Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

LIÊN KẾT WEBSITE

   TRƯỜNG TRỰC THUỘCOLYMPIC TIẾNG ANHHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lê Văn Khánh
Nguyễn Đức Thắng
ĐT: 01268388777

DS CÁC TRƯỜNG MẦM NON

1. Trường MN Hoa Sen

  ĐC: Phường Đoàn Kết - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3875821 - 0231.3875588

  Email: c0hoasentp.laichau@moet.edu.vn


2. Trường MN Hoa Hồng

  ĐC: Phường Tân Phong - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3875822

  Email: c0hoahongtp.laichau@moet.edu.vn


3. Trường MN Đoàn Kết

  ĐC: Phường Đoàn Kết - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.2246254

  Email: c0doankettp.laichau@moet.edu.vn


4. Trường MN Tân Phong

  ĐC: Phường Tân Phong - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3878799

  Email: c0tanphongtp.laichau@moet.edu.vn


5. Trường MN Hoa Ban

  ĐC: Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3877660

  Email: c0hoabantp.laichau@moet.edu.vn


6. Trường MN Quyết Thắng

  ĐC: Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3878156

  Email: c0quyetthangtp.laichau@moet.edu.vn

         
7. Trường MN Nậm Loỏng

  ĐC: Xã Nậm Loỏng - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3878158

  Email: c0namloongtp.laichau@moet.edu.vn


8. Trường MN San Thàng

  ĐC: Xã San Thàng - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3878003

  Email: c0santhangtp.laichau@moet.edu.vn


9. Trường MN Duy Phong

  ĐC: Xã San Thàng - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3878768

  Email: c0duyphongtp.laichau@moet.edu.vn


          10. Trường MN Sao Sáng

  ĐC: Phường Tần Phong - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3606848

  Email: c0saosangtp.laichau@moet.edu.vn

 

11. Trường MN Họa My

  ĐC: Phường Tân Phong - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.3795995

  Email: c0hoamitp.laichau@moet.edu.vn


12. Trường MN Bình Minh

  ĐC: Phường Quyết Tiến - TP Lai Châu

  ĐT: 0231.6501982

  Email: c0binhminhtp.laichau@moet.edu.vn


   

DS CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

1. Trường TH Số 1

    ĐC: Phường Đoàn Kết - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3875393 - 0231.6277106

Email: c1so1tp.laichau@moet.edu.vn


2. Trường TH Số 2

     ĐC: Phường Tân Phong - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3875823

Email: c1so2tp.laichau@moet.edu.vn


3. Trường TH Quyết Thắng

    ĐC: Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3975721

Email: c1quyetthangtp.laichau@moet.edu.vn


4. Trường TH Nậm Loỏng

    ĐC: Xã Nậm Loỏng - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3878717

Email: c1namloongtp.laichau@moet.edu.vn


5. Trường TH San Thàng

    ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878008

Email: c1santhangtp.laichau@moet.edu.vn

 

6. Trường TH Duy Phong

    ĐC: Xã San Thàng - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3878721

Email: c1duyphong.thixalaichau@moet.edu.vn

 

7. Trường TH Kim Đồng

    ĐC: Phường Đông Phong - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3606968

Email: c1kimdongtp.laichau@moet.edu.vn


8. Trường TH Tân Phong

    ĐC: Phường Tân Phong - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3792715

Email: c1tan phongtp.laichau@moet.edu.vn


9. Trường TH Quyết Tiên

    ĐC: Phường Quyết Tiến - TX Lai Châu

    ĐT: 0231.3794786

Email: c1quyettientp.laichau@moet.edu.vn

 

     

DS CÁC TRƯỜNG THCS

1. Trường THCS Đoàn Kết

    ĐC: Phường Đoàn Kết - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3790107 - 0231.3878655

Email: c2doankettp.laichau@moet.edu.vn


2. Trường THCS Tân Phong

     ĐC: Phường Tân Phong - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3878785 - 0231.3792992

Email: c2tanphongtp.laichau@moet.edu.vn


3. Trường THCS Quyết Thắng

    ĐC: Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3878819

Email: c2quyetthangtp.laichau@moet.edu.vn


 
4. Trường THCS Nậm Loỏng

    ĐC: Xã Nậm Loỏng - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3878625

Email: c2namloongtp.laichau@moet.edu.vn


5. Trường THCS San Thàng

    ĐC: Xã San Thàng - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3878024 - 0231.3792588

Email: c2santhangtp.laichau@moet.edu.vn


          6. Trường THCS Duy Phong

    ĐC: Xã San Thàng - TP Lai Châu

    ĐT: 0231.3878776

Email: c2duyphongtp.laichau@moet.edu.vn

   

Thông báo