Hôm nay thứ 2. Ngày 25/09/2017

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 1

IP : 54.162.181.75

Trình duyệt : Trình duyệt khác

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

CÔNG VĂN - VĂN BẢN

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT TÂN UYÊN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015, TẦM NHÌN NĂM 2020 (2016-11-13 10:33:47)
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT TÂN UYÊN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015, TẦM NHÌN NĂM 2020
QĐ phê duyệt KH thực hiện chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện NQ số 29 NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTU Đảng (2015-10-30 21:22:11)
Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường năm học 2012-2013 (2013-01-15 00:59:23)
Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường năm học 2012-2013
Kiểm điểm Nghị Quyết TW4 (2013-01-11 02:45:21)
CHI BỘ TRƯỜNG THPT Tân Uyên. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI)
Quy định chuyên môn năm học 2012-2013 (2012-11-08 09:39:00)
VĂN BẢN
Góp ý kiến tập thể chi bộ, tập thể BGH và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ, lãnh đạo trường THPT Tân Uyên (2012-11-08 09:02:03)

CÁC ĐƠN VỊ
  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

TỪ ĐIỂN

Nhập từ cần tra:

 

Từ điển:

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

    Phương pháp dạy học tích cực đạt hiệu quả như thế nào đối với học sinh trường THPT Tân Uyên

Thông báo