Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Số liệu thống kê giáo dục năm học 2014-2015
  | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 471 lượt tải | 10 file đính kèm
  Số liệu thống kê năm học 2014-2015 Thời điểm Tháng 6/2015
 • Số liệu thống kê giáo dục năm học 2015-2016
  | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 480 lượt tải | 10 file đính kèm
  Số liệu thống kê năm học 2015-2016 Thời điểm Tháng 6/2016
 • Số liệu thống kê giáo dục năm học 2016-2017
  | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 593 lượt tải | 11 file đính kèm
  Số liệu thống kê năm học 2016-2017 Thời điểm Tháng 6/2017