Hôm nay thứ 7. Ngày 25/10/2014

LIST WEBSITE
  Tiểu học


  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

  THCS & THPT

Hướng dẫn giải toán bằng MT Casio

Đang ONLINE

TIN TỨC

TRA CỨU, TÌM KIẾM VĂN BẢN

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Ra soat so lieu CSVC Yêu cầu rà soát chỉnh sửa lại số liệu cơ sở vật chất . Kiểm tra thông tin nếu sai hoặc thiếu yêu cầu liên hệ D/c Tâm để chỉnh sửa trực tiếp. 25/10/2014
1191/SGD&ĐT Tổ chức tạp huấn vận dụng cách đánh PISA vào nhà trường phổ thông 22/10/2014
556/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thủ tục hồ sơ văn hóa 21/10/2014
552/HD-PGD&ĐT Kế hoạch Hội thi Tổng phụ trách đội 20/10/2014
553/PGD&ĐT Đăng ký thực hiện chuyên đề cấp Tiểu học 20/10/2014
05/TB Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra, công nhận huyện Than Uyên đạt chuẩn Quốc gia về PCGD, XMC năm 2014 20/10/2014
1181/SGDDT Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn cộng tác viên thanh tra năm học 2014-2015 20/10/2014
1535/ QĐ Thành lập tổ cộng tác viên ra đề thi những năm tiếp theo 20/10/2014
555/PGD&&ĐT Quy định sử dụng học bạ và hồ sơ theo dõi học bạ 20/10/2014
05/TB Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra, công nhận huyện Than Uyên đạt chuẩn Quốc gia về PCGD, XMC năm 2014 20/10/2014
547/Hd -PGD&ĐT Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm phòng vác xin sởi 17/10/2014
Mau TK ATGT Mẫu thống kê an toàn giao thông 15/10/2014
543/PGD&ĐT Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học 15/10/2014
539/HD-PGD&ĐT Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày pháp luật 14/10/2014
538/cv-PGD&ĐT Lịch bổ sung dự toán ngân sách năm 2014 14/10/2014
540 Hướng dẫn báo cáo đầu năm cấp học mầm non 14/10/2014
00/PGD&ĐT Kiem tra rà soát danh sách dăng ký thi đua năm học 2014-2015 14/10/2014
Bieu mam non Biểu mẫu nhu cầu đăng ký cấp thiết bị dạy học bậc mầm non 14/10/2014
540/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo đầu năm học 2014-2015 giáo dục Mầm non 14/10/2014
209/KH-TTYT-PGD&ĐT Kế hoạch tẩy giun tiểu học đợt 2 năm 2014 10/10/2014
537/TB-PGD&ĐT Ủy quyền quản lý chỉ đạo hoạt động cảu cơ quan 10/10/2014
536/HD- PGD&ĐT Cam kết chất lượng giáo dục 09/10/2014
534/PGD&ĐT Triệu tập tập huấn sự dựng hệ thống thống kê toàn quốc năm học 2014-2015 08/10/2014
so 66/HD-CĐGD Hướng dẫn đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014-2015 08/10/2014
06/TB-TCKH Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Giá- Tài Khoản công 08/10/2014
2384/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn vận động viên, huấn luyện viên, tham dục Hội thi thể thao phụ nữ tỉnh Lai Châu lầm thứ III năm 2014 08/10/2014
533/HD-PGD&ĐT Triển khai đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh bậc THCS năm học 20124-2015 08/10/2014
194/QĐ-PGD&ĐT Phân công trường học thực hiện phân phôi chương trình 06/10/2014
66/CV-CĐGD Vâbj động ủng hộ đoàn tham gia hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" năm 2014 06/10/2014
531/HD _PGD&ĐT Hướng dẫn chỉ thị số 3575 03/10/2014
3575/ CT-BGD&ĐT Chỉ thị đính kèm hướng dẫn 531/HD-PGD&ĐT 03/10/2014
531a/PGD&ĐT Tổ chức tập huấn trực tuyến sự dụng phần mềm thống kê trực tuyến 03/10/2014
561/UBND Tắng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT trong học đường 03/10/2014
523 HD-PGD&ĐT Tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học năm học 2014-2015 02/10/2014
04/KH-KTPCGD Kế hoạch kiểm tra công tác PCGDMN 02/10/2014
528/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn rà soát, lập danh sách học sinh được hưởng chế độ theo nghị định 49 02/10/2014
527/PGD&ĐT Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá học sinh tiểu học 02/10/2014
so 65/HD-CĐGD Giới thiệu sách mới 01/10/2014
555/HD-PGD&ĐT Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2014-2015 01/10/2014
2374/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2014 01/10/2014
556/CV-UBND Phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thược địa bàn huyện Than Uyên 01/10/2014
Danh ba Danh bạ điện thoại các trường năm học 2013-2014 30/09/2014
2354 Thành lập và kiện toàn Hội đồng trường các đon vị trường học 30/09/2014
30/2014/QĐ- UBND Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cảu tỉnh Lai Châu 30/09/2014
519/HD -PGD&ĐT Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn chung các cấp học năm 2014-2015 25/09/2014
515HD-PGD&D Hướng dẫn thục hiện thể lệ Họi thi viết "Tìm hiểu phẩm chất đạo đức phụ nữ 24/09/2014
514/PGD&ĐT Quán triệt nội dung thực hiện trong trường học 24/09/2014
518/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn xét chọn cán bộ quán lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tập 24/09/2014
517/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn hồ sơ y tế trường học năm học 2014-2015 24/09/2014
516/Kh-PGD&ĐT Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2014-2015 24/09/2014
509/TB-PGD&ĐT Chuẩn bị nội dung các điều kiện cho lễ khai mạc phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 23/09/2014
508/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn xét nâng lương đợt II năm 2014 23/09/2014
186/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên dạy lớp ghép 22/09/2014
507/ HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên 19/09/2014
506/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 19/09/2014
529/UBND-PGD&ĐT Tổ chức tiếp nhận và sử dụng gạo đọt 1 năm học 2014-2015 19/09/2014
13/Cv/HĐĐ Tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện đội viên - Hướng dẫn hoạt dộng dưới cờ 19/09/2014
480/TB-PGDĐT Thông báo thời gian tập huấn bồi dưỡng Chương trình dạy học theo tài liệu CNGD môn Tiếng Việt lớp 1 (đợt 2) và dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặ bột" 17/09/2014
180/QĐ-PGDĐT Thành lập tổ giảng viên lớp tập huấn bồi dưỡng Chương trình dạy học theo tài liệu CNGD môn Tiếng Việt lớp 1 và phương pháp "Bàn tay nặn bột" 17/09/2014
Số: 501/TrT-PGD&ĐT Triệu tập CBQL, GV bồi dưỡng lại chính trị 17/09/2014
Số: 503/ HD-PDG&ĐT Hướng dẫn công tác thống kê đầu năm học 2014-2015. 17/09/2014
489/HD Hướng dẫn các hoạt động công tác Đội 17/09/2014
500/PGD&ĐT Hướng dẫn công tác Khảo thí và quản lý chất lượng 17/09/2014
502/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với nhiệm vụ giáo dục dân tộc 17/09/2014
487/TB -PGD&ĐT Thông báo giao kế hoạch sự nghiệp pháp triển giáo dục năm học 2014-2015 17/09/2014
486/KH-PGD&ĐT Kế hoạch phát triển năm học 2014-2015 17/09/2014
481/CV-PGD&ĐT Thông báo nộp hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán nuôi dưỡng học sinh bán trú 16/09/2014
483/TB-PGD&ĐT Chủ động úng phó với tình hình mua lũ, gió lốc, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Kalmaegi) 16/09/2014
484/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thục hiện chế độ thay giò, dạy thừa giờ mầm non 16/09/2014
2265a/ QĐ-UBND Trưng tập công chức, diễn viên, tham gia liên hoan" Đưa tuyên truyền cơ sở" 16/09/2014
65/KH-UBKT Kế hoạch kiểm tra công tác công đoàn năm học 2014-2015 16/09/2014
474/PGD&ĐT Phối hợp điều trị bệnh răng miệng và tư văn diều trị các bệnh tật học đường 15/09/2014
475/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đăng ký thi đau khen thưởng năm học 2014-2014 15/09/2014
476/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn quản lý, thu chi học phí 15/09/2014
134/TB-UBND Thông báo tuyển sinh đại học hệ cử tuyển năm 2014 15/09/2014
477/KH-PGD Tập huấn công tác thiết bị trường học năm học 2014 15/09/2014
478/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2014-2015 15/09/2014
480/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thực hiện chuyên môn Mầm non năm học 2014-2015 15/09/2014
479/HD-PGD&ĐT Triển khai tuyên truyền chiến dịch làm cho thề giới sạch hơn năm 2014 15/09/2014
Số: 472/PGD&ĐT-CNTT V/v tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên. 12/09/2014
so 64/HD-CĐGD Hướng dẫn và mẫu thi ddua năm học 2014-2015 12/09/2014
472/HD - PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức va phát động cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam 12/09/2014
64/HD-CĐGD Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015 12/09/2014
Số: 973 /SGDĐT-VP V/v triển khai ứng dụng CNTT-VT do VIETTEL tài trợ (Nhà trường chủ động liên hệ với Trung tâm Viettel để lắp mạng Internet cáp quang miễn phí) 11/09/2014
466/TB -PGD&ĐT Phê bình một số đơn vị trường học thực hiện không nghiêm túc sự lãnh chỉ đạo của PGD&ĐT 10/09/2014
465/PGD&ĐT Hướng dẫn thục hiện Nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm hoc 2014-2015 10/09/2014
464 / HD- PGD&ĐT H¬ướng dẫn hồ sơ, số sách trong trường mầm non năm học 2014 - 2015 10/09/2014
460/HD-PGD&ĐT Báo cáo kết quả thực hiện chương trình NS-VSMT 09/09/2014
461/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông 09/09/2014
Van bản khẩn Chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn công tác Sở GD&ĐT theo Quyết định 1302/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/9/2014 09/09/2014
so 21/QĐ-CĐN Quyết định thành lập đoàn dự thi "Cán bộ công đoàn giỏi" 09/09/2014
04//CTr /HĐĐ Chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015 09/09/2014
175/QĐ-PGD&ĐT Quyết định công nhận trường đạt "Trường học thân thiện học sinh tức cực" 09/09/2014
459/HD-PGD&DT-CĐGD Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị Cán b, công chức , viên chức năm học 2014-2015 08/09/2014
455/TB-PGD&ĐT Thông báo một số nội dung trong công tác sách thiết bị năm học 013-2014 06/09/2014
948 /SGDĐT-GDTX-CN Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo luật đấu thầu số 43/2013/QH13 05/09/2014
62/Kh-CĐGD Kế hoạch công tác công đoàn năm học 2014-2015 05/09/2014
445/TB_PGD&ĐT Thời gian bồi dưỡng và lịch thi cuối khóa năng lực ngoại ngữ 04/09/2014
2178 Quyết định trung tập giáo viên tham gia chương trình văn nghệ phục vụ Lế giao quan 04/09/2014
454/HD-PGD&ĐT Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đọa đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HDH đất nước 04/09/2014
61/Hd-CĐGD Hướng dẫn kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở trường học năm học 2014-2015 04/09/2014
cv Thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gủi nghành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015 03/09/2014
170/QĐ-PGD&ĐT Quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trác Đội 01/09/2014
441/HD-PGD7&ĐT Hướng dẫn đăng kí đội tuyển dự thi HSG cấp huyện năm học 2014-2015 29/08/2014
443/HD -PGD&ĐT Tiếp tục tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đợt 2 năm học 2014-2015 29/08/2014
2173/QD-UBND Quyết định phân hạng trường và phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý 29/08/2014
2094/QĐ Quyết định thành lập Ban giám khảo, tổ trong tại Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Than Uyên 28/08/2014
436/HD-PGD&ĐT hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2014 - 2015 27/08/2014
437/HD-PGD&ĐT Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT 27/08/2014
438/HD-PGD&ĐT Đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2014 27/08/2014
439/HD-PGD&ĐT Tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2014 27/08/2014
440/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 27/08/2014
434TB-PGD&DT Lựa chọn học sinh nhận hỗ trợ đồ dùng học tập 26/08/2014
445/UBND-VP Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2014 -Thông báo về việc nghỉ Quốc khánh 02/9 26/08/2014
76/GM-UBND Mời dự lễ khai giảng năm học 2014-2015 25/08/2014
430/HD-PGD&ĐT Triển khai Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuân đánh gia chất lượng giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục mầm non 22/08/2014
431/HD PGD&ĐT Hướng dẫn nội dung chuyên mon năm học 2013-2014 22/08/2014
224/TB Thông báo địa chỉ truy cập Website 22/08/2014
