Hôm nay thứ 2. Ngày 19/03/2018

CHUYÊN MỤC


Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
Ngày 19/01/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè tổ chức Hội Sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018. Tham dự Hội nghị về phía UBND huyện có đồng chí Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện; phía Phòng Giáo dục và Đào tạo có các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục, các đồng chí cán bộ tổ chức, chuyên môn phòng và 51 đồng chí hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc trong toàn huyện.
Ngày 19/01/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè tổ chức Hội Sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018. Tham dự Hội nghị về phía UBND huyện có đồng chí Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện; phía Phòng Giáo dục và Đào tạo có các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục, các đồng chí cán bộ tổ chức, chuyên môn phòng và 51 đồng chí hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc trong toàn huyện.
Đánh giá tình hình thực hiện học kỳ I toàn huyện có tổng số  51 trường trực thuộc với 641 lớp và 13.514 học sinh giảm 5 trường, 28 lớp so với cùng kỳ năm học trước. Đa số các bậc học thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền đưa học sinh  đến trường, lớp đảm bảo theo kế hoạch giao (MN đạt 67,5% Tiểu học trên 96% THCS 95,9%). Tổ chức thành lập và tham gia cùng các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT, tư vấn, giúp đỡ các đơn vị trường vùng khó, kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn Quốc gia, các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài... Chỉ đạo tốt việc phân loại đối tượng học sinh để tổ chức dạy học theo đối tượng vùng miền, dạy học theo hướng tích cực, chú trọng rèn kỹ năng sống, bồi dưỡng học sinh chưa biết đọc - viết. Tích cực, vận động các nguồn lực trong và ngoài huyện cùng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục. Xong bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác huy động và duy trì sĩ số của một số trường còn hạn chế (Pa Ủ, Tá Bạ); tỷ lệ học sinh yếu còn cao (Tiểu học chiếm 18,8% THCS chiếm 7,5%); vẫn có trường hợp học sinh bỏ học (Tiểu học 1; THCS 8). Công tác giảng dạy theo đối tượng vùng miền, theo đối tượng học sinh còn chưa linh hoạt, chậm chuyển biến (Tà Tổng, Nậm Ngà, Pa Vệ Sử, Tá Bạ); Số lượng học sinh  chưa biết đọc - viết còn nhiều (Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Nậm Ngà, Tá Bạ). Một số cán bộ quản lý chưa sáng tạo, chưa năng động, chưa tâm tuyết với nhiệm vụ được giao; Công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị, tài sản của đơn vị còn hạn chế; chưa minh bạch trong việc công khai tài chính. Công tác bồi dưỡng, tư vấn giúp đỡ chuyên môn đôi lúc chưa kịp thời; Công tác xã hội hóa tại một số đơn vị trường chưa được phát huy đúng mức.

H1: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị Sơ kết học kỳ I
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trần Đức Hiển ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của đơn vị đã đạt được và chỉ đạo Phòng Giáo dục tập trung chỉ đạo kịp thời, hiệu quả một số nội dung như:
Chỉ đạo, tổ chức tốt Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện năm 2018; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn chuyên môn, tư vấn công tác tự đánh giá của các trường. Tăng cường các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất các đơn vị.
Chỉ đạo tốt việc phân công trực tết, bàn giao cơ sở vật chất trước nghỉ tết, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian nghỉ tết. Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tập trung bồi dưỡng, ôn luyện đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp.
Chỉ đạo tốt công tác bán trú, đảm bảo đúng, đủ chế độ chính sách cho học sinh dựa trên nguyên tắc chế độ của học sinh chỉ phục vụ cho học sinh. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho năm học tới; đẩy mạnh việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với UBND xã.
             Chỉ đạo việc xây dựng nội dung kết nghĩa giữa phòng GD huyện Mường Tè với Phòng GD huyện Than Uyên. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra tư vấn việc viết sáng kiến kinh nghiệm ở các đơn vị đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
                      Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

                  
Ngày 22/02/2018 - 09:58:43
Tác giả: Lý Yên -*-

[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo