Hôm nay thứ 4. Ngày 17/01/2018

TIN TỪ SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

Lai Châu đẩy mạnh khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục (9 : 12 | 17/01/2018)


GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lai Châu vừa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh các phong trào thi đua, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

NGUỒN TIN NGOÀI

TIN TỪ PHÒNG GD&ĐT - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

KIỂM TRA CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG TÈ (10 : 49 | 17/01/2018)


Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng chăm sóc giáo dục bậc học mầm non nói riênh, Phòng GD&ĐT Mường Tè luôn quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018 Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thị Hương - Phó phòng Giáo dục làm trưởng đoàn, thực hiện Quyết định số 475/QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Mường Tè, đã tiến hành kiểm tra công tác tự đánh giá của hai đơn vị trường mầm non Vàng San và trường mầm non Bum Tở.

LỊCH HOẠT ĐỘNG

THỜI KHÓA BIỂU

LIÊN KẾT WEBSITE

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

VỊ TRÍ NHÀ TRƯỜNG

HELP

    0987.251.251
- Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Đào Quang Chung: 0972.345.068
- Tư vấn online qua Yahoo Messenger

Thông báo