Hôm nay thứ 4. Ngày 17/01/2018

LỊCH

THÔNG TIN CHUNG


Thời Khóa Biểu

 

  DANH SÁCH CÁN BỘ,
GIÁO VIÊN,NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2017-2018

 

DANH SÁCH HỌC SINH

NĂM HỌC 2017-2018

 

Websete

Hoạt cảnh Trường

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

Các HĐ Nhà Trường

TIN TỪ CÁC ĐƠN VỊ

Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018( | 2018-01-16 16:15:24)
Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018
Đạt giải Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh ( | 2018-01-16 16:01:22)
Đạt giải Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh
Thống kê giữa năm học 2017 - 2018( | 2018-01-15 09:30:17)
Thống kê giữa năm học 2017 - 2018
THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 23 (TỪ NGÀY 15/01/2018 NGÀY ĐẾN NGÀY 20/01/2018)( | 2018-01-14 09:54:40)
THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 23 (TỪ NGÀY 15/01/2018 NGÀY ĐẾN NGÀY 20/01/2018)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23( | 2018-01-13 09:40:45)
Từ ngày 15/01-20/01/2018
SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018( | 2018-01-11 12:15:07)
tháng 12/2017
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT( | 2018-01-11 10:23:40)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW6 KHÓA XII
GIẢI PHÁP ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG( | 2018-01-09 15:37:01)
Nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế việc bỏ học giữa chừng của học sinh. Một trong số giải pháp đó là việc...
KẾ HOẠCH THÁNG 01( | 2018-01-07 20:58:26)
KẾ HOẠCH THÁNG 01
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22( | 2018-01-07 20:45:11)
Từ ngày 08/01-13/01/2018

Ý kiến của ban

    WWW.noitruthanuyen.tkTUYỂN SINH ĐH - CĐ

Đoàn TNCSHCM

Thông báo