Hôm nay thứ 7. Ngày 24/03/2018

Video về Thành Phố Lai Châu

Bài hát về Lai Châu

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017


Tin mới

ĐẠI HỘI CHI BỘ 6
Ngày 07 tháng 3 năm 2015 Chi bộ 6 Trường Tiểu học Sơn Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV Nhiệm kỳ 2015-2017

Hỏi đáp

Người hỏi :
Email :
Mã xác nhận : 14177
Câu hỏi :Đề kiểm tra khối 1


Hộ nghị PHHS năm học 2016-2017

Kế hoạch chuyên môn tháng 9 năm 2016

STT TIÊU ĐỀ/SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH
1 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 12 17/03/2017
2 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 1 17/03/2017
3 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 2 17/03/2017
4 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN RA ĐỀ, COI, CHẤM GIAO LƯU TOÁN, TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG 17/03/2017
5 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG HỌC SINH 17/03/2017
6 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI 17/03/2017
7 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN 17/03/2017
8 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI NGÀY HỘI VIÊT CHỮ ĐẸP 17/03/2017
9 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN 17/03/2017
10 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11 29/11/2016
11 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10 08/11/2016
12 QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-THSB 08/11/2016
13 Quyết định số 33/QĐ-THSB, ngày 09 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
14 Quyết định số 35/QĐ-THSB, ngày 09 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
15 Quyết định số 36/QĐ-THSB, ngày 09 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
16 QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/QĐ-THSB, ngày 12 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
17 QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/QĐ-THSB, ngày 12 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
18 QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/QĐ-THSB, ngày 27 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
19 QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/QĐ-THSB, ngày 28 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
20 KẾ HOẠCH SỐ 32/KH-THSB, ngày 09 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
21 KẾ HOẠCH SỐ 42/KH-THSB, ngày 27 tháng 9 năm 2016 24/10/2016
22 Nội dung chuyên môn tháng 9 năm 2016 15/10/2016

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11

Thời gian

GUỒNG NƯỚC TAM ĐƯỜNG

Giọng ca trẻ

Thông báo