Hôm nay thứ 2. Ngày 19/03/2018

CHUYÊN MỤC


Kế hoạch chung tháng 3
Kế hoạch chung tháng 3

SỞ GD & ĐT TỈNH LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT DÀO SAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/KHT-THPTDS

            Dào San, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 03

Năm học: 2017-2018

 

 

A, Tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định của ngành và cơ quan đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống.

- Xây dựng khối đại đoàn kết cơ quan. Tập trung trong công việc, nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm đóng góp cho tập thể.

B, Công tác Đảng

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Huyện ủy Phong Thổ

C, Chuyên môn

- Ổn định việc dạy và học

- Tiếp tục duy trì, củng cố nề nếp dạy và học, dự giờ, thăm lớp

- Bổ trợ, phụ đạo HS toàn trường

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 18/3

- Ôn thi HSG cấp tỉnh (Dự kiến thi 12/4)

- Thao giảng cấp trường từ 12/3 đến giữa tháng 4

- Đẩy chương trình lớp 12: dự kiến kết thúc giữa tháng 4/2018

- Dạy hướng nghiệp HS khối 12

- Tổ chức Hội thảo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Giao chất lượng tốt nghiệp của từng HS cho GVCN, GVBM.

- Tiếp tục triển khai ôn thi THPT Quốc gia

- Tổ tuyển sinh triển khai công tác hướng dẫn tuyển sinh THPT Quốc gia và xét vào các trường đại học, cao đẳng.

- Đề nghị GV chủ động đăng ký và đi học tập kinh nghiệm giảng dạy và ôn thi tại các trường trong cụm Phong Thổ và trong tỉnh

- Lập kế hoạch nhu cầu tuyển sinh vào 10 năm học 2018-2019: Đ/c Hiếu

D, Chủ nhiệm

- Thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh

- Duy trì sĩ số, nâng cao tỉ lệ chuyên cần

- Hàng tháng báo cáo tỉ lệ chuyên cần theo mẫu đã gửi

- Thu các khoản của học sinh theo quy định

- Bám sát lớp đặc biệt 15’ đầu giờ

E, Bán trú                                                

- Tổ chức ăn rằm tháng giêng cho HS bán trú

- Tiếp tục giáo dục kĩ năng sống cho HS đặc biệt HS bán trú

- Chăm sóc và Nuôi dưỡng học sinh bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thực hiện công tác công khai thực phẩm hàng ngày

- Thực hiện nghiêm nội quy quy định đặc biệt là ở các giờ học buổi chiều, tối.

- Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng tiết kiệm điện của học sinh ở kí túc xá

F, Văn phòng

- Đảm bảo thông tin liên lạc với Sở, Huyện

- Đảm bảo an toàn an ninh trường học

- Duy trì nước sinh hoạt, thực hiện tiết kiệm điện.

- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan phục vụ cho đoàn giám sát của HĐND huyện 14-15/3/2018

G, Công đoàn:

- Tổ chức kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

- Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của công đoàn viên

H, Đoàn thanh niên:

- Duy trì, kiểm tra hoạt động nề nếp học sinh đặc biệt HS bán trú

- Lao động vệ sinh trường, lớp, bán trú và cải tạo cảnh quan

- Phát thanh phát nhạc theo chủ đề tháng thanh niên

- Kiểm tra sát sao việc thực hiện nội quy nề nếp của học sinh (Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện thoại HS)

- Phối hợp tổ chức PLAN để tập huấn SKSSVTN từ 11-13/3

- Mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới

- Tổ chức các hoạt động  kỉ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn 26/3

I, Công tác khác

- Đổi lịch học sang lịch bình thường từ tuần 29 (sáng: vào truy bài 7h00’, tiết 1 bắt đầu 7h15’; Chiều: 13h30’ truy bài, 13h45’ tiết 1)

- Họp phụ huynh tại các xã

- Chấm SKKN cấp trường: Đ/c Toàn chủ động

- Xét thi đua đợt 3

- Trao chăn ấm, áo ấm cho những học sinh chuyên cần sáng thứ 2 tuần 29

- Lập danh sách và tập luyện HKPĐ tỉnh

- Xây dựng KH biên chế năm học 2018-2019

- Cung cấp, cập nhật và đưa thông tin, bài viết  lên trang Web

- Thực hiện các nhiệm vụ theo các công văn của Tỉnh, Sở, Huyện.

Lưu ý: Trong tháng 03 có rất nhiều nhiệm vụ phát sinh của Sở, huyện. Do đó BGH và các tổ chức đầu mối sẽ triển khai thực hiện bổ sung sau.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngày 09/03/2018 - 08:02:37
Tác giả: Hue Tin -*-

[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo