Hôm nay thứ 5. Ngày 22/02/2018

Chi bộ Giáo dục và Đào tọa huyện Tân Uyên làm tốt công tác xây dựng Đảng
Chi bộ Giáo dục và Đào tọa huyện Tân Uyên làm tốt công tác xây dựng Đảng

CHI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN UYÊN

LÀM TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

* * *

Chi bộ Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên được thành lập theo Quyết định số 11-QĐ/HU ngày 05/02/2009 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Uyên. Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết nhất trí trong mọi hành động. Chi bộ đã lựa chọn đúng và tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Quy mô mạng lưới trường lớp học tăng nhanh đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng nâng cao về số lượng, chất lượng. Duy trì và nâng cao tiêu chí đạt chuẩn PCGD tỉ lệ học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp tăng cao. Công tác xã hội hoá giáo dục được phát huy đạt hiệu quả.

Chi bộ luôn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng, tính đến tháng 2 năm 2017, tổng số đảng viên trong chi bộ 24/26 chiếm 92,3%, tăng so năm 2009 là 13 đảng viên. Tổng số đảng viên toàn ngành là 529/1456 đạt 36,33%, tăng so cùng kỳ năm trước 4,6%, trong đó nữ đảng viên 323, đảng viên là người dân tộc 113; nữ đảng viên là người dân tộc 57; kết nạp mới 67 đồng chí; số quần chúng đã tham gia lớp nhận thức về đảng 181 đồng chí, đảng viên có trình độ Cao cấp chính trị 02 đồng chí, Trung cấp lý luận chính trị 72 đồng chí.

Chi bộ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, tập trung chỉ đạo vào các việc mới, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém theo đúng tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI). Chi bộ tuyên truyền tới cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt tuyên truyền về việc phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên.

Chi bộ chỉ đạo công đoàn, đoàn thành niên phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

* Một số hình ảnh minh họa


Ngày 01/03/2017 - 14:25:50
Tác giả: Tăng Thị Uyên -*-

[1] 2 3 ... 1170 >>

Thông báo