Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC


Phong trào làm đồ dùng, đồ chơi
Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Với phong trào tự làm đồ dùng – đồ chơi tự tạo phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ trong Nhà trường Mầm non San Thàng. Đồ dùng đồ chơi tự làm đã đáp ứng được phần nào nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ ở trong trường mầm non.
Với phong trào tự làm đồ dùng – đồ chơi tự tạo phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ trong Nhà trường. Đồ dùng đồ chơi tự làm đã đáp ứng được phần nào nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ ở trong trường mầm non.Các đồ dùng đồ chơi các cô tự làm rất gần gũi với trẻ tận dụng được các nguyên vật liệu sẵn có trong các hoạt động hàng ngày để tạo ra những đồ dùng đồ chơi cho trẻ vui chơi và học tập. Với tổng số 24 bộ đồ dùng phong phú về thể loại, đa dạng về màu sắc, các đồ dùng, đồ chơi có giá trị sử dụng lâu dài. Trong đó có 14 bộ đồ dùng xếp loại A.
Ngày 04/12/2017 - 10:54:29
Tác giả: Chuyên môn -*-

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo