Nhóm:
Họ tên:
 • Lê Thị Kim Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916540174 - 02133785818
  • Email:
   kimlanpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 3 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

    

    

 • Nguyễn Quang Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM Tiểu học
  • Điện thoại:
   0376966280 - 02313.785.818
  • Email:
   hoaloan8385@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

 • Nguyễn Hữu Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM Tiểu học
  • Điện thoại:
   0985367302 - 02133785818
  • Email:
   Huuchien.tu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 3 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

    

    

 • Vũ Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM Tiểu học
  • Điện thoại:
   0986194078 - 02133785818
  • Email:
   vuhoang@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Khu 6 thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu