Hôm nay thứ 7. Ngày 24/02/2018

THỜI KHÓA BIỂU

Ngày 28/8/2017 Chi bộ 7( trường THCS Hua Nà) tiến hành Đại hội chi bộ bầu ra ban chi uỷ nhiệm kì 2017-2020 (2017-08-24 10:03:24)
Ngày 28/8/2017 Chi bộ 7( trường THCS Hua Nà) tiến hành Đại hội chi bộ bầu ra ban chi uỷ nhiệm kì 2017-2020
Quyết định kiện toàn các nhóm điều tra Phổ cập giáo dục tháng 9/2017 (2017-08-24 09:57:49)
Ngày 24/8/2017 ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Hua Nà đà kí quyết điinhj kiện toàn các tổ điêu tra phổ cập thời điêm tháng 9/2017
Quyết định điều tra phổ cập T9/2015 (2015-08-24 16:50:11)
Thực hiện hướng dẫn số 04/HD BCD Phổ cập GD
THông báo (2015-08-24 16:28:45)
Các đồng chí giáo viên về họp hội đồng đúng 14/29/2015
Dai hoi chi bo 7 (2013-04-23 16:23:31)
Dai hoi
Quyet dinh thanh lap hoi dong KTKDCLGD 12-13 (2013-04-23 15:57:41)
HDTDGKDCLGD
Giao an (2013-04-23 15:38:44)
ung dung cong nghe thong tin Day hoc toan 9
Danh sach các đội điều tra Phổ cập giáo dục (2013-04-22 22:33:31)
Danh sách các tổ
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục đạo đức học sinh (2013-04-22 22:25:14)
Tác giả: Tạ Hùng Luân
Sáng kiến kinh nghiệm mới (2013-04-22 22:12:21)
Phần điện học


LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 1

IP : 54.167.29.208

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Thông báo

HOẠT ĐỘNG

5 cách khắc phục tình trạng máy tính chạy chậm
Đôi khi bạn cảm thấy khó chịu khi chiếc máy tính của mình chạy một cách chậm chạp? Khởi động ì ạch, xử lý các ứng dụng dù là nhỏ nhất cũng mất nhiều thời gian... đó là những gì thường xuyên sảy ra đối với những chiếc máy đã cũ, một giải pháp thường được nghĩ đến là thay thế và nâng cấp lên cấu hình cao hơn

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
  Tiểu học  Trung học PT

TIN TỪ PGD

NGUỒN TIN NGOÀI

TIN TỨC

THông báo (2015-08-24 16:28:45)
Các đồng chí giáo viên về họp hội đồng đúng 14/29/2015
Quyet dinh thanh lap hoi dong KTKDCLGD 12-13 (2013-04-23 15:57:41)
HDTDGKDCLGD
Giao an (2013-04-23 15:38:44)
ung dung cong nghe thong tin Day hoc toan 9
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục đạo đức học sinh (2013-04-22 22:25:14)
Tác giả: Tạ Hùng Luân
Sáng kiến kinh nghiệm mới (2013-04-22 22:12:21)
Phần điện học
Hướng dấn đánh giá xếp loại giáo viên 2011-2012 (2012-05-21 22:02:16)
Theo công văn 660 xếp loại giáo viên theo chuẩn THCS
TRƯỜNG THCS HUA NÀ 4 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2012-05-07 09:47:55)
Lịch sử
Sáng kiến kinh nghiệm (2012-05-04 10:19:58)
Giúp học sinh giải tốt bài tập quang hình Vật Lí 9
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THCS HUA NÀ (2012-04-29 23:44:02)
Giới thiệu về Trường THCS Hua Nà

LIÊN KẾT


LỊCH

Thông báo