Trường được tách ra từ trường Tiểu học Tả Lèng thời điểm tháng 9 năm 2005. Trường nằm trên địa bàn Bản Háng Là - Xã Tả Lèng - Huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu với tổng diện tích 5.936m2.

Khi mới thành lập về CSVC trường có 1 điểm trường trung tâm và 09 điểm trường lẻ, sân chơi chưa được quy hoạch, thiết bị - đồ dùng đồ chơi chưa được cung ứng đầy đủ. Về lớp học và học sinh với tổng số 243 trẻ/11 nhóm lớp. Đội ngũ CB,GV,NV có 16 đ/c, trong đó: BGH 02 đ/c, GV 12 đ/c, NV 02 đ/c. Trình độ đào tạo: 100% CB,GV đạt từ chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn 02 đ/c. Về chất lượng chuyên môn: Giáo viên dạy giỏi các cấp 03 đ/c, còn lại giáo viên xếp loại chuyên môn khá và đạt yêu cầu.