Hôm nay thứ 7. Ngày 24/02/2018

CHUYÊN MỤC


Bảng điểm tổng kết học kỳ 2, cả năm của các lớp 10, 11, 12 năm 2016 - 2017 đã duyệt ngày 13/05/2017
Bảng điểm tổng kết học kỳ 2, cả năm của các lớp 10, 11, 12 năm 2016 - 2017 đã duyệt ngày 13/05/2017
Các đồng chí tải lại bảng điểm của các lớp 10, 11, 12 và hoàn thiện điểm vào sổ điểm lớn và học bạ.
Ngày 15/05/2017 - 07:44:59
Tác giả: Nguyễn Đức Chung -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1170 >>

Thông báo