Nhóm:
Họ tên:
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn mầm non
  • Điện thoại:
   0978748482- 02313785797
  • Email:
   transen@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Khu 5B thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu

 • Nguyễn Thị Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ CMMN
  • Điện thoại:
   0975436834 - 02313785797
  • Email:
   chuongpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Xóm Mới, Mường Cang, Than Uyên