Hôm nay Chủ nhật. Ngày 21/12/2014

LIST WEBSITE
  Tiểu học


  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

  THCS & THPT

Hướng dẫn giải toán bằng MT Casio

Đang ONLINE

TIN TỨC

TRA CỨU, TÌM KIẾM VĂN BẢN

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
so 91/HD-CĐGD Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 18/12/2014
674/HD-PGD&ĐT V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phần thi thực hành, thi năng khiếu Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi 18/12/2014
668/HD-PGD&ĐT rà soát điều chỉnh, bổ sung học sinh, số lượng đợt 2,3 17/12/2014
Hd Hướng dẫn chấm các môn 17/12/2014
666/HD-PGD&ĐT Tham gia vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã 16/12/2014
248/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập ban tổ chức BGK hội thi giáo viên Tổng phụ trách đội 16/12/2014
Số: 754 /KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư xây dựng thuộc Đề án kiên cố hóa giai đoạn 2014-2015 16/12/2014
667/HD-PGD&ĐT Hươngs dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 16/12/2014
663/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 5,9 chưa thi học kỳ I năm học 2014-2015 15/12/2014
Số: 659 /TB-PGD&ĐT V/v rà soát, thu hồi xuất bản phẩm không đảm bảo chất lượng nội dung. 13/12/2014
so 90/HD-CĐGD Hướng dẫn khảo sát nhà ở của cán bộ, giáo viên 12/12/2014
31 Kiểm tra việc thực hiện biên chế 31/10/2014 12/12/2014
01 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁN BỘ THAM DỰ BUỔI TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 11/12/2014
657/TB Phê bình Ban giám hiệu trường MN Mường Mít và THCS Mường Than 11/12/2014
244/QĐ-PGD&ĐT Quyết định kỷ luật viên chức 11/12/2014
245/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên tham gia tạ huấn cán bọ quản lý, giao viên Mầm non 11/12/2014
1718/QĐ Quyết định cử cán bộ tham gia kiểm tra công nhận kết quả PDGD,CMC huyện Sìn Hồ 11/12/2014
653/TB-PGD&ĐT Điểu chỉnh thời gian chấm tập trung đối với lớp 5, lớp 9 kỳ thi học kỳ I 10/12/2014
655/TB-PGD&ĐT Thông báo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức viên chức. 10/12/2014
654/HD Đánh giá thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) 10/12/2014
658/TB Thông báo đào tạo Tin học, Tiếng anh trình độ B 10/12/2014
Số: 650/HD-PGD&ĐT Về việc lập danh sách CB, GV, NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 09/12/2014
650/HD-PGD&ĐT Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 09/12/2014
243/QĐ_PGD&ĐT Thành lập Hội đồng chấm thi lớp 5, 9 học kỳ I 09/12/2014
649/KH-PGD&ĐT Kế hoạch hội thi Liên hoan tiếng hát giáo viên huyện Than Uyên năm 2014 09/12/2014
651/HD-BCĐPC Xét duyệt mở lớp PCGD 09/12/2014
754/KH-SGD&ĐT Kế hoạch kiểm tra rà soát danh mục đầu tư xây dựng thuộc đề án kiên cố hóa giao đoạn 2014-2015 09/12/2014
641/TB-PGD&ĐT Thông báo kết quả sau Hội nghị giao ban về công tác đội 08/12/2014
647/PGD&ĐT Hướng đánh giá xếp loại hoạc viên theo học chương trình giáo dục phổ thông 08/12/2014
636/TB-PGD&ĐT Thông báo về việc vi phạm Nhân viên phục vụ 08/12/2014
236/QĐ Thành lập đoàn giám sát công tác thi lớp 5, lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015 05/12/2014
634/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn ôn tập học kỳ I cấp THCS 05/12/2014
632/TB_PGD&ĐT Đánh giá tình hình giáo dục tháng 11 năm 2014 04/12/2014
633/TB-PGD&ĐT Thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Giáo viên lànm công tác Đội 04/12/2014
1694/QĐ-SGSD&ĐT Quyết định thành lập Đoàn cán bộ giám sát công tác thi 04/12/2014
01 báo cáo hoạt động giáo dục mầm non 02/12/2014
234/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao trường MN số 2 Khoen On 02/12/2014
630/HD-PGD&ĐT Tổ chức chấm tập trung đối với kỳ thi học kỳ I 01/12/2014
