Hôm nay thứ 5. Ngày 22/02/2018

Các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2017
Công đoàn giáo dục huyện Tân Uyên tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2017

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN TÂN UYÊN

TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2017

          

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-CĐN, ngày 08/02/2017 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2017. Công đoàn Giáo dục huyện Tân Uyên tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở trường học đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công công đoàn cơ sở các đơn vị trường học.

Tổng số Ban nữ công công đoàn cơ sở trường học là 47/47 với 1022/1485 nữ CNVCLĐ chiếm 68,8%. Ban nữ công làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ CNVCLĐ. Vận động nữ CNVCLĐ tích cực thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XII.  

                Ban nữ công triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Ngoài việc tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, 100% Ban nữ công công đoàn cơ sở trường học tổ chức tốt các hoạt động trong nữ CNVCLĐ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10 với nhiều hình thức như: mít tinh tọa đàm, gặp mặt dâu rể, thi nấu ăn, thi cắm hoa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nữ CNVCLĐ.

          Qua các hoạt động trên, các nữ CNVCLĐ luôn yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với bốn phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH là “Tự trọng, Tự tin, Đảm đang, Trung hậu”.

           * Một số hình ảnh


Giao lưu bóng chuyền hơi - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Hội thi Nấu ăn chào mừng ngày 8/3 - Trường PTTDTBT Tiểu học xã Hố MítNgày 09/03/2017 - 15:42:54
Tác giả: Tăng Thị Uyên -*-

[1] 2 3 ... 1170 >>

Thông báo