Hôm nay thứ 6. Ngày 04/09/2015

LIÊN KẾT WEBSITE

OLYMPIC TIẾNG ANHLIÊN KẾT WEBSITE

   TRƯỜNG TRỰC THUỘCHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lê Văn Khánh
Nguyễn Đức Thắng
ĐT: 01268388777

HỘP THƯ GÓP Ý

Người hỏi :
Email :
Mã xác nhận : 17817
Câu hỏi :pham van thuong gửi ngày 26/02/2013 Cho em hỏi năm nay phòng giáo dục có tuyển công chức không ạ? Em cám ơn!
Bạn hỏi về lĩnh vực nào? Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS hay cán bộ Văn phòng.
THCS san thàng gửi ngày 12/08/2012 Đề nghị Khánh up đề thi học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2011- 2012 để mọi người tham khảo. Cảm ơn!
Vâng, hiện nay bên bộ phận chuyên môn THCS đang tổng hợp lại tất cả các đề thi học sinh giỏi và đề thi học kỳ để đăng tải lên mục thư viện đề thi. Phòng sẽ chuyển lên mạng sớm nhất có thể.
Huỳnh Nghĩa Bình gửi ngày 07/03/2012 Khánh gỡ đề thi trong phần tài nguyên xuống à, tải lên đi chứ.
Hiện nay em đang chuyển tài nguyền sang phiên bản mới của website. Anh có thể truy cập tạm thời theo địa chỉ: http://laichau.edu.vn/ver2/index.php?u=phonglaichau&page=398

DS CÁC TRƯỜNG MẦM NON

1. Trường MN Hoa Sen

  ĐC: Phường Đoàn Kết - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3875821 - 0231.3875588

  Email: c0hoasen.thixalaichau@moet.edu.vn


2. Trường MN Hoa Hồng

  ĐC: Phường Tân Phong - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3875822

  Email: c0hoahong.thixalaichau@moet.edu.vn


3. Trường MN Đoàn Kết

  ĐC: Phường Đoàn Kết - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.2246254

  Email: c0doanket.thixalaichau@moet.edu.vn


4. Trường MN Tân Phong

  ĐC: Phường Tân Phong - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3878799

  Email: c0tanphong.thixalaichau@moet.edu.vn


5. Trường MN Hoa Ban

  ĐC: Phường Quyết Thắng - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3877660

  Email: c0hoaban.thixalaichau@moet.edu.vn


6. Trường MN Quyết Thắng

  ĐC: Phường Quyết Thắng - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3878156

  Email: c0quyetthang.thixalaichau@moet.edu.vn


7. Trường MN Nậm Loỏng

  ĐC: Xã Nậm Loỏng - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3878158

  Email: c0namloong.thixalaichau@moet.edu.vn


8. Trường MN San Thàng

  ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3878003

  Email: c0santhang.thixalaichau@moet.edu.vn


9. Trường MN Duy Phong

  ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3878768

  Email: c0duyphong.thixalaichau@moet.edu.vn


          10. Trường MN Sao Sáng

  ĐC: Phường Tần Phong - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3606848

  Email: c0saosangtx.laichau@moet.edu.vn

 

11. Trường MN Họa My

  ĐC: Phường Tần Phong - TX Lai Châu

  ĐT: 0231.3795995

  Email: c0HoaMytx.laichau@moet.edu.vn

------------------------------------------------

DS CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

1. Trường TH Số 1

    ĐC: Phường Đoàn Kết - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3875393 - 0231.6277106

Email: c1so1.thixalaichau@moet.edu.vn


2. Trường TH Số 2

     ĐC: Phường Tân Phong - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3875823

Email: c1so2.thixalaichau@moet.edu.vn


3. Trường TH Quyết Thắng

    ĐC: Phường Quyết Thắng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3975721

Email: c1quyetthang.thixalaichau@moet.edu.vn


4. Trường TH Nậm Loỏng

    ĐC: Xã Nậm Loỏng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878717

Email: c1namloong.thixalaichau@moet.edu.vn


5. Trường TH San Thàng

    ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878008

Email: c1santhang.thixalaichau@moet.edu.vn


6. Trường TH Duy Phong

    ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878721

Email: c1duyphong.thixalaichau@moet.edu.vn

 

7. Trường TH Kim Đồng

    ĐC: Phường Tân Phong - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3606968

Email: c1kimdongtx.laichau@moet.edu.vn

 

-------------------------------------------------

DS CÁC TRƯỜNG THCS

1. Trường THCS Đoàn Kết

    ĐC: Phường Đoàn Kết - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3790107 - 0231.3878655

Email: c2doanket.thixalaichau@moet.edu.vn


2. Trường THCS Tân Phong

     ĐC: Phường Tân Phong - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878785 - 0231.3792992

Email: c2tanphong.thixalaichau@moet.edu.vn


3. Trường THCS Quyết Thắng

    ĐC: Phường Quyết Thắng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878819

Email: c2quyetthang.thixalaichau@moet.edu.vn


4. Trường THCS Nậm Loỏng

    ĐC: Xã Nậm Loỏng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878625

Email: c2namloong.thixalaichau@moet.edu.vn


5. Trường THCS San Thàng

    ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878024 - 0231.3792588

Email: c2santhang.thixalaichau@moet.edu.vn


          6. Trường THCS Duy Phong

    ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878776

Email: c2duyphongtx.laichau@moet.edu.vn

-------------------------------------------

Thông báo