249/KH-PGD&ĐT Kế hoạch triển khai các van bản về quy định về nhận kiến thức an toàn thực phẩm 01/12/2014
734/UBND Hướng dẫn cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01/12/2014
734/UBND Hướng dẫn cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01/12/2014
626/TB-PGD&ĐT Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội cựu giáo chức huyện Than Uyên 28/11/2014
627/TB-PGD&ĐT Thông báo về việc kiểm tra các hoạt động giáo dục hàng tháng 28/11/2014
1365/SGD&ĐT Nhắc nhở việc thực hiện cấp tài khoản việc thực hiện cấp tài khoản sinh hoạt chuyên môn qua mạng cho giáo viên và học sinh 27/11/2014
625/PGD&ĐT Hướng dẫn ra đề kiểm tra đánh giá học sinh bậc Tiểu học 27/11/2014
230/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi học kỳ i năm học 2014-2015 26/11/2014
06/TB.BCĐ.PCGD Tập huấn công tác PCGD 26/11/2014
232/QĐ-PGD&ĐT Thành lập đoàn kiểm tra nhiệm vụ trường THCS Mường Cang 26/11/2014
623/PGD&ĐT Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm đối với bậc Tiểu học 26/11/2014
621/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn triển khai thực hiện sau tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA 26/11/2014
624/KH-PGD&ĐT Duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2014-2015 26/11/2014
620/KH-PHD&ĐT Tổ chức Hội nghị bàn giao về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học 25/11/2014
1353 /SGDĐT-GDMN góp ý Dự thảo Điều lệ trường MN và Quy chế tổ chức và hoạt động trường MN tư thục 24/11/2014
618/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm huyện Than uyên lần thứ III năm 2014-2015 24/11/2014
229/QĐ_PGD&ĐT Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các trường 24/11/2014
85a TBTS-TTDN Thông báo chuyên sinh 23/11/2014
Tài liệu tham khảo Vận dụng cách đánh giá PISA vao trường phổ thông 22/11/2014
613/TB Triệu tập Hiệu trưởng về tham dụ họp 21/11/2014
612TB Đăng ký và ôn tập chứng chỉ tin học 21/11/2014
614/PGD&ĐT Hướng dẫn tự đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông 21/11/2014
224/QĐ_PGD&ĐT Quyết định phân công giáo viên tập sự năm học 2014-2015 21/11/2014
1337 /SGDĐT-GDTH Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học 20/11/2014
698/UBND Triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2014 19/11/2014
698/UBND Triển khai thục hiện kê khai tài sản thu nhập 19/11/2014
603/PGD&ĐT Tập huấn ra đề kiểm tra theo hướng vận dụng cách đánh giá Pisa vào nhà trường phổ thông 17/11/2014
Cv Công văn của ngân hàng và PTNT 17/11/2014
219/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập tổ giảng viên tập huấn vânh dụng cách đánh giá PISA 17/11/2014
604/TB-PGD&ĐT Thu hồi sách 17/11/2014
12 TTr/HĐĐ Tham dự nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2014 14/11/2014
TT Triệu tập Hiệu trưởng các trường học về tham dự họp 14/11/2014
180/TB Đăng ký khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp 14/11/2014
598/PGD&ĐT Triển khai chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/11/2014
676/UBND huyện Tổ chức tiếp nhận và sự dụng gạo đợt 2 năm học 2014-2015 13/11/2014
2655 Quyết định trưng tập công chức, đội viên TNTP tham gia Hội thi nghi thức đội 13/11/2014
592/HD-PGD&ĐT V/v tổ chức thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 12/11/2014
595/TB Thông báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2014 12/11/2014
594/HD-PGD&ĐT Đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2014 12/11/2014
596/HD-PGD&ĐT Triển khai thực hiện CNTT năm học 2014-2015 12/11/2014
127/GM-UBND Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác kê khai tài sản 12/11/2014
20/GM-PGD&ĐT Giấy mời tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt nam 11/11/2014
588/CV-PD&ĐT Đôn đốc công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật năm học 2014-2015 11/11/2014
589/HD-PGD&ĐT Triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2014 11/11/2014
589/HD-PGD Mẫu báo cáo triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2014 11/11/2014
01 Các trường tải biểu mẫu Hop đồng khám sức khỏe cho học sinh, hoàn thiện hợp đồng đúng ngày 13/11/2014 đến trung tâm y tế để ký hợp đồng. 10/11/2014
215/QĐ-PGD&ĐT Quyết định việc thực hiện nhiệm vụ được giao 10/11/2014
581/PGD&ĐT Quy định hệ thống hồ sơ sổ sách bậc Tiểu học 10/11/2014
584/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2014-2015 10/11/2014
582/TrT-PGD&ĐT Tổ chức tập huấn triển khai các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến 10/11/2014
66/CV-UBND Mời dự kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982/20/11/2014 07/11/2014
601 Hướng dẫn hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh năm 2014 07/11/2014
577/HD_PGD&ĐT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tại nạn giao thông 06/11/2014
578/PGD&ĐT Thời gian Hội thảo sing hoạt chuyên môn chung đối với công tác dạy học theo công nghệ 06/11/2014
Số: 1266 /SGDĐT - VP V/v mời dự Lễ kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam và đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Nhà nước. 06/11/2014
1612/QQĐ-SGD&ĐT Quyết định cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra cộng nhận kết quả phổ cập giáo dục: Mầm non,TH,THCS huyện Mường Tè 06/11/2014
575/HD-PGD&ĐT Tổ chức cuộc thi viết về trường học mói VNEN 05/11/2014
576/HD-PGD&ĐT Kiểm tra thực hiện biên chế, số lượng người làm việc 05/11/2014
212/QĐ-PGD&ĐT Quyết định giao biên chế năm học 2014-2015 05/11/2014
1251/SGD&ĐT Quy định hệ thống hồ sơ, sổ sách hoạt động giáo dục trong đơn vị trường của từng cấp học năm học 2014-2015 04/11/2014
573/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn dạy học dự giờ phân tích và rút kinh nghiệm trường THCS 04/11/2014
211/QĐ Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục 04/11/2014
574/HD-PGD&ĐT Tăng cường công tác phòng chống dịc bệnh mùa xuân và bệnh Ebola 04/11/2014
37/CV-CTĐ Yêu cầu báo cáo tổng kết năm 2014 04/11/2014
571/TB Triệu tập cán bộ giáo viên tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú 03/11/2014
210/QĐ-PGD&ĐT Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao các trường xã Tà Hừa 03/11/2014
649/KH-UBND Kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam 03/11/2014
571/TB Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 03/11/2014
0000 Cam kết thi đua năm học 2014-2015 31/10/2014
Số 566/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thi viết bài "Tìm hiểu về Nước sạch vệ sinh môi trường" năm 2014 31/10/2014
1584/QĐ-SGD&ĐT Thành lập đoàn kiểm tra kỹ thuật kết quả xây dựng trường PTDTBT THCS Pât, THCS Nậm cần huyện Tân Uyên 31/10/2014
562/PGD&ĐT Đánh giá năng lượng dạy học cảu giáo viên các môn chuyên biệt 30/10/2014
563/HD-PGD&ĐT Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016 30/10/2014
561/HD-PGD&ĐT Tuyên truyền cuộc vận dộng Người Việt Nam ưu diên dùng hàng Việt Nam 30/10/2014
01 ĐĂNG KÝ DANH MỤC SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUYỂN KỸ THUẬT ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI THIẾT BỊ DẠY HỌC MẦM NON 28/10/2014
SGK Yêu cầu nhập bổ sung thông tin sách giáo khoa, vở viết bậc TH,THCS (hạn nộp cuối 17h ngay 29/10/2014). Gui qua email thongke.tu@gmail.com 28/10/2014
55PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo công tác tập mĩ thuật cấp tiểu học 27/10/2014
Ra soat so lieu CSVC Yêu cầu rà soát chỉnh sửa lại số liệu cơ sở vật chất . Kiểm tra thông tin nếu sai hoặc thiếu yêu cầu liên hệ D/c Tâm để chỉnh sửa trực tiếp. 25/10/2014
