Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Vũ Thị Thanh Tâm - GIÁO ÁN: Toán 9a4. 8a1, lí 8a1, 7a123
  | Vũ Thị Thanh Tâm - THCS xã Mường Kim | 231 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Ong Thị Phương Thảo giảng dạy: Địa 6a1, 7a2,3,4, 8a1,2, 9a3
  | Ong Thị Phương Thảo - THCS xã Mường Kim | 79 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Hoàng Thị Hà : Giảng dạy môn Văn 6a1, 6a3, 9a1
  | Hoàng Thị Hà - THCS xã Mường Kim | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ong Thị Phương Thảo giảng dạy: Địa 6a1, 7a2,3,4, 8a1,2, 9a3
  | Ong Thị Phương Thảo - THCS xã Mường Kim | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoàng Thị Hà : Giảng dạy môn Văn 6a1, 6a3, 9a1
  | Hoàng Thị Hà - THCS xã Mường Kim | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • giao an tieng anh 678
  | Đỗ Thị Hiên Hoa - THCS xã Mường Kim | 36 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Quách Thị Thu Khánh: giảng dạy TD khối 6, 8, lớp 9A2, 9A3
  | Quách Thị Thu Khánh - THCS xã Mường Kim | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quách Thị Thu Khánh: giảng dạy TD khooiis 6, 8, lớp 9A2, 9A3
  | Quách Thị Thu Khánh - THCS xã Mường Kim | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quách Thị Thu Khánh: giảng dạy TD khối 6, 8, Lớp 9A2, 9A3
  | Quách Thị Thu Khánh - THCS xã Mường Kim | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Đức Hải, Giáo án văn 6,7
  | Nguyễn Đức Hải - THCS xã Mường Kim | 236 lượt tải | 2 file đính kèm