Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Giáo án lí
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án hình
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tống Văn Hiển - Nhiệm vụ phân công giảng dạy: Toán 6; 8; Vật lý 7,8
  | Tống Văn Hiển - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 43 lượt tải | 9 file đính kèm
 • giáo án
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Anh 6, 7,8
  | Lê Thanh Mai - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 71 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Giáo án tuần 22
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 11 lượt tải | 0 file đính kèm