Hôm nay thứ 5. Ngày 22/02/2018

CHUYÊN MỤC


Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục mầm non
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 cụm 1 tại trường Mầm non Sông Đà ngày 15, 16/01/2018, cụm 2 tại trường mầm non Trung Chải ngày 18, 19/01/2018. Kết quả có: Tổng số tiết dạy minh họa: 11 tiết (Cụm 1: 6 tiết; Cụm 2: 5 tiết).

Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục mầm non

Thực hiện Kế hoạch số 723/KH-PGDĐT, ngày 31/07/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Kế hoạch số 1429/KH-PGDĐT, ngày 13/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Chuyên đề Giáo dục mầm non năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 cụm 1 tại trường Mầm non Sông Đà ngày 15, 16/01/2018, cụm 2 tại trường mầm non Trung Chải ngày 18, 19/01/2018. Kết quả có: Tổng số tiết dạy minh họa: 11 tiết (Cụm 1: 6 tiết; Cụm 2: 5 tiết).

 Các đơn vị trường mầm non tổ chức lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên tham gia dạy các tiết minh họa chuyên đề. Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia dự bồi dưỡng chuyên đề đầy đủ, đúng thành phần Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên đề: 109 đồng chí. Trong đó: Cán bộ quản lý: 25 đồng chí; Giáo viên: 84 đồng chí.

Cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị tham gia bồi dưỡng đầy đủ, đúng thành phần. Tích cực thảo luận, trao đổi, chia sẻ,  rút kinh nghiệm các tiết dạy minh họa, chủ động trao đổi về chuyên môn, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tọc thiểu số.

 Một số hình ảnh: 

 

Ngày 23/01/2018 - 16:54:58
Tác giả: ntn -*-

[1] 2 3 ... 1170 >>

Thông báo