Hôm nay Chủ nhật. Ngày 18/03/2018

CHUYÊN MỤC


Phòng GD&ĐT tổ chức tham quan, học tập xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn tại xã Bản Bo và Hồ Thầu
Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tham quan, học tập xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn tại xã Bản Bo và Hồ Thầu

Mô hình trường học gắn với thực tiễn là cụ thể hóa việc thực hiện nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật của học sinh. Tại buổi làm việc, đại diện các trường Bản Bo, Hồ Thầu  báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn trong năm học. Các thành viên trong đoàn thẳng thắn chia sẻ những đóng góp để mô hình của hai xã ngày càng phát triển hơn


Hoạt động tập thể tại đi
ểm trường Sì Thâu Chải.


Hoạt động tập thể tại điểm trường Nà Can.


Phòng trưng bày điểm trường Nà Can


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Thịnh Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo nhấn mạnh mục đích của mô hình: Giúp học sinh thân thiện trong giao tiếp, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm. Chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình trường học gắn với thực tiễn là tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục và đào tạo, thể hiện sự quyết tâm của toàn ngành GD&ĐT Tam Đường trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục./.

Ngày 05/06/2017 - 03:53:23
Tác giả: Hoàng Quốc Tuấn -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo