Nhóm:
Họ tên:
 • Nguyễn Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM THCS
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0979130458
  • Email:
   maytinhtamthuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Khu 3 Thị Trấn Than Uyên, Lai Châu

 • Ngô Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM THCS
  • Điện thoại:
   0985085279
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

 • Bùi Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM THCS
  • Điện thoại:
   0385413438
  • Email:
   buinguyet@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 1 Thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu

    

 • Phạm Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ THCS
  • Điện thoại:
   0984664024
  • Email:
   kieuoanh.tu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Khu 7B thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu