Hôm nay thứ 2. Ngày 20/11/2017

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
ĐƠN VỊ BẠN  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 1

IP : 54.81.139.56

Trình duyệt : Trình duyệt khác

tra cứu điểm

Lượt truy cập : 1

IP : 54.81.139.56

Trình duyệt : Trình duyệt khác

TIN HOẠT ĐỘNG

TIN GIÁO DỤC

l

TRA CỨU ĐIỂM THI

LỊCH

CÔNG VĂN

cv Số: 806 /SGDĐT-TCCB V/v báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đến 31/10/2012 (2012-10-13 14:34:30)
Số: 806 /SGDĐT-TCCB V/v báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đến 31/10/2012
CV Số: 530a/SGDĐT-TCCB V/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán học do Trường ĐHSP Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu (2012-10-05 09:39:54)
Số: 530a/SGDĐT-TCCB V/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán học do Trường ĐHSP Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu
CV Số: 49/CĐN V/v phân công viết báo cáo tham luận tại Đại hội công đoàn ngành lần thứ XIV (2012-10-05 09:28:07)
Số: 49/CĐN V/v phân công viết báo cáo tham luận tại Đại hội công đoàn ngành lần thứ XIV
CV/ Số: 452a /KH-SGDĐT VVPhòng chống dịch cúm A(H5N1) ở người, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trong các trường học (2012-10-05 09:25:41)
Phòng chống dịch cúm A(H5N1) ở người, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trong các trường học
CV Số: 50/CĐN V/v tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2012 - 2013 (2012-10-05 09:23:34)
Số: 50/CĐN V/v tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2012 - 2013
QĐ số 12/THPT thị xã / V/V thành lập Ban biên tập trang Website của trường THPT Thị Xã (2012-10-05 09:21:57)
thành lập Ban biên tập trang Website của trường THPT Thị Xã
HỖ TRỢ


Tư vấn online qua Yahoo Messenger
SĐT: 0946441410
 Tư vấn online qua Yahoo Messenger
SĐT: 02313791396

THĂM DÒ Ý KIẾN

    Cảm nghĩ của bạn về một giờ học trên lớp?

Thông báo