Hôm nay thứ 7. Ngày 24/03/2018

CHUYÊN MỤC


Hội nghị giao ban giữa kỳ I năm học 2017 - 2018
Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong nửa đầu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối học kỳ 2, vửa qua phòng giáo dục và đào tạo huyện đã tổ chức hội nghị giao ban giữa kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Ngày 30 tháng 10 vừa qua phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa kỳ 1 năm học 2017 - 2018. Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lý Mỹ Ly - huyện ủy viên - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cùng các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục.
Hội nghị cũng đánh giá được tình hình, kết quả việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành trong nửa đầu học kỳ 1 gồm các nội dung như:

Năm học 2017 - 2018, toàn ngành có 51 trường trực thuộc với 640 lớp và 13.562 học sinh; thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền đưa học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 về trung tâm học.

Đã tham mưu với UBND huyện tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng năm học 2017 - 2018; chỉ đạo các xã thị trấn chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đầu năm học mới; quan tâm xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất, phối kết hợp với chính quyền các xã huy động học sinh đến lớp theo kế hoạch giao.

Chỉ đạo tốt việc tổ chức khai giảng và phân công cán bộ dự khai giảng tại các đơn vị trường trong huyện; xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và ký duyệt kế hoạch cho từng đơn vị trường; tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện khảo sát chất lượng giáo viên, học sinh đầu năm để giao chỉ tiêu số lượng, chất lượng đến từng đơn vị trường; tổ chức ký cam kết chất lượng giữa giáo viên với Hiệu trưởng, giữa Hiệu trưởng với Trưởng Phòng GD&ĐT.

Tổ chức thành lập và tham gia cùng các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT, tư vấn, giúp đỡ các đơn vị trường vùng khó, kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn Quốc gia, các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài...

Đã phân công điều chuyển số cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt tăng cường cho công tác xây dựng trường chuẩn, điều chuyển giáo viên yếu tổng số 54 lượt. Phân công 41 đồng chí giáo viên mới tuyển dụng năm 2017 cho các đơn vị trường. Bố trí 37 trường hợp giáo viên có nguyện vọng xuống làm nhân viên.
Tích cực, vận động các nguồn lực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục. Kết quả: Từ tháng 8/2017 đến 24/10/2017 đã huy động được sự ủng hộ, hỗ trợ về đồ dùng, nhu yếu phẩm của 33 nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm và 7.650 ngày công lao động của nhân dân cho học sinh, các đơn vị trường vùng khó. Tổng giá trị ước tính thành tiền là 2.342.350.000đ (Hai tỉ, ba trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm lăm mươi nghìn đồng).
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế đáng lưu ý như:

Công tác huy động và duy trì sĩ số của một số đơn vị trường còn thấp (Pa Vệ Sử, Bum Tở, Tà Tổng, Nậm Ngà)

Chế độ báo cáo của một số đơn vị trường còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc đánh giá chất lượng học sinh tại một số đơn vị đôi khi còn hình thức, còn nể nang, chưa thực chất, chưa quyết liệt.

Việc luân chuyển cán bộ giáo viên giữa trường thừa với trường thiếu còn chưa triệt để.

Công tác tổ chức nuôi ăn bán trú tại một số đơn vị còn chưa đảm bảo tính khoa học, công tác vệ sinh còn hạn chế.

Trước khi Hội nghị diễn ra, nhằm đảm bảo về thời gian và khối lượng các công việc tiến hành tỏng Hội nghị, lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo công tác tổng hợp về nội dung và ý kiến kiến nghị của 45/51 đơn vị trường thông qua báo cáo các đơn vị gửi vể. Bên cạnh đó ban lãnh đạo cũng ghi nhận 09 ý kiến luận phát biểu của 09 hiệu trưởng các trường. Kết luận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, tổ chức tốt Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018"; Tổng hợp danh sách, số lượng giáo viên, quan tâm chú trọng chất lượng học sinh.

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017); phát động các phong trào trồng cây xanh; đẩy mạnh hiệu quả các phòng trào xây dựng trường học thân thiện, trường học an toàn tại các trường; chỉ đạo việc xây dựng mô hình tiêu biểu trong xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp.

Chỉ đạo xây dựng, biên soạn nội dung chương trình các môn học phù hợp với đối tượng học sinh từng đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả đổi mới phương pháp dạy và học tại các đơn vị trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách xã, tham mưu các giải pháp làm chuyển biến chất lượng các đơn vị trường yếu kém.

Tiếp tục cử các đoàn cốt cán xuống tư vấn, giúp đỡ các đơn vị trường yếu, các trường vùng khó, các đơn vị đánh giá ngoài, xây dựng trường chuẩn QG. Thành lập đoàn kiểm tra theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác hậu kiểm tra các đơn vị, tăng cường kiểm tra đột xuất.

Chỉ đạo tốt việc lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phân loại phụ đạo học sinh yếu kém đảm bảo hợp lý, chất lượng hiệu quả cao; tổ chức bồi dưỡng công tác Đội, các hoạt động ngoài giờ lên lớp; đẩy mạnh việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh Mầm non, Tiểu học.

Chỉ đạo tốt công tác bán trú, đảm bảo đúng, đủ chế độ chính sách cho học sinh dựa trên nguyên tắc chế độ của học sinh chỉ phục vụ cho học sinh.

Tham mưu UBND huyện tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày 20/11 cho đội ngũ cán bộ giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Chỉ đạo việc xây dựng nội dung kết nghĩa giữa phòng GD huyện Mường Tè với Phòng GD huyện Than Uyên.

2. Đối với các đơn vị trường

Tiếp tục phối kết hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc huy động học sinh ra lớp đặc biệt các đơn vị thuộc xã Tà Tổng, Tá Bạ, Bum Tở, Pa Ủ, Pa Vệ Sử.

Quan tâm đặc biệt đối với công tác bán trú, nâng cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết của mỗi cá nhân đối với học sinh; tích cực đổi mới các hoạt động tập thể, các hoạt động rèn kỹ năng sống.

Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tiếp tục triển khai xây dựng ngân hàng đề, đề khảo sát phải phù hợp với nhận thức và đối tượng học sinh, phù hợp theo vùng miền; thực hiện tốt việc đánh giá giáo viên theo chất lượng học sinh, tổ chức đánh giá theo tháng, theo tuần.

Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh có chất lượng, hiệu quả; quan tâm bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém (bậc THCS có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh tiểu học khối lớp 3,4,5).

Tổ chức các phong trào trồng cây xanh, xây dựng các mô hình điểm thực hiện phong trào Trường học an toàn, trường học thân thiện - học sinh tích cực; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tích cực, hiệu quả trong quản lý và giảng dạy.

Làm tốt công tác kiểm kê, quản lý, sử dụng tài sản - cơ sở vật chất - đồ dùng thiết bị được trang cấp, hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả cao.

Tổ chức rà soát, đảm bảo các nội dung cho việc kiểm tra, công nhận các đơn vị trường đạt chuẩn Quốc gia của các bậc học theo kế hoạch đề ra.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/11 theo cụm trường (Thị trấn tổ chức riêng); thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi các cụ cựu giáo chức; các vị lão thành và các gia đình có công với cách mạng theo sự phân công của UBND huyện.

 

Ngày 05/11/2017 - 10:43:26
Tác giả: Tạ T. Hồng Nhung -*-

[1] 2 3 ... 1179 >>

Thông báo