Hôm nay thứ 5. Ngày 22/02/2018

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ

theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SGDĐT ngày 04/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

Ngày 25, 26 tháng 02 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc Tiểu học và cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tọa với mục đích: Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT theo 4 mức độ, với tất cả các môn học đánh giá bằng điểm số: Tiếng Việt, Toán, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Tin học, Ngoại ngữ.

Dự buổi tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn bậc Tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ khối trưởng chuyên môn của 18 trường Tiểu học trong toàn huyện (140 đ/c)

Qua 02 ngày tập huấn, các đồng chí tham dự buổi tập huấn đã nắm bắt đầy đủ các nội dung tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định ký theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT và có kế hoạch triển khai cho tất cả giáo viên tiểu học trong tháng 3/2017.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn

 

 

 

 

 


Ngày 28/02/2017 - 15:18:39
Tác giả: Tăng Thị Uyên -*-

[1] 2 3 ... 1170 >>

Thông báo