Số: 1200/SGDĐT-VP V/v xét chọn và giới thiệu nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu tham dự chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề “Cùng em tới trường” chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11 24/10/2014
548/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2014-2015 24/10/2014
1191/SGD&ĐT Tổ chức tạp huấn vận dụng cách đánh PISA vào nhà trường phổ thông 22/10/2014
556/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thủ tục hồ sơ văn hóa 21/10/2014
2487/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ lãnh đạo quản lý 21/10/2014
552/HD-PGD&ĐT Kế hoạch Hội thi Tổng phụ trách đội 20/10/2014
553/PGD&ĐT Đăng ký thực hiện chuyên đề cấp Tiểu học 20/10/2014
05/TB Chuyển bị các điều kiện kiểm tra công nhận huyện Than Uyên đạt chuẩn Quốc gia về PCGD,XMC năm 2014 20/10/2014
1181/SGDDT Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn cộng tác viên thanh tra năm học 2014-2015 20/10/2014
1535/ QĐ Thành lập tổ cộng tác viên ra đề thi những năm tiếp theo 20/10/2014
555/PGD&&ĐT Quy định sử dụng học bạ và hồ sơ theo dõi học bạ 20/10/2014
05/TB Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra, công nhận huyện Than Uyên đạt chuẩn Quốc gia về PCGD, XMC năm 2014 20/10/2014
547/Hd -PGD&ĐT Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm phòng vác xin sởi 17/10/2014
Mau TK ATGT Mẫu thống kê an toàn giao thông 15/10/2014
543/PGD&ĐT Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học 15/10/2014
539/HD-PGD&ĐT Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày pháp luật 14/10/2014
538/cv-PGD&ĐT Lịch bổ sung dự toán ngân sách năm 2014 14/10/2014
540 Hướng dẫn báo cáo đầu năm cấp học mầm non 14/10/2014
00/PGD&ĐT Kiem tra rà soát danh sách dăng ký thi đua năm học 2014-2015 14/10/2014
Bieu mam non Biểu mẫu nhu cầu đăng ký cấp thiết bị dạy học bậc mầm non 14/10/2014
540/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo đầu năm học 2014-2015 giáo dục Mầm non 14/10/2014
2452/QĐ Phê duyệt bổ sung danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ trẻ ăn trưa 14/10/2014
209/KH-TTYT-PGD&ĐT Kế hoạch tẩy giun tiểu học đợt 2 năm 2014 10/10/2014
537/TB-PGD&ĐT Ủy quyền quản lý chỉ đạo hoạt động cảu cơ quan 10/10/2014
07/CTPH Chương trình phối hợp giữa Đoàn THCS Hồ Chí Minh với Phòng GD&ĐT huyện Than Uyên năm học 2014-2015 10/10/2014
536/HD- PGD&ĐT Cam kết chất lượng giáo dục 09/10/2014
534/PGD&ĐT Triệu tập tập huấn sự dựng hệ thống thống kê toàn quốc năm học 2014-2015 08/10/2014
so 66/HD-CĐGD Hướng dẫn đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014-2015 08/10/2014
06/TB-TCKH Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Giá- Tài Khoản công 08/10/2014
2384/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn vận động viên, huấn luyện viên, tham dục Hội thi thể thao phụ nữ tỉnh Lai Châu lầm thứ III năm 2014 08/10/2014
533/HD-PGD&ĐT Triển khai đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh bậc THCS năm học 20124-2015 08/10/2014
194/QĐ-PGD&ĐT Phân công trường học thực hiện phân phôi chương trình 06/10/2014
66/CV-CĐGD Vâbj động ủng hộ đoàn tham gia hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" năm 2014 06/10/2014
531/HD _PGD&ĐT Hướng dẫn chỉ thị số 3575 03/10/2014
3575/ CT-BGD&ĐT Chỉ thị đính kèm hướng dẫn 531/HD-PGD&ĐT 03/10/2014
531a/PGD&ĐT Tổ chức tập huấn trực tuyến sự dụng phần mềm thống kê trực tuyến 03/10/2014
561/UBND Tắng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT trong học đường 03/10/2014
523 HD-PGD&ĐT Tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học năm học 2014-2015 02/10/2014
04/KH-KTPCGD Kế hoạch kiểm tra công tác PCGDMN 02/10/2014
528/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn rà soát, lập danh sách học sinh được hưởng chế độ theo nghị định 49 02/10/2014
