Phòng GD (d/c Tâm ĐT: 0979.130.458) để xử lý. Báo ngay trong ngày hôm nay chậm nhất 8h giờ sáng mai 25/04/2014

Máy tính Tâm Thủy


Phần mềm Stashool

LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 2051

IP : 50.19.74.67

Trình duyệt : Trình duyệt khác

ĐỒNG HỒ

Thông báo