Hôm nay thứ 7. Ngày 24/03/2018

CHUYÊN MỤC


Các hoạt động hướng tới 20/10
Giao lưu văn hóa văn nghệ

PHÒNG G&ĐT MƯỜNG TÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNGPTDTBT THCS MÙ CẢ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:06/BC-THCS

 

Mù Cả, ngày 10 tháng 10năm 2017

 

BÁO CÁO KẾTQUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

 

Thực hiện Công văn Số: 1524  /SGDĐT-GDTX-CN ngày 27/9/2017 của Sở GD&ĐT Lai Châu về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017;

Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch số 04/KH-THCS ngày 28/9/2017 của đơn vị;

Trường PTDTBT THCS Mù Cả báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với các nội dung như sau:

          1. Đối tượng tham gia

          Đại diện lãnh đạo UBND xã, đồn biên phòng; đại diện các ban ngành đoàn thể; cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Mầm Non Mù Cả, Trường Tiểu học số 1 Mù Cả, Trường PTDTBT THCS Mù Cả và mọi tầng lớp nhân dân.

2. Thời gian tổ chức

          Tuần lễ diễn ra từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017 (khai mạc vào ngày 02/10/2017 và tổng kết vào ngày 08/10/2017).

          3. Chủ đề

"Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân".

          4. Nội dung, cách thức và thời gian cụ thể tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Stt

Nội dung

Thời gian

Cá nhân, TT thực hiện

Điều chỉnh

1

Lễ khai mạc:

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn khai mạc, phát động: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”

- Tham luận: “Kĩ năng đọc sách trong học tập”.

- Tham luận: “Việc đăng, chia sẻ  thông tin trên mạng xã hội (Zalô, Facebook…)

- Hướng dẫn một số địa chỉ, web, nhóm học tập phù hợp và cần thiết đối với học sinh trên mạng xã hội.

- Hướng dẫn đăng nhập, tạo tài khoản cho GV, HS và tham gia sinh hoạt chuyên môn, các cuộc thi trên “Trường học kết nối”

- Ý kiến của đại biểu.

Tiết chào cờ, ngày 02/10

 

Ban tổ chức

Đ/c T. Anh

 

Đ/c (Khải)

 

Đ/c Bình

 

 

Đ/c Sơn

 

Đ/c Cường

 

 

Đ/c Thu

 

Lãnh đạo UBND xã

 

2

Hướng dẫn kĩ năng sử máy tính, điện thoại để truy cập mạng Intenet

Hướng dẫn truy cập một số trang Web cần thiết và phù hợp.

14h ngày 03/10

 

 

14h ngày 06/10

Đ/c Trình

 

 

Đ/c Trường

 

3

Quán triệt tinh thần tự học, ý thức học tập đối với học sinh đặc biệt HS trong đội tuyển HS giỏi, Hs yếu kém cần phụ đạo.

Tiết HĐNGLL, SH ngày 07/10

GVCN

 

4

Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả

09/10

BGH

 

5. Kết quả cụ thể:


5.1. Ưu điểm:

- Tổ chức thành công Lễ phát động vào ngày 02/10/2017 với sự tham gia đông đủ, nhiệt tình, háo hức của bà con, học sinh, CBGV và các vị đại biểu.

- Các bài tham luận chia sẻ trong buổi lễ được chuẩn bị công phu, đảm bảo tính thực tế và ý nghĩa.

- Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng trong giáo viên, học sinh.

- Góp phần tuyên truyền và lan tỏa phong trào tự học đến bà con nhân dân địa phương.

5.2. Tồn tại.

- Do phương tiện phục vụ còn thiếu nên hiệu quả buổi phát động chưa đạt như mong muốn.

- Kiến thức về công nghệ thông tin của đại đa số học sinh, một bộ phận giáo viên còn thiếu, yếu nên việc hướng dẫn, tổ chức ứng dụng còn khó khăn.

- Sự tham gia chưa thực sự đông đủ của các đơn vị trường, các đơn vị đóng chân và bà con đồng bào trên địa bàn xã.

6. Kiến nghị, đề xuất.

- Phòng GD&ĐT cần cử lãnh đạo hoặc cán bộ chuyên môn xuống dự Lễ phát động và tư vấn về nội dung hoạt động.

- Tham mưu với UBND huyện chỉ đạo sự tham gia tích cực của chính quyền trong việc tham gia và vận động bà con tham gia.

- Đầu tư xây dựng phòng máy tính cho đơn vị trường.

- Kiến nghị với các cấp lắp đặt mạng wifi.

Trên đây là kết quả tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” của Trường PTDTBT THCS Mù Cả. Kính mong Phòng GD&ĐT xem xét.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT

- Lưu NT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Quang Dũng

Ảnh tư liệu

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 07/11/2017 - 19:28:47
Tác giả: Nguyễn Văn Khải -*-

[1] 2 3 ... 1179 >>

Thông báo