527/PGD&ĐT Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá học sinh tiểu học 02/10/2014
so 65/HD-CĐGD Giới thiệu sách mới 01/10/2014
555/HD-PGD&ĐT Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2014-2015 01/10/2014
2374/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2014 01/10/2014
556/CV-UBND Phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thược địa bàn huyện Than Uyên 01/10/2014
Danh ba Danh bạ điện thoại các trường năm học 2013-2014 30/09/2014
2354 Thành lập và kiện toàn Hội đồng trường các đon vị trường học 30/09/2014
30/2014/QĐ- UBND Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cảu tỉnh Lai Châu 30/09/2014
519/HD -PGD&ĐT Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn chung các cấp học năm 2014-2015 25/09/2014
515HD-PGD&D Hướng dẫn thục hiện thể lệ Họi thi viết "Tìm hiểu phẩm chất đạo đức phụ nữ 24/09/2014
514/PGD&ĐT Quán triệt nội dung thực hiện trong trường học 24/09/2014
518/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn xét chọn cán bộ quán lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tập 24/09/2014
517/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn hồ sơ y tế trường học năm học 2014-2015 24/09/2014
516/Kh-PGD&ĐT Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2014-2015 24/09/2014
521/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tranh tra năm học 2014-2015 24/09/2014
509/TB-PGD&ĐT Chuẩn bị nội dung các điều kiện cho lễ khai mạc phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 23/09/2014
508/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn xét nâng lương đợt II năm 2014 23/09/2014
186/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên dạy lớp ghép 22/09/2014
507/ HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên 19/09/2014
506/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 19/09/2014
529/UBND-PGD&ĐT Tổ chức tiếp nhận và sử dụng gạo đọt 1 năm học 2014-2015 19/09/2014
13/Cv/HĐĐ Tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện đội viên - Hướng dẫn hoạt dộng dưới cờ 19/09/2014
480/TB-PGDĐT Thông báo thời gian tập huấn bồi dưỡng Chương trình dạy học theo tài liệu CNGD môn Tiếng Việt lớp 1 (đợt 2) và dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặ bột" 17/09/2014
180/QĐ-PGDĐT Thành lập tổ giảng viên lớp tập huấn bồi dưỡng Chương trình dạy học theo tài liệu CNGD môn Tiếng Việt lớp 1 và phương pháp "Bàn tay nặn bột" 17/09/2014
Số: 501/TrT-PGD&ĐT Triệu tập CBQL, GV bồi dưỡng lại chính trị 17/09/2014
Số: 503/ HD-PDG&ĐT Hướng dẫn công tác thống kê đầu năm học 2014-2015. 17/09/2014
489/HD Hướng dẫn các hoạt động công tác Đội 17/09/2014
500/PGD&ĐT Hướng dẫn công tác Khảo thí và quản lý chất lượng 17/09/2014
502/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với nhiệm vụ giáo dục dân tộc 17/09/2014
487/TB -PGD&ĐT Thông báo giao kế hoạch sự nghiệp pháp triển giáo dục năm học 2014-2015 17/09/2014
486/KH-PGD&ĐT Kế hoạch phát triển năm học 2014-2015 17/09/2014
481/CV-PGD&ĐT Thông báo nộp hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán nuôi dưỡng học sinh bán trú 16/09/2014
483/TB-PGD&ĐT Chủ động úng phó với tình hình mua lũ, gió lốc, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Kalmaegi) 16/09/2014
484/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thục hiện chế độ thay giò, dạy thừa giờ mầm non 16/09/2014
2265a/ QĐ-UBND Trưng tập công chức, diễn viên, tham gia liên hoan" Đưa tuyên truyền cơ sở" 16/09/2014
65/KH-UBKT Kế hoạch kiểm tra công tác công đoàn năm học 2014-2015 16/09/2014
474/PGD&ĐT Phối hợp điều trị bệnh răng miệng và tư văn diều trị các bệnh tật học đường 15/09/2014
475/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn đăng ký thi đau khen thưởng năm học 2014-2014 15/09/2014
476/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn quản lý, thu chi học phí 15/09/2014
134/TB-UBND Thông báo tuyển sinh đại học hệ cử tuyển năm 2014 15/09/2014
477/KH-PGD Tập huấn công tác thiết bị trường học năm học 2014 15/09/2014
478/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2014-2015 15/09/2014
480/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thực hiện chuyên môn Mầm non năm học 2014-2015 15/09/2014
479/HD-PGD&ĐT Triển khai tuyên truyền chiến dịch làm cho thề giới sạch hơn năm 2014 15/09/2014
Số: 472/PGD&ĐT-CNTT V/v tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên. 12/09/2014
so 64/HD-CĐGD Hướng dẫn và mẫu thi ddua năm học 2014-2015 12/09/2014
472/HD - PGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức va phát động cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam 12/09/2014
64/HD-CĐGD Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015 12/09/2014
Số: 973 /SGDĐT-VP V/v triển khai ứng dụng CNTT-VT do VIETTEL tài trợ (Nhà trường chủ động liên hệ với Trung tâm Viettel để lắp mạng Internet cáp quang miễn phí) 11/09/2014
466/TB -PGD&ĐT Phê bình một số đơn vị trường học thực hiện không nghiêm túc sự lãnh chỉ đạo của PGD&ĐT 10/09/2014
465/PGD&ĐT Hướng dẫn thục hiện Nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm hoc 2014-2015 10/09/2014
464 / HD- PGD&ĐT H¬ướng dẫn hồ sơ, số sách trong trường mầm non năm học 2014 - 2015 10/09/2014
460/HD-PGD&ĐT Báo cáo kết quả thực hiện chương trình NS-VSMT 09/09/2014
461/KH-PGD&ĐT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông 09/09/2014
Van bản khẩn Chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn công tác Sở GD&ĐT theo Quyết định 1302/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/9/2014 09/09/2014
so 21/QĐ-CĐN Quyết định thành lập đoàn dự thi "Cán bộ công đoàn giỏi" 09/09/2014
04//CTr /HĐĐ Chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015 09/09/2014
175/QĐ-PGD&ĐT Quyết định công nhận trường đạt "Trường học thân thiện học sinh tức cực" 09/09/2014
459/HD-PGD&DT-CĐGD Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị Cán b, công chức , viên chức năm học 2014-2015 08/09/2014
455/TB-PGD&ĐT Thông báo một số nội dung trong công tác sách thiết bị năm học 013-2014 06/09/2014
948 /SGDĐT-GDTX-CN Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo luật đấu thầu số 43/2013/QH13 05/09/2014
62/Kh-CĐGD Kế hoạch công tác công đoàn năm học 2014-2015 05/09/2014
445/TB_PGD&ĐT Thời gian bồi dưỡng và lịch thi cuối khóa năng lực ngoại ngữ 04/09/2014
2178 Quyết định trung tập giáo viên tham gia chương trình văn nghệ phục vụ Lế giao quan 04/09/2014
454/HD-PGD&ĐT Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đọa đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HDH đất nước 04/09/2014
61/Hd-CĐGD Hướng dẫn kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở trường học năm học 2014-2015 04/09/2014
cv Thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gủi nghành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015 03/09/2014
170/QĐ-PGD&ĐT Quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trác Đội 01/09/2014
441/HD-PGD7&ĐT Hướng dẫn đăng kí đội tuyển dự thi HSG cấp huyện năm học 2014-2015 29/08/2014
443/HD -PGD&ĐT Tiếp tục tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đợt 2 năm học 2014-2015 29/08/2014
2173/QD-UBND Quyết định phân hạng trường và phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý 29/08/2014
2094/QĐ Quyết định thành lập Ban giám khảo, tổ trong tại Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Than Uyên 28/08/2014
436/HD-PGD&ĐT hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2014 - 2015 27/08/2014
437/HD-PGD&ĐT Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT 27/08/2014
438/HD-PGD&ĐT Đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2014 27/08/2014
439/HD-PGD&ĐT Tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2014 27/08/2014
440/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 27/08/2014
434TB-PGD&DT Lựa chọn học sinh nhận hỗ trợ đồ dùng học tập 26/08/2014
445/UBND-VP Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2014 -Thông báo về việc nghỉ Quốc khánh 02/9 26/08/2014
76/GM-UBND Mời dự lễ khai giảng năm học 2014-2015 25/08/2014
430/HD-PGD&ĐT Triển khai Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuân đánh gia chất lượng giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục mầm non 22/08/2014
431/HD PGD&ĐT Hướng dẫn nội dung chuyên mon năm học 2013-2014 22/08/2014
224/TB Thông báo địa chỉ truy cập Website 22/08/2014
156/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập Đội dự thi Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi năm 2014 22/08/2014
10/CT-UBNDT Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông, giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp năm 2014-2015 22/08/2014
157/QĐ-PGD&ĐT Phân công giáo viên nhân viên hướng dẫn tập sự 22/08/2014
2072/qđ Quyết định trưng tập công chức, viên chức diễn viên tham gia chương trình văn nghệ phục vụ Đại Hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014 21/08/2014
10/GM Mời đại biểu dự Hội nghị Tổng kết nội bộ năm 2013-2014 19/08/2014
Số /BC-PGD&ĐT Dự thảo Báo cáo tổng kết nội bộ năm học 2013-2014 19/08/2014
425/HD-PGD Tăng cường công tác Phòng chống bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola 19/08/2014
Số: /BC-UBND Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 19/08/2014
Số: 421/HD-PGD&ĐT Sao gửi tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2014 18/08/2014
Cv Chương trình tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi 18/08/2014
422CV-PGD&ĐT Phân bổ hỗ trợ học bổng cho học sinh có hàn cảnh khó khăn năm 2014 18/08/2014
423/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn duyệt chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,4 và 5 tuổi học kì I, năm học 2014-2015 18/08/2014
08gm Danh sách đại diện các tập thể cá nhân được khen tại Hội nghị tổng kết năm 2013-2014 18/08/2014
Số 32/KH-CĐN Báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2013-2014 (tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết) 18/08/2014
Cv Phân công tham luận Hội nghị tổng kết công đoàn 17/08/2014
418/HD-PGD Lập danh sách cán bộ, giáo viên hướng dẫn tập sự năm học 2014-2015 15/08/2014
809 /SGDĐT-KHTC Báo cáo tài sản bị hỏng do thiên tai, thời tiết 15/08/2014
809 /SGDĐT-KHTC Biểu mẫu Kèm cv số 809/SGDĐT-KHTC 15/08/2014
420/HD-PGD&ĐT Thưc hiện phân phối chương trình Bậc THCS năm học 2014-2015 (đã điều chỉnh môn văn lớp 9) 15/08/2014
Số: 420/HD-PGDĐT Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình năm học 2014-2015 15/08/2014
417/HD-PGD&ĐT Bảo vệ người và tài sản 14/08/2014
416/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn công tác quản lí, nuôi dưỡng và giáo dục trong trường PTDTBT và các trường TH, THCS có học sinh bán trú. 14/08/2014
413/HD-PGD&ĐT Tố chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 13/08/2014
60/HD-CĐGD Tổ chưc đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 13/08/2014
415/PGD&ĐT -KT Hướng dẫn tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP của chính phủ 13/08/2014
415/PGD&ĐT -KT Biểu mẫu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo 13/08/2014
405/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn cấp phát vở viết không thu tiền cho học sinh theo QĐ186 của Thủ tướng chính phủ năm học 2014-2015 12/08/2014
406/HD-PGT&ĐT Hướng dẫn chuẩn bị khai giảng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho ngày khai giảng năm học mới 12/08/2014
407/GM-PGD&ĐT Mời đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ 2014-2015 12/08/2014
86/TB-CCDS Thông báo tổng đài vệ tinh 1900545586 08/08/2014
Số 56/TL-CBCĐG Danh sách tập huấn Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2014. 07/08/2014
394/HD-PGD Hướng dẫn tháng hành động vì nạn nhân chất độcm màu da cam năm 2014 07/08/2014
395/TB-PGD Phát động phong trào thi đua năm học 2014-2015 07/08/2014
Số 31/KH-CĐN Thông báo kế hoạch tập huấn Tiểu đề án 2 06/08/2014
23/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên đia bàn tỉnh Lai Châu 06/08/2014
838/QĐ-UBND quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân năm học 2013-2014 05/08/2014
Số 391/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn ôn tập và khảo sát chất lượng cấp tiểu học và THCS đầu năm 2013-2014 04/08/2014
392/TB-PGD&ĐT Triệu tập cán bộ giáo viên tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 04/08/2014
30/cv-CTĐ Ủng hộ Tháng hành động nạn nhân chát đọc da cam năm 2014 04/08/2014
Số 389/HD-PGD&ĐT Quy định thường xuyên cập nhật văn bản thường xuyên trên Website thanuyen.edu.vn 01/08/2014
756/SGDĐT-KHTC Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, nghiệp vụ đấu thầu cho Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học năm 2014 01/08/2014
Số 03/HD.BCĐPCGD Hướng dẫn công tác điều tra cập nhật dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ PCGD thời điểm tháng 9 năm 2014 30/07/2014
Số 379/HD-PGD&ĐT Hướng dẫn báo cáo kết quả khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2014-2015 30/07/2014
59/QĐ-CĐGD Quyết định khen thưởng tập thể các nhân có thích tích xuất sắc phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 30/07/2014
Số 25CV-KHTC Tổ chức tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán MISA cho các đon vị 29/07/2014
Số 378/TB Đánh giá, xếp loại CBQL; Giáo viên, nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ 29/07/2014
số 58/CV-CĐGD Xây dựng quỹ thi đua công đoàn năm 2014 29/07/2014
Số 396/PGD&ĐT Triệu tập cốt cán hè 2014 28/07/2014
Số 70A/KBLC-KSC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước Theo quy định taị nghị định 192 của CHính phủ 28/07/2014
Số 57/TL-CBCĐG Kế hoạch, Thể lệ, Quy chế, Câu hỏi Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi Năm 2014 của LĐLĐ huyện 28/07/2014
Số 57/HD-CĐGD Hướng dẫn Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2014 28/07/2014
Số 496/KH-SGDĐT Kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh năm học 2014-2015 28/07/2014
số 52/HD-CĐGD Mẫu đề nghị xét học bổng 2014 "Tiếp bước đến trường" 25/07/2014
473/STC-NS Xác định đối tượng đuwọc hưởng phụ cấp theo NĐ số 19/2013/NĐ-CP 25/07/2014
Số 1917/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách học sinh vào học bán trú tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông năm học 2014-2015 23/07/2014
01/pgd BOI DUONG HE 2014 BAC HOC MAM NON 22/07/2014
357/TB-PGD&ĐT chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học 2014-2015 22/07/2014
Số 129/QĐ-PGD&ĐT Thành lập tổ phục vụ bồi dưỡng CBQLGD và giáo viên hè năm 2014. 22/07/2014
358/TB - PGD&ĐT Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh hệ cử tuyển nam 2014 22/07/2014
128/QĐ Quyết định thành lập tổ giảng viên cốt cán bồi dưỡng hề năm 2014 22/07/2014
346/KH-PGD&ĐT Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên hè năm 2014 17/07/2014

TIN TỨC TỪ CÁC TRƯỜNG

Máy tính Tâm Thủy


PM điều kiển từ xa

Phần mềm Stashool

LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 112438

IP : 54.81.158.247

Trình duyệt : Trình duyệt khác

ĐỒNG HỒ

Thông báo