Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao trường THCS số 2 Mường Kim
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng ra đề thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo địa điểm, thời gian tổ chức cuộc thi Violympic giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
17/03/2017
Ngày hiệu lực:
17/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định, kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng huyện Than Uyên
Ngày ban hành:
01/12/2015
Ngày hiệu lực:
01/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
kết luận Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
Ngày ban hành:
27/11/2015
Ngày hiệu lực:
27/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tình hình hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong trường học.
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
26/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Củng cố, kiện toàn hồ sơ về thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập hội đồng ra đề thi lớp 5, 9 năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trưng tập giáo viên phục vụ công tác trường chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tăng cường sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tham gia cuộc thi "An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" năm 2015
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
về việc phân bổ áo ấm tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 - 2016.
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức thực hiện nuôi dưỡng học sinh bán trú tại các đơn vị trường học
Ngày ban hành:
23/11/2015
Ngày hiệu lực:
23/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2016
Ngày ban hành:
23/11/2015
Ngày hiệu lực:
23/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khảo sát CNVCLĐ đặc biệt khó khăn năm 2015
Ngày ban hành:
23/11/2015
Ngày hiệu lực:
20/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn minh bạch tài sản thu nhập cá nhân
Ngày ban hành:
20/11/2015
Ngày hiệu lực:
20/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao trường THCS số 2 Mường Kim
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng ra đề thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo địa điểm, thời gian tổ chức cuộc thi Violympic giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
17/03/2017
Ngày hiệu lực:
17/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định, kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng huyện Than Uyên
Ngày ban hành:
01/12/2015
Ngày hiệu lực:
01/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
kết luận Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
Ngày ban hành:
27/11/2015
Ngày hiệu lực:
27/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tình hình hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong trường học.
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
26/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Củng cố, kiện toàn hồ sơ về thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập hội đồng ra đề thi lớp 5, 9 năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trưng tập giáo viên phục vụ công tác trường chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tăng cường sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tham gia cuộc thi "An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" năm 2015
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
về việc phân bổ áo ấm tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 - 2016.
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực