Hôm nay thứ 4. Ngày 01/07/2015

CHUYÊN MỤC
Mẫu hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Kế hoạch kiểm tra cấp phát gạo đợt 3, đợt 4 năm 2015
Danh sách CBQL, GV tham gia kiểm tra năng lực chuyên môn năm 2015.
Danh sách đăng ký kiểm tra năng lực chuyên môn theo môn học cấp THCS của chuyên ngành đào tạo. Chọn 1 trong 2 môn thuộc chuyên ngành thuộc 8 môn Toán, lý , hóa, Tiếng anh, văn, Sinh, Sử, địa.
Thông báo căn cứ theo biên bản kiểm tra số liệu thông kê PGD than Uyên của sở GD. Do cần có minh chứng cho học sinh khuyết tật, học sinh chuyển trường
Thông báo căn cứ theo biên bản kiểm tra số liệu thống kê của Sở GIáo dục và Phòng giáo dục. Do cần có minh chứng học sinh khuyết tật không tham gia đánh giá, học sinh chuyển đi, chuyển đến...
Báo cáo gạo cấp cho HSBT và nhu cầu gọa cho học sinh năm học 2015-2016 tại các trường PTDTBT, phổ thông có HSBT
Thông báo riêng cấp học Mầm non cung cấp bổ sung số liệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. (Lưu ý không cần tổng hợp tiết dạy trong biểu chỉ tích giáo viên đạt dạy giỏi cấp...)
Thông báo gửi lại danh sách xếp loại đội ngũ từng trường. De nghi nha truong nhập bổ xung, kiểm tra lại kỹ rồi gửi về Email thongke.tu@gmail.com phòng Giáo dục trước ngày 30/05/2015 (d/c Tâm nhận)
Biểu tổng hợp chất lượng giờ dạy giáo viên bậc THCS. Thời gian nộp trước ngày 30/05/2015

Thông báo