Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Tăng Thị Quỳnh Nga - Giảng dạy Ngữ văn 6B,7ABC
  | Tăng Thị Quỳnh Nga - THCS xã Mường Cang | 78 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Trần Thị Ngọc Lan nhiệm vụ phân công: Tin 6,7, âm nhạc 6c
  | Trần Thị Ngọc Lan - THCS xã Mường Cang | 54 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Hà Thị Hợi nhiệm vụ được phân công: Toán 6A, 9B, Vật lí 7BC, Công nghệ 7C ,TD 7A
  | Hà Thị Hợi - THCS xã Mường Cang | 81 lượt tải | 9 file đính kèm
 • Bùi Thị Sáu dạy Lịch sử 6AB, 7C, 8ABC, 9ABC
  | Bùi Thị Sáu - THCS xã Mường Cang | 198 lượt tải | 13 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Hương - Dạy Văn 7bc, Sử 6ab,
  | Nguyễn Thị Hương - THCS xã Mường Cang | 230 lượt tải | 18 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Học - Phân công nhiệm vụ: Chủ nhiệm lớp 8B, giảng dạy: Thể dục 6,8
  | Nguyễn Văn Học - THCS xã Mường Cang | 155 lượt tải | 15 file đính kèm
 • Lường Thị Thủy, PCNV: Tiếng Anh 6,8
  | Lường Thị Thủy - THCS xã Mường Cang | 131 lượt tải | 19 file đính kèm
 • Nguyễn Hồ Bắc nhiệm vụ được phân công giảng dạy: Thể dục 7, 9; sinh học 8B,C
  | Nguyễn Hồ Bắc - THCS xã Mường Cang | 147 lượt tải | 16 file đính kèm
 • Nguyễn Thành Long, PCNV: TPT, dạy công nghệ 8ABC.
  | Nguyễn Thành Long - THCS xã Mường Cang | 151 lượt tải | 17 file đính kèm
 • Vũ Tiến Tùng. Nhiệm vụ được phân công giảng dạy: Toán 9C; Vật lí 8A; Vật lí 6A,B,C,D; Công nghệ 6C,D.
  | Vũ Tiến Tùng - THCS xã Mường Cang | 214 lượt tải | 19 file đính kèm