Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Đào Thị Mây nhiệm vụ phân công giảng dạy: Toán 6A2,4, 7A1; vật lí 6A1,2,4.
  | Đào Thị Mây - THCS Thị trấn Than Uyên | 261 lượt tải | 59 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thoa - Văn 9 A1
  | Nguyễn Thị Thoa - THCS Thị trấn Than Uyên | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • giao an tuan 28
  | Trần Thị Lựu - THCS Thị trấn Than Uyên | 87 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thoa - Văn 9A1
  | Nguyễn Thị Thoa - THCS Thị trấn Than Uyên | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thoa - Ngữ văn 9A1
  | Nguyễn Thị Thoa - THCS Thị trấn Than Uyên | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thoa - Nhiệm vụ phân công Ngữ văn 9A1
  | Nguyễn Thị Thoa - THCS Thị trấn Than Uyên | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 27. Tiết 82,83, Số 6; 50; 51 Tin 6, Tin 9; 20; 21 Hình 6
  | Cù Hải Hùng - THCS Thị trấn Than Uyên | 67 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Giao án đia 7,9 tuân 27
  | Trần Thị Lựu - THCS Thị trấn Than Uyên | 68 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thoa nhiệm vụ được phân công văn 9A1
  | Nguyễn Thị Thoa - THCS Thị trấn Than Uyên | 81 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thoa nhiệm vụ phân công giảng dạy Văn 9A1
  | Nguyễn Thị Thoa - THCS Thị trấn Than Uyên | 52 lượt tải | 1 file đính kèm