156/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập Đội dự thi Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi năm 2014 22/08/2014
10/CT-UBNDT Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông, giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp năm 2014-2015 22/08/2014
157/QĐ-PGD&ĐT Phân công giáo viên nhân viên hướng dẫn tập sự 22/08/2014
2072/qđ Quyết định trưng tập công chức, viên chức diễn viên tham gia chương trình văn nghệ phục vụ Đại Hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014 21/08/2014
10/GM Mời đại biểu dự Hội nghị Tổng kết nội bộ năm 2013-2014 19/08/2014
Số /BC-PGD&ĐT Dự thảo Báo cáo tổng kết nội bộ năm học 2013-2014 19/08/2014
425/HD-PGD Tăng cường công tác Phòng chống bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola 19/08/2014
Số: /BC-UBND Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 19/08/2014
Số: 421/HD-PGD&ĐT Sao gửi tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2014 18/08/2014
Cv Chương trình tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi 18/08/2014
422CV-PGD&ĐT Phân bổ hỗ trợ học bổng cho học sinh có hàn cảnh khó khăn năm 2014 18/08/2014
423/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn duyệt chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,4 và 5 tuổi học kì I, năm học 2014-2015 18/08/2014
08gm Danh sách đại diện các tập thể cá nhân được khen tại Hội nghị tổng kết năm 2013-2014 18/08/2014
Số 32/KH-CĐN Báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2013-2014 (tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết) 18/08/2014
Cv Phân công tham luận Hội nghị tổng kết công đoàn 17/08/2014
418/HD-PGD Lập danh sách cán bộ, giáo viên hướng dẫn tập sự năm học 2014-2015 15/08/2014
809 /SGDĐT-KHTC Báo cáo tài sản bị hỏng do thiên tai, thời tiết 15/08/2014
809 /SGDĐT-KHTC Biểu mẫu Kèm cv số 809/SGDĐT-KHTC 15/08/2014
420/HD-PGD&ĐT Thưc hiện phân phối chương trình Bậc THCS năm học 2014-2015 (đã điều chỉnh môn văn lớp 9) 15/08/2014
Số: 420/HD-PGDĐT Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình năm học 2014-2015 15/08/2014
417/HD-PGD&ĐT Bảo vệ người và tài sản 14/08/2014
416/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác quản lí, nuôi dưỡng và giáo dục trong trường PTDTBT và các trường TH, THCS có học sinh bán trú. 14/08/2014
413/HD-PGD&ĐT Tố chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 13/08/2014
60/HD-CĐGD Tổ chưc đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 13/08/2014
415/PGD&ĐT -KT Hướng dẫn tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP của chính phủ 13/08/2014
415/PGD&ĐT -KT Biểu mẫu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo 13/08/2014
405/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn cấp phát vở viết không thu tiền cho học sinh theo QĐ186 của Thủ tướng chính phủ năm học 2014-2015 12/08/2014
406/HD-PGT&ĐT Hướng dẫn chuẩn bị khai giảng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho ngày khai giảng năm học mới 12/08/2014
407/GM-PGD&ĐT Mời đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ 2014-2015 12/08/2014
86/TB-CCDS Thông báo tổng đài vệ tinh 1900545586 08/08/2014
Số 56/TL-CBCĐG Danh sách tập huấn Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2014. 07/08/2014
394/HD-PGD Hướng dẫn tháng hành động vì nạn nhân chất độcm màu da cam năm 2014 07/08/2014
395/TB-PGD Phát động phong trào thi đua năm học 2014-2015 07/08/2014
Số 31/KH-CĐN Thông báo kế hoạch tập huấn Tiểu đề án 2 06/08/2014
23/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên đia bàn tỉnh Lai Châu 06/08/2014
838/QĐ-UBND quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân năm học 2013-2014 05/08/2014
Số 391/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn ôn tập và khảo sát chất lượng cấp tiểu học và THCS đầu năm 2013-2014 04/08/2014
392/TB-PGD&ĐT Triệu tập cán bộ giáo viên tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 04/08/2014
30/cv-CTĐ Ủng hộ Tháng hành động nạn nhân chát đọc da cam năm 2014 04/08/2014
