Hôm nay thứ 6. Ngày 03/07/2015

CHUYÊN MỤC
MẪU TÓM TẮT THÀNH TÍCH KHEN CAO MỚI NHẤT (DO THƯỜNG TRỰC THI ĐUA HUYỆN PHÁT HÀNH)
Mẫu hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Kế hoạch kiểm tra cấp phát gạo đợt 3, đợt 4 năm 2015
Danh sách CBQL, GV tham gia kiểm tra năng lực chuyên môn năm 2015.
Danh sách đăng ký kiểm tra năng lực chuyên môn theo môn học cấp THCS của chuyên ngành đào tạo. Chọn 1 trong 2 môn thuộc chuyên ngành thuộc 8 môn Toán, lý , hóa, Tiếng anh, văn, Sinh, Sử, địa.
Thông báo căn cứ theo biên bản kiểm tra số liệu thông kê PGD than Uyên của sở GD. Do cần có minh chứng cho học sinh khuyết tật, học sinh chuyển trường
Thông báo căn cứ theo biên bản kiểm tra số liệu thống kê của Sở GIáo dục và Phòng giáo dục. Do cần có minh chứng học sinh khuyết tật không tham gia đánh giá, học sinh chuyển đi, chuyển đến...
Báo cáo gạo cấp cho HSBT và nhu cầu gọa cho học sinh năm học 2015-2016 tại các trường PTDTBT, phổ thông có HSBT
Thông báo riêng cấp học Mầm non cung cấp bổ sung số liệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. (Lưu ý không cần tổng hợp tiết dạy trong biểu chỉ tích giáo viên đạt dạy giỏi cấp...)
Thông báo gửi lại danh sách xếp loại đội ngũ từng trường. De nghi nha truong nhập bổ xung, kiểm tra lại kỹ rồi gửi về Email thongke.tu@gmail.com phòng Giáo dục trước ngày 30/05/2015 (d/c Tâm nhận)

Công văn Số:144/ HD-PDG&ĐT. V/v: Hướng dẫn công tác thống kê, báo cáo cuối năm học 2010-2011.
Thực hiện Công văn số 259/SGD&ĐT-KHTC ngày 29/04/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê cuối năm học 2010-2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 259/SGD&ĐT-KHTC ngày 29/04/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê cuối năm học 2010-2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện một số nội dung sau:

1.    Thống kê theo các biểu mẫu:

1.1    Bậc Mầm non
+ Biểu 1: Thống kê giáo dục Mầm non cuối năm.
+ Biểu 2: Hồ sơ trường cuối năm.
+ Biểu 3: Thống kê học sinh chia theo các dân tộc.
1.2 Bậc Tiểu học
     + Biểu 1: Thống kê giáo dục Tiểu học cuối năm.   
     + Biểu 2: Hồ sơ trường cuối năm.
     + Biểu 3: Biểu đánh giá thống kê chất lượng.
     + Biểu 4: Biểu xét hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Biểu 5: Thống kê học sinh chia theo các dân tộc.
1.3 Bậc THCS
+ Biểu 1: Thống kê giáo dục THCS cuối năm.
+ Biểu 2: Biểu đánh giá thống kê chất lượng.
+ Biểu 3: Hồ sơ trường cuối năm.
+ Biểu 4: Biểu đánh giá tốt nghiệp THCS.
+ Biểu 5: Thống kê học sinh chia theo các dân tộc.
    (Biểu mẫu tải từ Cổng thông tin điện tử (Website) Phòng GD&ĐT Than Uyên http://thanuyen.tk  hoặc copy tại bộ phận thống kê (gặp đ/c Tâm).
Lưu ý: Các trường nên sử dụng trình duyệt web bằng Google Chorme hoặc Firefox để tải biểu mẫu. Nếu sử dụng Internet Explorer thì địa chỉ vào là http://laichau.edu.vn/phongthanuyen.php


Chi tiết công văn...

Biểu mẫu thống kê đính kèm
Bậc Mầm non
  vừa cập nhật lúc 5h ngày 13/05/2011 do chưa khóa cột thống kê giữa năm

Bậc tiểu học


Bậc THCS vừa cập nhật lúc 5h 15' ngày 13/05/2011 do chưa khóa cột thống kê giữa năm


Bậc PTCS vừa cập nhật lúc 5h 20' ngày 13/05/2011 do chưa khóa cột thống kê giữa nămNgày 11/05/2011 - 10:05:03
Tác giả: Nguyễn Văn Tâm -*-

[1] 2 3 ... 792 >>

Thông báo