Hôm nay thứ 6. Ngày 19/01/2018

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Khai giảng năm học 2017-2018

ví dụ

Khai giảng năm học 2017-2018
Trường Tiểu học số 1 Thị trấn

Khai giảng

Khai giảng năm học 2017-2018
Trường Tiểu học số 1 Thị trấn

Hoạt động thư viện

E-LEARNING

HDTDTT đầu năm

Tin từ Sở - PGD Thị xã

HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PA VỆ SỬ TRONG NGÀY TẾT ĐỒNG BÀO DÂN TỘC LA HỦ (16 : 17 | 17/01/2018)


Xã Pa Vệ Sử là một trong các xã nghèo của huyện Mường Tè, dân số của xã đa phần là người dân tộc La Hủ (dân lá vàng, hay dân khẩu sung). Đời sống nhân dân tại xã còn nhiều khó khăn nên xã luôn được sự quan tâm sát sao từ các cấp, các ngành trong và ngoài huyện.

vd

HĐ văn nghệ chuẩn bị Khai giảng

HTVLT Tấm gương HCM

LIÊN KẾT WEBSITEThông báo