Số 389/HD-PGD&ĐT Quy định thường xuyên cập nhật văn bản thường xuyên trên Website thanuyen.edu.vn 01/08/2014
756/SGDĐT-KHTC Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, nghiệp vụ đấu thầu cho Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học năm 2014 01/08/2014
Số 03/HD.BCĐPCGD Hướng dẫn công tác điều tra cập nhật dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ PCGD thời điểm tháng 9 năm 2014 30/07/2014
Số 379/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo kết quả khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2014-2015 30/07/2014
59/QĐ-CĐGD Quyết định khen thưởng tập thể các nhân có thích tích xuất sắc phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 30/07/2014
Số 25CV-KHTC Tổ chức tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán MISA cho các đon vị 29/07/2014
Số 378/TB Đánh giá, xếp loại CBQL; Giáo viên, nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ 29/07/2014
số 58/CV-CĐGD Xây dựng quỹ thi đua công đoàn năm 2014 29/07/2014
Số 396/PGD&ĐT Triệu tập cốt cán hè 2014 28/07/2014
Số 70A/KBLC-KSC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước Theo quy định taị nghị định 192 của CHính phủ 28/07/2014
Số 57/TL-CBCĐG Kế hoạch, Thể lệ, Quy chế, Câu hỏi Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi Năm 2014 của LĐLĐ huyện 28/07/2014
Số 57/HD-CĐGD Hướng dẫn Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2014 28/07/2014
Số 496/KH-SGDĐT Kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh năm học 2014-2015 28/07/2014
số 52/HD-CĐGD Mẫu đề nghị xét học bổng 2014 "Tiếp bước đến trường" 25/07/2014
473/STC-NS Xác định đối tượng đuwọc hưởng phụ cấp theo NĐ số 19/2013/NĐ-CP 25/07/2014
Số 1917/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách học sinh vào học bán trú tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông năm học 2014-2015 23/07/2014
01/pgd BOI DUONG HE 2014 BAC HOC MAM NON 22/07/2014
357/TB-PGD&ĐT chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học 2014-2015 22/07/2014
Số 129/QĐ-PGD&ĐT Thành lập tổ phục vụ bồi dưỡng CBQLGD và giáo viên hè năm 2014. 22/07/2014
358/TB - PGD&ĐT Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh hệ cử tuyển nam 2014 22/07/2014
128/QĐ Quyết định thành lập tổ giảng viên cốt cán bồi dưỡng hề năm 2014 22/07/2014
346/KH-PGD&ĐT Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên hè năm 2014 17/07/2014
01-Vụ GDMN Danh mục sach mầm non ngày hết hạn 30/7/2014 10/07/2014
Số 15/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 02/07/2014
657/QĐ Quyết định ban hanh kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 25/06/2014
1152 QUyết định khen thưởng cho tâp thể cá nhân hoàn thành xất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014' 19/06/2014
1150/QD-UBND Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013-2014 19/06/2014
1151/QĐ-UBND Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể cá nhân nghành GD&ĐT năm 2013-2014 19/06/2014
49/TL-HTCBCĐG Thể lệ cuộc thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2014 (chuẩn) 18/06/2014
Số: 280 / HDTS-THCS V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2014-2015 16/06/2014
Số 791/QĐ-SGD ĐT ngày 13/6/2014 Cử đoàn giáo viên tiếng anh tham gia BD theo đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2014 13/06/2014
Số 739/SGDĐT Về việc cử cán bộ tham gia tập huấn kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh... 02/06/2014
Số 244/PGDĐT V/v đánh giá công tác tổ chức thi cuối năm học 2013-2014 30/05/2014
Số 56/TL-CBCĐG Dự thảo Thể lệ cuộc thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2014 28/05/2014
Số 30/KH-CĐN Kế hoạch tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" ngành Giáo dục năm 2014 28/05/2014
số 644?TTCP Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 26/05/2014
Số: 263/STC-NS Hướng dẫn lập nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định số 19-CP 2013/NDCP 26/05/2014
