Hôm nay thứ 7. Ngày 24/03/2018

CHUYÊN MỤC


PHÁT THANH MĂNG NON TRƯỜNG TH. QUYẾT TIẾN
PHÁT THANH MĂNG NON TRƯỜNG TH. QUYẾT TIẾN
Đội Tuyên truyền Măng non trường TH. Quyết Tiến được thành lập năm 2014. Với mục đích truyền tải, thông báo các đợt tuyên truyền cao điểm, các phong trào thi đua, các ngày lễ lớn… gắn với các hoạt động Đội của nhà trường. Bản tin phát thanh được duy trì đều đặn mỗi tuần 1 số được phát vào 7h15 phút thứ ba và phát lại cùng giờ vào sang thứ năm trong tuần. Đội Tuyên truyền Măng non có 5 thành viên, em Nguyễn Vương Thảo Nhi làm đội trưởng.

Phát thanh viên Đội Tuyên truyền Măng non trường TH. Quyết Tiến đang phát thanh bản tin.

Ngày 13/11/2017 - 12:49:10
Tác giả: Bích Ngọc -*-


[1] 2 3 ... 1179 >>

Thông báo