Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

Công văn Số:144/ HD-PDG&ĐT. V/v: Hướng dẫn công tác thống kê, báo cáo cuối năm học 2010-2011.
Thực hiện Công văn số 259/SGD&ĐT-KHTC ngày 29/04/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê cuối năm học 2010-2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 259/SGD&ĐT-KHTC ngày 29/04/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê cuối năm học 2010-2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện một số nội dung sau:

1.    Thống kê theo các biểu mẫu:

1.1    Bậc Mầm non
+ Biểu 1: Thống kê giáo dục Mầm non cuối năm.
+ Biểu 2: Hồ sơ trường cuối năm.
+ Biểu 3: Thống kê học sinh chia theo các dân tộc.
1.2 Bậc Tiểu học
     + Biểu 1: Thống kê giáo dục Tiểu học cuối năm.   
     + Biểu 2: Hồ sơ trường cuối năm.
     + Biểu 3: Biểu đánh giá thống kê chất lượng.
     + Biểu 4: Biểu xét hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Biểu 5: Thống kê học sinh chia theo các dân tộc.
1.3 Bậc THCS
+ Biểu 1: Thống kê giáo dục THCS cuối năm.
+ Biểu 2: Biểu đánh giá thống kê chất lượng.
+ Biểu 3: Hồ sơ trường cuối năm.
+ Biểu 4: Biểu đánh giá tốt nghiệp THCS.
+ Biểu 5: Thống kê học sinh chia theo các dân tộc.
    (Biểu mẫu tải từ Cổng thông tin điện tử (Website) Phòng GD&ĐT Than Uyên http://thanuyen.tk  hoặc copy tại bộ phận thống kê (gặp đ/c Tâm).
Lưu ý: Các trường nên sử dụng trình duyệt web bằng Google Chorme hoặc Firefox để tải biểu mẫu. Nếu sử dụng Internet Explorer thì địa chỉ vào là http://laichau.edu.vn/phongthanuyen.php


Chi tiết công văn...

Biểu mẫu thống kê đính kèm
Bậc Mầm non
  vừa cập nhật lúc 5h ngày 13/05/2011 do chưa khóa cột thống kê giữa năm

Bậc tiểu học


Bậc THCS vừa cập nhật lúc 5h 15' ngày 13/05/2011 do chưa khóa cột thống kê giữa năm


Bậc PTCS vừa cập nhật lúc 5h 20' ngày 13/05/2011 do chưa khóa cột thống kê giữa nămNgày 11/05/2011 - 10:05:03
Tác giả: Nguyễn Văn Tâm -*-

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo