Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

CHUYÊN MỤC


HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÀN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÙNG KHÓ NĂM 2017
Để cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; nhằm khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với giáo dục nói chung và giáo dục vùng khó khăn, vùng biên giới nói riêng

Để cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; nhằm khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với giáo dục nói chung và giáo dục vùng khó khăn, vùng biên giới nói riêng. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017 với sự tham gia của 7/8 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Tại phòng trực tuyến huyện Mường Tè, Phòng GD&ĐT triệu tập các đồng chí Hiệu trưởng, hiệu phó các đơn vị trường vùng khó; các đồng chí cán bộ chuyên môn các bậc học, các đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT. Nhận được sự quan tâm lớn từ phía Huyện uỷ, UBND huyện về công tác nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư huyện uỷ; đồng chí Trần Đức Hiển - Phó chủ tịch UBND huyện đến dự buổi làm việc.

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn của các đơn vị trong 02 năm học vừa qua (2015 - 2016; 2016 - 2017), cụ thể:

* Về ưu điểm:

- GDMN có 5/21 trường MN có sự chuyển biến tích cực về công tác quản lý, về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; GDTH có 5/29 trường có chất lượng giáo dục chuyển biến, học sinh đã hứng thú học tập hơn; GDTHCS có 12/22 trường có số lượng học sinh xếp loại học lực trung trình trở lên ngang bằng hoặc vượt mặt bằng chung của tỉnh ( 91,8%), đặc biệt có nhiều điển hình tiên tiến trong việc đổi mới cách thức quản lý, tổ chức và thực hiện sáng tạo, hiệu quả.

- Chất lượng bài thi tuyển sinh vào các trường PTDTNT có nhiều sự thay đổi tích cực; chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại các đơn vị có sự tiến bộ vượt bậc. Nhiều đơn vị trường đã quan tâm bồi dưỡng, tập chung chỉ đạo và bước đầu đạt kết quả như: THCS Nậm Sỏ (Tân Uyên) với 1 giải nhì, 1 KK; THCS Nậm Chà ( Nậm Nhùn) với 2 giải Ba; THCS Thèn Sin (Tam Đường) 1 giải Ba , 1 KK; THCS Tà Tổng ( Mường Tè) 1KK. Đặc biệt hơn là đơn vị trường THCS Kan Hồ (Mường Tè) có 01 dự án của 02 học sinh đạt giải Ba cuộc thi "Nghiên cứu khoa học ký thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh THCS năm 2017".

- Công tác quản lý và chỉ đạo của các đơn vị đã dần đi vào chiều sâu, trên cơ sở áp dụng hài hoà giữa khoa học quản lý và thực tiễn, Lãnh đạo các đơn vị đã có ý thức được về tầm quan trọng của công tác tham mưu, công tác lập kế hoạch trong việc tổ chức thực hiện.

- Công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh tại các đơn vị ngày càng nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương.

- Giáo viên đã bắt đầu nắm vững các quy trình dạy học, từ việc xác định mục tiêu, xây dựng nội dung chương trình, lập kế hoạch dạy học, tới việc biên soạn tài liệu dạy học, đề kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, lấy trẻ, lấy người học làm trung tâm, lấy kết quả đầu ra làm tiêu chí đánh giá.

* Về hạn chế, yếu kém:

Bên cạnh những kết quả nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị vẫ bộc lộ những hạn chế, yếu kém như:

Thứ nhất: Công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó còn chưa quyết liệt, chưa sâu sát, chưa linh hoạt sáng tạo; Chưa khai thác, cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; Chưa chủ động tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.

Thứ hai: Công tác duy trì sĩ số và công tác bán trú còn chưa có sự chuyển biến rõ rệt, Tỷ lệ chuyên cần của bậc học THCS còn thấp đặc biệt là vào mùa vụ và mùa đông; công tác phối hợp với UBND xã trong việc huy động và trì học sinh chưa đạt hiệu quả cao; Việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong công tác bán trú chưa được quan tâm chú trọng.

Thứ ba: Chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn còn chậm chuyển biến so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

Thứ tư: Chất lượng đội ngũ vẫn còn nhiều hạn chế, vẫn còn nhiều giáo viên yếu về kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy, kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học, biên soạn tài liệu….

* Nguyên nhân những hạn chế, yếu kém:

Có khá nhiều nguyên nhân của 04 hạn chế yếu kém nêu trên, nhưng cần quan tâm chú trọng đặc biệt đối với các nguyên nhân chủ quan sau:

- Công tác tham mưu, phối hợp với các cấp trong việc huy động và duy trì sĩ số học sinh còn chưa đạt hiệu quả cao.

- Công tác quản lý, chỉ đạo thiếu sự đồng bộ từ phòng đến trường, một số đơn vị việc vận dụng còn chưa linh hoạt, thiếu sáng tạo.

- Công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn, hướng dẫn của đội ngũ quản lý còn chưa được quan tâm, năng lực tư vấn của một số đồng chí còn yếu.

- Việc tổ chức các hoạt động bán trú chưa phong phú nên ảnh hưởng phần nào đến việc thu hút học sinh đến trường.

Tiếp sau đó Hội nghị tổ chức lấy ý kiến thảo luận của các đơn vị Phòng Giáo dục đánh giá về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc triển khai thực hiện Đề án. Phát biểu tại Hội nghị,về phía huyện Mường Tè có đồng chí Trương Quốc Hoàn - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Tè đã tóm tắt một số khó khăn sau:

1. Chế độ chính sách cho học sinh bán trú thuộc bậc MN còn thấp, một số điểm bản xa có số lượng trẻ ít nên khó khăn trong việc tổ chức nuôi dưỡng bán trú.

2. Chất lượng học sinh vùng khó còn chậm chuyển biến, một phần nguyên nhân là do đội ngũ giáo viên yếu còn nhiều.

3. Đội ngũ cán bộ quản lý của các trường còn thiếu quyết liệt, thiếu sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện.

Đồng chí cũng đề xuất với lãnh đạo sở tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Phòng GD huyện tiếp tục được kết nghĩa với phòng GD&ĐT huyện Than Uyên trong thời gian tiếp theo.

Tiếp sau các ý kiến đánh giá khó khăn của các đơn vị, Sở cũng xin ý kiến của các đồng chí là lãnh đạo các cấp của các huyện đến dự Hội nghị. Đối với huyện ta có đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư huyện uỷ cho ý kiến phát biểu đối với Hội nghị. Đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư huyện uỷ nêu rõ:

" Để thay đổi được chất lượng giáo dục vùng khó thì việc đầu tiên chúng ta cần:

- Thay đổi đó là phương pháp giáo dục trong mỗi đơn vị.

- Đánh giá đúng thực trạng giáo dục của mình để từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp.

- Tăng cường việc kiểm tra đôn đốc từ phòng đến các trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thông qua việc kết nghĩa giữa các Phòng trong tỉnh."

Đồng chí Đỗ Văn Hán - Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh nhất trí cao với các ý kiến đóng góp của các đồng chí là lãnh đạo huyện uỷ, UBND các huyện đã đưa ra trong buổi làm việc. Kết luận Hội nghị đồng chí đã chỉ ra các nhiệm vụ đối với các đơn vị trường, đối với các phòng GD và một số đề nghị với mỗi huyện trong thời gian tiếp theo như sau:

* Đề nghị huyện:

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng Quyết định số 150-QĐ/TU đến các xã và các ngành trong huyện.

- Quan tâm đặc biệt đến các xã có phong trào giáo dục yếu.

- Quan tâm đến đội ngũ cán bộ quản lý các trường.

* Đối với phòng GD:

- Lựa chọn nội dung, công việc, lĩnh vực, trường để chỉ đạo chú trọng đến cấp THCS.

- Phân công cán bộ phụ trách.

- Triển khai quyết liệt văn bản của các cấp, các ngành đến các trường.

- Coi trọng công tác tư vấn, giúp đỡ với trường yếu, chú trọng công tác kiểm tra.

- Rà soát đội ngũ quản lý yếu về năng lực, yếu về ý thức.

- Phân tích làm rõ các nguyên nhân chủ quan, đừng quan tâm đến các nguyên nhân khách quan.

* Đối với các đơn vị trường:

- Nghiên cứu kỹ Quyết định 150-QĐ/TU.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản của Sở, của Phòng.

- Lựa chọn các lĩnh vực yếu nhất để chỉ đạo.

- Phân tích làm rõ các nguyên nhân chủ quan.

- Xây dựng kế hoạch tuần, tháng chi tiết, cụ thể vừng việc để thực hiện hiệu quả.

* Việc kết nghĩa giữa các Phòng trong tỉnh, Sở sẽ đánh giá kết quả thực hiện việc kết nghĩa trong giai đoạn trước để xây dựng lại nội dung cụ thể hơm trong thời gian tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

Ngày 28/04/2017 - 11:31:13
Tác giả: Tạ Thị Hồng Nhung -*-

[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo