Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Cầm Văn Biên THCS Khoen On. Giáo án. Phân công giảng dậy: Toán 8A3,4. Lí 6A3,4 8A3,
  | Cầm Văn Biên - THCS xã Khoen On | 132 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Lò Xuân Hoà nhiệm vụ Toán 6A3,6A4 - Lí 8A4,9A2
  | Lò Xuân Hòa - THCS xã Khoen On | 208 lượt tải | 9 file đính kèm
 • Phạm Huy Thành nhiệm vụ phân công giảng dạy: Toán 6A1,2, Lí 7A1,2; 8A1,2;
  | Phạm Huy Thành - THCS xã Khoen On | 130 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Ngô Quốc Hưng - Giảng dạy môn Sinh học lớp 7A3, 7A4, 8A3, 8A4, 9A2. Công nghệ 8A3, 8A4, 7A3
  | Ngô Quốc Hưng - THCS xã Khoen On | 90 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Lò Văn Lếch; Giảng dạy Ngữ văn 6; Lịch sử 8
  | Lò Văn Lếch - THCS xã Khoen On | 88 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Đia lí 6A1,2; Địa 7A1,2; Đia 9a1; Sử 6a1,2, công nghê 6a2
  | Lê Minh Họa - THCS xã Khoen On | 143 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Lịch Báo giảng: Đia lí 6A1,2; Địa 7A1,2; Địa 8A1,Đia 9a1; công nghê 8a1,2;công nghệ 6A2
  | Lê Minh Họa - THCS xã Khoen On | 125 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lò Văn Hòa Nhiệm vụ phân công giảng dạy Hóa 8, 9, Sinh 7, 8
  | Lò Văn Hòa - THCS xã Khoen On | 103 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Hà Trung Thành - Vật lý 7A4, 9A1
  | Hà Trung Thành - THCS xã Khoen On | 137 lượt tải | 4 file đính kèm
   Giáo án các môn VL7,9 
 • Vũ thế Bảo phân công dạy Tiếng Anh 6,7,8,9
  | Vũ Thế Bảo - THCS xã Khoen On | 75 lượt tải | 4 file đính kèm