Hôm nay thứ 6. Ngày 19/01/2018

Liên kết Websile
CÁC ĐƠN VỊ  Mầm non


  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

  THCS & THPT

Thời tiết

Văn bản mới

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
12 /2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục 03/04/2012

TIN NHANH

Thực hiện Công văn số 550/SGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 07/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Quản lý chất lượng năm học 2011-2012;

Thực hiện Công văn số 379/HD-PGD&ĐT ngày 13/9/2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục Tiểu học. Thực hiện Công văn số số 138/KH-PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2011-2012. trường TH Hố Mít xây dựng KH kiểm tra hết học kì II năm học 2011 - 2012 theo kế hoạch của PGD.

         1. Thời lượng, thời gian kiểm tra

          a) Thời lượng kiểm tra

- Môn Toán, môn Tiếng Việt các khối lớp: 45 phút/môn.

- Phân môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý (khối 4, 5): 40 phút/môn.

          b) Thời gian kiểm tra

Thời gian kiểm tra cuối học kì II, đối với môn Toán và Tiếng Việt (phần kiểm tra viết) thực hiện theo lịch chung, thống nhất trong toàn tỉnh và toàn huyện, cụ thể như sau:

- Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4

Ngày, tháng

Buổi

Môn

Hình thức kiểm tra

Thời gian bắt đầu chép đề

Thời gian tính giờ làm bài

09/5/2012

(Thứ 4)

Sáng

Tiếng Việt

(kiểm tra viết)

Tự luận

07h40’

08h00’

Toán

Tự luận

09h10’

09h30’

- Đối với lớp 5

Ngày, tháng

Buổi

Môn

Hình thức kiểm tra

Thời gian bắt đầu chép đề

Thời gian tính giờ làm bài

10/5/2012

(Thứ 5)

Sáng

Tiếng Việt

(kiểm tra viết)

Tự luận

07h40’

08h00’

Toán

Tự luận

09h10’

09h30’

         

ẢNH ĐẸP

VIDEO

Hỏi đáp

Người hỏi :
Email :
Mã xác nhận : 19706
Câu hỏi :Kiều Tràng Hợp gửi ngày 07/04/2012 Mùa hè năm nay có nóng không
rất nóng

Thông báo