Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC


kẾ HOẠCH TUẦN 09

KẾ HOẠCH TUẦN 09

 

THỨ/NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày ….tháng

Sáng

-          Chào cờ

-          Lớp 10A trực tuần

-          Học theo TKB

 

 

Chiều

-          Học theo thời khóa biểu

-          Họp chị bộ

 

- Chi bộ

 

Thứ 3

Ngày ….tháng

Sáng

-          Lớp 10A trực tuần

-          Học theo TKB

 

 

Chiều

-          Học theo thời khóa biểu

 

 

Thứ 4

Ngày ….tháng

Sáng

-          Lớp 10A trực tuần

-          Học theo TKB

 

 

Chiều

-          Học theo thời khóa biểu    

 

 

Thứ 5

Ngày ….tháng

Sáng

-          Lớp 10A trực tuần

-          Học theo TKB

 

 

Chiều

-          Học theo thời khóa biểu

 

 

Thứ 6

Ngày ….tháng

Sáng

-          Lớp 10A trực tuần

-          Học theo TKB

 

 

Chiều

-          Học theo thời khóa biểu

-          Giao ban chủ nhiệm

-          Giao ban nội trú


 

 

Thứ 7

Ngày ….tháng

Sáng

-          Lớp 10A trực tuần

-          Học theo TKB

 

 

Chiều

-          Tập huấn CNTT

 

 

 

Ngày 11/10/2017 - 16:48:46
Tác giả: BBT -*-


[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo