Hiện nay đồng bào dân tộc vùng cao đã ý thức được việc học, trẻ em được đi học càng đông