Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 34 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 33 lượt tải | 41 file đính kèm
  GA
 • GIÁO ÁN Hoàng Thị Nghiệp năm 2020-2021 giảng dạy Văn 7BC,9A, Địa 6C, GDCD 9A
  | Hoàng Thị Nghiệp - PTDTBT THCS xã Ta Gia | 44 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điêu Văn Sinh: Vật lí 6,8,9; MT 8
  | Điêu Văn Sinh - PTDTBT THCS xã Ta Gia | 40 lượt tải | 4 file đính kèm
  Tuần 19
 • Giáo án năm học 2020 - 2021
  | Đỗ Vũ Bách - PTDTBT THCS xã Ta Gia | 11 lượt tải | 12 file đính kèm
  Toán 6, Lý 7, Công nghệ 6
 • Giáo án ngữ văn 9B
  | Nguyễn Thanh Hải - PTDTBT THCS Ta Gia | 32 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Giáo án ngữ văn 6AB
  | Nguyễn Thanh Hải - PTDTBT THCS Ta Gia | 21 lượt tải | 13 file đính kèm