Hôm nay thứ 2. Ngày 20/11/2017

NGUỒN TIN NGOÀI

TIN TỪ PHÒNG GD&ĐT - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TƯ HỌC CỦA HỌC SINH (16 : 25 | 16/11/2017)


Tự học là một xu thế tất yếu, bởi vì quá trình giáo dục thực chất là quá trình biến người học từ khách thể giáo dục thành chủ thể giáo dục. Tự học giúp nâng cao kết quả học tập của học sinh và chất lượng giáo dục của nhà trường, là việc đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông.

LỊCH HOẠT ĐỘNG

THỜI KHÓA BIỂU

LIÊN KẾT WEBSITE

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

VỊ TRÍ NHÀ TRƯỜNG

HELP

    0987.251.251
- Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Đào Quang Chung: 0972.345.068
- Tư vấn online qua Yahoo Messenger

Thông báo