Trưởng ban ĐDCMHS: Ông: Hảng A Cáng

Địa chỉ: Bản Thèn Pả Xã Tả Lèng Huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu

Phó ban ĐDCMHS: Ông: Hảng Cháng Phử

Địa chỉ: Bản Thèn Pả Xã Tả Lèng Huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu

Ủy viên:  1. Bà: Vừ Thị Sùng

                 2. Bà: Lù Thị Ca

                 3. Ông: Vàng A Sình