225/HD-PGD HD đăng ký ND bồi dưỡng hè 2014 23/05/2014
Số 277/TB-SGDĐT Thống báo kết luận của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về bàn giải pháp nâng cao chât lượng giáo dục vùng sâu vùng xa 22/05/2014
So:218/HD-PGD&ĐT So:218/HD-PGD&ĐT V/v hưong dan tuyen sinh vao ban tru nam hoc 2014-2015. 21/05/2014
216/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 cấp THCS 20/05/2014
214/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 đối với GDTX 19/05/2014
số 643/TLĐ Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trước tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam 17/05/2014
204/HD-PGD&ĐT-SEQAP V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết FDS năm học 2013-2014 Chương trình SEQAP 16/05/2014
204/HD-PGD&ĐT-SEQAP V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết FDS năm học 2013-2014 Chương trình SEQAP 16/05/2014
210/HD-PGD&ĐT Triệu tập Hội nghị bàn về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục 16/05/2014
Số 209/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết Bậc học MN năm học 2013-2014 16/05/2014
Số: 698/QĐ-SGD&ĐT Cử cán bộ quản lý và giao viên tham dụe tập huấn giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện trong các trường THCS vùng KKN 15/05/2014
195 /HD-PGD&ĐT Hướng dẫn một số nội dung trong công tác thư viện – thiết bị năm học 2014-2015 13/05/2014
01 báo cáo nâng cao chất lượng giáo dục VS, VX, VĐBKK 09/05/2014
57/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Hội đồng chấm thi môn Ngữ văn và Toán cấp trung học cơ sở cuối năm học 2013-2014 08/05/2014
187/HD-PGD&ĐT Tổ chức chấm tập trung môn Ngữ văn và Toán của các trường: THCS Mường Cang, THCS Mường Mít, PTDTBT THCS Phúc Than 08/05/2014
178/TB-PGD&ĐT Kết quả chấm SKKN năm học 2013-2014 06/05/2014
176/HD-PGD&ĐT hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014 06/05/2014
01 Danh sách học sinh thi Bé khỏe bé ngoan năm học 2013-2014 29/04/2014
169/PGD&ĐT Triển khai tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014 29/04/2014
53/HD-CĐGD Các văn bản hướng dẫn tổng kết, xét thi đua công đoàn năm học 2013-2014 28/04/2014
53/HD-CĐGD Các văn bản hướng dẫn tổng kết, xét thi đua công đoàn năm học 2013-2014 28/04/2014
01 lịch thị giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non 25/04/2014
Số: 167/ HD-PDG&ĐT V/v hướng dẫn công tác thống kê cuối năm học 2013-2014 25/04/2014
166/HD-PGD&ĐT V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi trong nhà trường. 25/04/2014
166/HD-PGD&ĐT V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi trong nhà trường. 25/04/2014
166/HD-PGD&ĐT V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi trong nhà trường. 25/04/2014
Số: 153/PGD&ĐT Về việc báo cáo CSVC, TBDH chuẩn bị cho năm học 2014-2015 16/04/2014
139/HD-PGD triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Lai Châu. 14/04/2014
Số: /PGD&ĐT Phòng, chống thiên tai, mưa đá, gió lốc, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 14/04/2014
Số 214/SGDĐT Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 14/04/2014
01 báo cáo tình hình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số 11/04/2014
01 Báo cáo nhanh nộp sở 08/04/2014
132/HD-PGDĐT HD điều chỉnh PPCT môn Toán, Vật lí 08/04/2014
41/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao các trường MN số 1 Mường Than, TH số 1 Khoen On và trường PTDTBT THCS số 1 Khoen On năm học 2013-2014 07/04/2014
42/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 07/04/2014
Số: 118/HD-PGD&ĐT V/v báo cáo tình hình thực hiện GDPTVĐ cho trẻ mầm non năm học 2013-2014 04/04/2014
00/M-PGD&ĐT Mẫu cam kết 03/04/2014
00?M-PGDS&ĐT Mẫu kế hoạch BDHSG 03/04/2014
Số: /PGD&ĐT V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non 02/04/2014
300 /SGDĐT-CNTT hướng dẫn nộp hồ sơ SKKN năm học 2013-2014 02/04/2014
110/KH-PGD&ĐT Kiểm tra, khảo sát các phong trào thi đua năm học 2013 - 2014 01/04/2014
104/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn báo cáo tình hình phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú 31/03/2014
Số: 163/TB-HĐNGND-NGƯT Thông báo kết quả bỏ phiếu sơ duyệt của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT tỉnh Lai Châu lần thứ 13 năm 2014 Sở GD&ĐT mở rộng 31/03/2014
107/TB-PGD&ĐT Sở GD&ĐT Lai Châu khảo sát công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014 31/03/2014
Số: 103 /TB-PGD&ĐT V/v thông báo về thời gian thu gom hóa chất tiêu hủy. 28/03/2014
472?QĐ-SGDĐT Công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 28/03/2014
Số: 100/ PGD&ĐT- GDTH Thông báo thời gian tập huấn CBQL, GV dạy học theo tài liệu Công nghệ giáo dục Tiếng Việt 1 26/03/2014
số 82/CV-PGD&ĐT Tài liệu tuyên tuyền kỷ niệm 105 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.v.v. kèm theo công văn số 82/CV-PGD&ĐT ngày 17/3/2014 phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh Lai Châu..... 17/03/2014
số 82/CV-PGD&ĐT Thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh Lai Châu 17/03/2014
Số: 76/TB-PGD&ĐT Rà soát, lập danh sách trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ em bị khuyết tật có nhu cầu khám, phẫu thuật năm 2014 12/03/2014
179/SGDĐT-GDTrH quy định hệ thống hồ sơ, sổ sách hoạt động giáo dục trong trường trung học, GDTX từ học kỳ II năm học 2013-2014 07/03/2014
170 /SGDĐT-KT&QLCLGD; 174 /SGDĐT-GDTrH - Thông báo kết quả chấm thi kiểm tra năng lực, Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2014 - Thông báo lịch thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Trung học năm 2014 05/03/2014
Số: /SGDĐT-GDTrH Đánh giá xếp loại giờ dạy bậc THCS 04/03/2014
64/TB-PGDĐT Thông báo kiểm tra công tác dân vận tại cơ sở 03/03/2014
15/QĐ-PGD&ĐT thành lập đoàn cán bộ quản lí, giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 25/02/2014
143 /SGDĐT-KTQLCLGD thông báo thời gian, địa điểm Khai mạc và thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2014 25/02/2014
số 51/HD-CĐGD Hướng dẫn Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 20/02/2014
129 /SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn đăng ký tiết dạy tự chọn Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Trung học và Trung tâm GDTX năm 2014 20/02/2014
129 /SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn đăng ký tiết dạy tự chọn Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Trung học và Trung tâm GDTX năm 2014 20/02/2014
54/ HD- PGD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT ban hành về giáo dục mầm non và thực hiện cho trẻ mầm non làm quen với việc đọc, viết 19/02/2014
52/HD-PGDĐT Hướng dẫn thực hiện văn bản thi đua, khen thưởng tỉnh 18/02/2014
Số: 49 /TB-PGD&ĐT V/v đăng ký sách giáo khoa và ấn phẩm năm học 2014-2015 13/02/2014
Số 46/HD-PGD&ĐT V/v: Thông báo rà soát, duyệt chế độ ăn trưa cho học sinh 3,4 và 5 tuổi học kỳ II, năm học 2013-2014. 12/02/2014
43/HD-PGDĐT Hướng dẫn xét kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2014 12/02/2014
91/SGDĐT-CNTT V/v thông báo kết quả chấm SKKN hội thi giáo viên giỏi năm 2014 12/02/2014
Số: 85 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nội dung, hình thức thi, cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 8, 9 THCS và lớp 10, 11 THPT năm học 2013 - 2014 11/02/2014
số 50/HD-CĐGD Hướng dẫn công tác nữ công năm 2014 06/02/2014
35/HD-PGD&ĐT V/v cung cấp tư liệu về các di tích tỉnh Lai Châu. 20/01/2014
27/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tổng hợp tiết dự và xếp loại GV 16/01/2014
Số: 1209 /SGDĐT-VP Về việc mua sách 100 câu hỏi – đáp về Biển, Đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam. 03/12/2013
số 46/HD-CĐGD Triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS 02/12/2013
Số: 689 /CV-PGD&ĐT Lịch duyệt bổ sung dự toán NSNN năm 2013 28/11/2013
Số: 689 /CV-PGD&ĐT ( Lịch duyệt bổ sung dự toán NSNN năm 2013) 28/11/2013
QĐ 190/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT ngành GD&ĐT tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2013 26/11/2013
1152 /SGDĐT-BCĐPC Thực hiện Thông tư 36 sửa đổi Thông tư 32 Qui định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận PCGDMNTNT 19/11/2013
680/HD-PGD&ĐT ngày 18/11/2013 Lập danh sách giáo viên học tiếng anh 18/11/2013
Số: 675/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 43 14/11/2013
187/QĐ-PGD&ĐT Thành lập các đội tuyển Điền kinh, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Tù lu, Kéo co Phòng GD&ĐT Than Uyên tham dự Đại hội TDTT huyện Than Uyên lần thứ V - năm 2013 14/11/2013
663/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2013-2014 và giai đoạn 2013-2018. 08/11/2013
Số: 660/HDPGDĐT V/v tuyên truyền ATGT tại các trường học 07/11/2013
Số: 661/HD-PGD&ĐT V/v lập danh sách giáo viên tiếng Anh tham gia khảo sát năng lực 07/11/2013
Số 655/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện hồ sơ và một số nội dung chuyên môn cấp THCS 06/11/2013
Số:653/PGD&ĐT- CNTT Về việc triển khai sử dụng đồng bộ phần mềm quản lý nhà trường, thống kê, báo cáo. 05/11/2013
641 /HD-PGDĐT V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời. 31/10/2013
Số: 178/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập các Đội tuyển bóng đá, bóng chuyền Phòng GD&ĐT Than Uyên tham dự Đại hội TDTT huyện Than Uyên lần thứ V - năm 2013 31/10/2013
Số 642/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013 và tuyên truyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê. 31/10/2013
Số: 645a /HD-PGDĐT V/v hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Trường học có đời sống văn hóa tốt” 31/10/2013
641/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-GDTrH về Điều lệ Hội thi GVCN giỏi. 30/10/2013
Số:1370/QĐ-SGDĐT Về việc cử cán bộ tham gia tập huấn về kỷ luật tích cực và quyền trẻ em (dự án THCS vùng khó khăn nhât) 30/10/2013
Số: 650/PGD&ĐT Than Uyên Tuyên truyền vận động nhăn tin ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lụt. 30/10/2013
Số: 169/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo đầu năm. 14/10/2013
Số: 997/SGD&ĐT-VP Về việc tổ chức 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 10/10/2013
Số: /HD-PGD&ĐT Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 10/10/2013
Số: 03/SGDĐT-GDMN Về việc triển khai một số văn bản của Bộ GD&ĐT 03/10/2013
604/HD-PGDĐT Hướng dẫn thực hiện SKKN năm học 2013-2014 02/10/2013
Số: 601/PGD&ĐT-KĐCLGD Về việc tổ chức tập huấn phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục 01/10/2013
394/KH-PGD&ĐT Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2013-2014 01/10/2013
578/HD-PGDĐT Hướng dẫn công tác TĐKT năm học 2013-2014 26/09/2013
Số: /HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác kiểm tra cuối năm học 2012-2013 18/09/2013
562/HD-PGDĐT Hướng dẫn lập danh sách tổ khối trưởng 17/09/2013
số 27/HD-CĐGD Hướng dẫn công tác thi đua công đoàn năm học 2013 - 2014 17/09/2013
Số: 563 /HD-PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi năm 2013 17/09/2013
558/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn thi tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non 16/09/2013
559/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non 16/09/2013
555/BC-PGD&ĐT Bao cáo bồi dưỡng hè 2013 16/09/2013
550/HD-PGDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 13/09/2013

TIN TỨC TỪ CÁC TRƯỜNG

Hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2014 (10 : 18 | 24/10/2014)


Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014). Được sự nhất trí của PGD&ĐT huyện Than Uyên, Công Đoàn trường Tiểu học xã Tà Mung đã tổ chức buổi mit tinh chào mừng kỷ niệm lần thứ 84 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Máy tính Tâm Thủy


PM điều kiển từ xa

Phần mềm Stashool

LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 56077

IP : 54.242.231.109

Trình duyệt : Trình duyệt khác

ĐỒNG HỒ

Thông báo