Hôm nay thứ 5. Ngày 27/07/2017

Nhập điểmƯỚC MƠ VIỆT NAM

Góc thư giản

Hành chính


Websete

Tra cứu từ điển

Nhập từ cần tra:

 

Từ điển:

 

.

Hoạt cảnh Trường

.

Giải pháp nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm ở trường PTDT nội trú
Tác giả: Đ/C: NGUYỄN TRUNG KIÊN, VŨ TRONG THỎA

"Đổi mới theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học vào thực tiễn. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội , ngoại khóa,… Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Nhằm phát triển hài hòa đức, trí, thể, mĩ".


HỌC TẬP
Ý kiến của ban

    WWW.noitruthanuyen.tkĐoàn TNCSHCM

PM_DOWNLOAD

 .


Thông báo