Hôm nay thứ 6. Ngày 28/07/2017

Tin nhanh


Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
01 Phân công nhiệm vụ tháng 8 - 2015 15/08/2015

Tin theo đơn vị

GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LAI CHÂU (16 : 50 | 28/07/2017)


Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo bước chuyển căn bản trong giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia thực hiện TTHC.

Danh mục tin

Tin ngoài

Thông báo