Nhóm:
Họ tên:
 • Đinh Công Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB tổ chức - Tổ trưởng tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0982456128 - 02133784707
  • Email:
   congvuong@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cẩm Trung 2, Mường Than, Than Uyên, Lai Châu

    

    

 • Nguyễn Văn Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ xây dựng
  • Điện thoại:
   0974598568
  • Email:
   hoaida135@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Xuân Én - Mường Than - Than Uyên - Lai Châu

 • Hồ Văn Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0915771710 - 02133784.353
  • Email:
    thoktpgdtu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 1 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

    

 • Nguyễn Thị Huyền Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0986134224 - 0213.3785.785
  • Email:
   huyendungttthanuyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

 • Vũ Huy Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Kế toán Tiểu học-THCS
  • Điện thoại:
   09861344787 - 02133785785
  • Email:
   vuthanhpgdthanuyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Khu 6 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

 • Ngô Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn Thư
  • Điện thoại:
   0982971616 - 02133784141
  • Email:
   hiennt.gd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 1 - TT Than Uyên - Lai Châu

    

    

 • Lê Văn Tiếp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0979612699
  • Email:
   lethiep@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

 • Cù Thị Ứng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Phục vụ
  • Email:
   cuung@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

 • Trần Minh Xiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   038599684 - 0213.3784.785
  • Email:
   tranminhxiem@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: