Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

CHUYÊN MỤC


KẾ HOẠCH THÁNG 01
KẾ HOẠCH THÁNG 01

SỞ GD & ĐT TỈNH LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT DÀO SAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/KHT-THPTDS

            Dào San, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 01

Năm học: 2017-2018

 

A, Tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định của ngành và cơ quan đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống.

- Xây dựng khối đại đoàn kết cơ quan. Tập trung trong công việc, nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm đóng góp cho tập thể.

B, Công tác Đảng

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm thành lập ĐCS Việt Nam

- Hoàn thiện báo cáo việc học tập quán triệt hội nghị TW6 khóa XII

C, Chuyên môn

- Tiếp tục duy trì, củng cố nề nếp dạy và học, dự giờ, thăm lớp

- Bổ trợ, phụ đạo HS toàn trường

- Ôn thi HSG cấp tỉnh khối 10, 11

- Dự thi KHKT cấp tỉnh: 4->7/01/2018

- Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm thi dạy học theo chủ đề và tích hợp liên môn

- GVBM hoàn thiện điểm kiểm tra bù học kì I: xong trước 09/01/2018

- Đăng kí thi GV dạy giỏi cấp tỉnh: Trước 15/01/2018

- Đăng kí coi thi KTKTCM GV: trước ngày 05/01/2018

- Sơ kết học kì I : Dự kiến 15/01/2018

- Ra đề thi kiểm tra kiến thức chuyên môn GV: Dự kiến Thuyết, Tuyên, Long:  từ 16->20/01/2018

- Dự thi KTKTCM GV điểm thi <6,5 và GV chưa dự thi: Dự kiến 27->28/01/2018

- Thi nghề phổ thông 11: từ 24->26/01/2018

- Đẩy chương trình lớp 12: dự kiến kết thúc trước tháng 3/2018

D, Chủ nhiệm

- Thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh

- Duy trì sĩ số, nâng cao tỉ lệ chuyên cần

- Hàng tháng báo cáo tỉ lệ chuyên cần theo mẫu đã gửi

- Thu các khoản của học sinh theo quy định

- Họp phụ huynh HS sơ kết HKI: Dự kiến giáp tết nguyên đán

E, Bán trú

- Tiếp tục giáo dục kĩ năng sống cho HS đặc biệt HS bán trú

- Chăm sóc và Nuôi dưỡng học sinh bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thực hiện công tác công khai thực phẩm hàng ngày

- Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện của học sinh ở kí túc xá

F, Văn phòng

- Báo cáo sĩ số các xã hàng ngày, hàng tuần theo quy định

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

- Đảm bảo an toàn an ninh trường học

- Duy trì nước sinh hoạt, thực hiện tiết kiệm điện.

G, Công đoàn:

- Tổ chức may đồng phục GVNV

- Phát động phong trào thi đua đợt III

- Triển khai “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II: Hoàn thành trước 20/02/2018

- Phát động quyên góp áo ấm tặng học sinh dịp tết nguyên đán

H, Đoàn thanh niên:

- Duy trì, kiểm tra hoạt động nề nếp học sinh

- Phối hợp thợ xây lát gạch nền sân khấu: Xong trước ngày 18/01/2018

- Lao động vệ sinh trường, lớp, bán trú và cải tạo cảnh quan

- Phát thanh phát nhạc theo chủ đề

- Tổ chức các hoạt động vui xuân trước và sau tết nguyên đán

I, Công tác khác

- Báo cáo thống kê số liệu giữa năm học

- Cung cấp, cập nhật và đưa thông tin, bài viết  lên trang Web

- Học Tiếng Anh giao tiếp buổi tối khoảng 1buổi /tuần: Thời gian thích hợp đ/c Hiền bố trí

- Thực hiện các nhiệm vụ theo các công văn của Tỉnh, Sở, Huyện.

Lưu ý:  Dựa trên kế hoạch chung BGH nhà trường hàng tuần sẽ có kế hoạch cụ thể. Đề nghị toàn thể CBGVNV nhà trường theo dõi kế hoạch chủ động thực hiện./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Ngày 07/01/2018 - 20:58:26
Tác giả: HueTin -*-

[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo