Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021; kế hoạch tổ chức hội hội thi ngày 22/01/2021 Trường Mầm non Căn Co đã tổ chức thành công hội thi “ Bé tài năng" cấp trường năm học 2020 – 2021;

HỘI THI “BÉ TÀI NĂNG” CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

           Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, kế hoạch tổ chức hội hội thi; ngày 22/01/2021 Trường Mầm non Căn Co đã tổ chức thành công hội thi “ Bé tài năng" cấp trường năm học 2020 – 2021;

          Thành phần tham gia hội thi là các cháu ở các lứa tuổi 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi. Các cháu dự thi đã tham gia thi một cách nghiêm túc theo đúng quy chế và điều lệ hội thi đã ban hành. Ban giám khảo làm việc công tâm khách quan.

           Hội thi được tổ chức qua hai phần thi: Phần thi thứ nhất: Phần chào hỏi;  phần thứ hai: Thi tài năng

          - Thành công của Hội thi thể hiện qua kết quả như sau:

          Tổng số : 10 đội/ 10 điểm bản = 51 trẻ tham gia dự thi. Với 1 giải toàn đoàn và Phần chào hỏi gồm: Nhất: 1 giải; Nhì: 1 giải: Ba: 1 giải: Khuyến khích: 3 giải.

Phần tài năng gồm: Nhất: 1 giải; Nhì: 1 giải: Ba: 1 giải: Khuyến khích: 3 giải

       Thông qua hội thi tạo sân chơi cho các bé được giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao hiểu biết cho các cháu một số kiến thức cơ bản cho các bé giúp các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn - mạnh dạn - khéo léo.Với sự tham gia nhiệt tình của các bé dự thi, các bé đã luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các phần thi của mình. Các phần thi thể hiện đã thực sự được đầu tư.

 

Sau đây là một số hình ảnh của hội Thi