Như chúng ta đã biết Trẻ em ở lứa tuổi mầm non luôn là điểm chú tâm nhất, của cuộc sống con người chúng ta thường ngày, vì trẻ em ở lứa tuổi mầm non chính là những mầm xanh, là chủ nhân tương lai của đất nước.

HỘI THI

LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO, TRANG TRÍ MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI LỚP HỌC CHÀO MỪNG NGÀY 22/12/2020

          Như chúng ta đã biết Trẻ em ở lứa tuổi mầm non luôn là điểm chú tâm nhất, của cuộc sống con người chúng ta thường ngày, vì trẻ em ở lứa tuổi mầm non chính là những mầm xanh, là chủ nhân tương lai của đất nước.

            Vui chơi đó chính là những hoạt động chính của trẻ em mầm non, và đồ dùng đồ chơi sáng tạo mầm non chính là những phương tiện giúp giáo dục trẻ mầm non hữu hiệu nhất, để giúp trẻ mầm non thực hiện hoạt động vui chơi đồ dùng đồ chơi sáng tạo,  đồng thời những món đồ dùng đồ chơi sáng tạo của giáo viên mầm non, cũng chính là cách để giúp trẻ tiếp thu nhanh, và lĩnh hội được những kiến thức ban đầu nhanh hơn và hiệu quả nhất. Nhận thức được điều quan trọng đó, Trường Mầm non Căn Co đã tổ chức  Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học chào mừng ngày 22/12/2020’’. Mục đích Hội thi là từ những nguyên phế thải có sẵn như: các ống hút, vỏ chai nhựa nước giải khát, hay những hộp sữa, vỏ lon bia, cùi ngô bìa cát tông, thanh tre, thanh gỗ,...... giúp giáo viên phát huy tính sáng tạo, khả năng khéo léo,   Bằng những bàn tay khéo léo đó các cô giáo mầm non không những góp phần bảo vệ được môi trường trong lành, sạch đẹp mà các cô giáo mầm non còn có thể sáng tạo ra đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học phục vụ công tác giảng dạy tại trường, tại lớp mình.

Sau đây là một số hình ảnh;